Zoek

Verbondsvoorzitter

Simon Smagghe

Foto

De “verbondsvoorzitter” is als vrijwilliger in scouting de hoogste verkozen functie binnen SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN vzw. Simon leidt de verbondsraad (algemene vergadering), het verbondsbestuur (raad van beheer) en coördineert met het verbondsbureau de hele nationale structurele werking van onze organisatie.