Eerste hulp bij energiefacturen

Eerste hulp bij energiefacturen

De hoge energieprijzen zijn niet alleen voelbaar thuis, maar ook in je scoutslokaal. Hoe ga je hier als groep mee om?

Tips tegen een (te) hoge energiefactuur

Ben jij met je groep op zoek naar manieren om de kosten op je energiefactuur te drukken? Met onderstaande tips helpen we je alvast op weg.

 • Check regelmatig www.jeugdlokalen.be voor informatie op maat van jeugdverenigingen.
 • Kijk ook eens op de website van Pulse Transitienetwerk. Zij bieden gratis energiescans en coaching aan voor het jeugdwerk.
 • Leg je oor te luister bij je lokaal netwerk. Ga in gesprek met je lokaal bestuur, de eigenaar of verhuurder van je lokaal, je vzw (als je die hebt), je energieleverancier,... en bekijk samen wat mogelijk is.
 • Verander eventueel van energieleverancier. Met de V-test kan je gemakkelijk prijzen vergelijken.

Wat kan je nu al doen?

 • Zet de verwarming een graadje lager (één graad minder verwarmen is een besparing van 7% op je verbruik). Organiseer een Dikke Truiendag extra.
 • Speel buiten, als het weer het toelaat.
 • Trek toestellen na de vergadering of na gebruik uit. Een stereo-installatie in stand-by of smartphonelader kost je per jaar gemakkelijk 15 euro.
 • Doe het licht uit als je een lokaal verlaat (jaja, mama!). Eén TL-lamp één uur per dag laten branden, kost je op een jaar gemakkelijk 15 euro.
 • Schakel oude, energieverslindende toestellen uit en vervang deze door een nieuw exemplaar (vb. koelkast, ...)

Kan je groep de energiefactuur niet meer betalen?

Neem dan onmiddellijk contact op met je energieleverancier. Samen kunnen jullie naar een oplossing zoeken. Betaal liever telkens een klein deel van de factuur dan enkele facturen volledig en andere niet. Zo toon je bereidwilligheid naar de verschillende energieleveranciers dat je je best doet om als vereniging je verbruikskosten terug te betalen.

Het lidgeld doen stijgen lijkt een gemakkelijke oplossing, al is deze niet zonder consequenties. Ook ouders van leden krijgen een hogere energiefactuur. Door het lidgeld op te trekken dreig je je meer kwetsbare leden uit te sluiten. Probeer eerst alle andere alternatieve pistes.

Zie je door het bos de bomen niet meer? Wij helpen je graag op weg!

Je verbruik opvolgen

Het kan ook handig zijn om je verbruik meer periodiek op te volgen. Zo krijg je een duidelijk zicht op je energieverbruik en piekmomenten. Via het gratis onlineplatform EnergieID volg je je verbruik in geen tijd op. Je geeft enkel je meterstanden in, het platform doet voor jou de rest.

Heb je al eens in je lokaal gekeken welke toestellen er allemaal elektriciteit verbruiken? Staan deze toestellen altijd aan of op stand-by of trek je ze elke keer na gebruik uit het stopcontact? We ontwikkelden een calculator om het energieverbruik van verschillende toestellen te berekenen. Pak grote energieverslinders aan en laat de kleintjes ook niet links liggen, want vele kleintjes maken een groot (ook het licht in de wc, ja).

ABC van energiecontracten

Toegegeven: energiecontracten staan vaak vol terminologie waar je niet veel wijzer uit wordt. Daarom vind je hieronder een lijstje van de meest gebruikelijke begrippen.

Gas en elektriciteit

Je kan ervoor kiezen om je gas en elektriciteit bij dezelfde energieleverancier of verschillende leveranciers te nemen. Het is vaak voordeliger om gas en elektriciteit bij dezelfde leverancier te nemen.

Energieleverancier

Het bedrijf waar je je energie van aankoopt. Alle leveranciers gebruiken hetzelfde gas- en elektriciteitsnet.

Energiecontract met vaste energieprijs

Bij een vaste energieprijs kan de energiecomponent niet gewijzigd worden tijdens de duur van het contract. Je betaalt een vooraf afgesproken prijs voor je energie.

Energiecontract met variabele energieprijs

Bij een variabele energieprijs kan de energiecomponent tijdens de duur van het contract op regelmatige basis (driemaandelijks, maandelijks,…) gewijzigd worden op basis van een indexeringsparameter. De prijs voor je energie kan dus stijgen en dalen.

Energiecomponent

De energiecomponent bestaat uit de prijs voor elektriciteit of aardgas en uit de kosten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling (WKK). Dit bedrag kan verschillen naargelang de energieleverancier.

Bij een contract met vaste energieprijs blijft deze component voor de duur van je contract hetzelfde. Bij een energiecontract met variabele prijs kan dit op regelmatige basis tijdens de duur van je contract gewijzigd worden.

Voorschotfactuur

Via je voorschotfactuur betaal je maandelijks een deel van je (geschatte) jaarverbruik voor elektriciteit of aardgas.

Afrekeningsfactuur of eindafrekening

Je energieleverancier maakt jaarlijks een afrekeningsfactuur. Dat gebeurt op basis van de meteropname. Het bedrag op de afrekeningsfactuur is het verschil tussen de voorschotten die je betaald hebt en je werkelijk verbruik.

EAN-code

Op je energiefactuur staat een code met 18 cijfers. Dit is de EAN-code. Deze code is uniek voor je leveringsadres. Je hebt deze code nodig om een nieuw energiecontract af te sluiten of in je contacten met je energieleverancier of distributienetbeheerder.

Distributienetbeheerder

De distributienetbeheerder (DNB) staat in voor de uitbating, het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet voor elektriciteit en aardgas. Via het distributienet komen elektriciteit en aardgas in je scoutslokaal. De DNB zorgt ook voor de meteropname in je lokaal.

Elektriciteit

 • Vlaanderen = Fluvius              
 • Brussel = Sibelga

Gas

 • Vlaanderen = Fluxys               
 • Brussel = Sibelga

Enkelvoudige meter

Met een enkelvoudige meter betaal je dag en nacht hetzelfde elektriciteitstarief.

Tweevoudige meter

Met een tweevoudige meter betaal je een verschillend elektriciteitstarief tijdens de piekuren en tijdens de daluren.

Slimme meter of digitale meter

Een slimme meter voor elektriciteit en aardgas is een digitale meter die rechtstreeks in verbinding staat met de systemen van de netbeheerder. Zo kunnen de gegevens ook vanop afstand uitgelezen worden.

Verbrekingsvergoeding

De verbrekingsvergoeding is het bedrag dat je betaalt wanneer je je contract vroeger stopzet. Voor consumenten, zelfstandigen en kleine bedrijven is de verbrekingsvergoeding afgeschaft. Zij kunnen hun contract op gelijk welk moment stopzetten.

V-test

Online tool om energiecontracten met elkaar te vergelijken.

Kilowattuur (of kWh)

De meeteenheid waarmee verbruikte energie gemeten en aangerekend wordt. De kWh van elektriciteit is gemakkelijk af te lezen van de elektriciteitsmeter. Op analoge gasmeters kan je je verbruik enkel aflezen in kubieke meter (m³). Op je energiefactuur zal er echter verwezen worden naar het kWh verbruik. 1m³ gas is ongeveer 10,80kWh. Op slimme (of digitale) meters kan je je gasverbruik aflezen in kWh.

Bron: https://www.creg.be/nl/a-z-index

Ben je geholpen met deze info?