dagen zonder nachten

19 maart 2021|
jan Van Reusel - communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
moedeloos

"Jeugdkampen kunnen tijdens de paasvakantie doorgaan zonder overnachting, in de buitenlucht en in kleinere groepen van maximaal 10 deelnemers in plaats van 25." Dat is in een notendop het besluit van het Overlegcomité op 19 maart waarmee scouting nu even verder moet. De vertaling hiervan, ook naar de gewone werking komende weken, volgt zodra meer duidelijkheid hierover. Normaal gelden nieuwe regels na publicatie van een ‘ministerieel besluit’. Dat gebeurt niet nog voor het nu begonnen weekend. Dus gelden in principe huidige regels tot nader order.

Hiermee gaat ongetwijfeld een schok van teleurstelling door Scouts en Gidsen Vlaanderen: vele leden en leiding keken na recente  hoopvolle berichten uit naar meer. Het terugschroeven van 25 naar 10 deelnemers vraagt van onze groepen een zoveelste herschaling van hun organisatie.  Zuur, zeer zuur. Het is echter niet aan een jeugdbeweging om te twijfelen aan beslissingen van virologen en experten. Wanneer de huidige evolutie van de pandemie deze herziening vereist, zetten scouts en gidsen zich daar mee achter. Als verbondsleiding zijn we tegelijk ook tevreden dat onze leiding het vertrouwen krijgt dat ze verdienen, om activiteiten te mogen blijven aanbieden.

Maar het wordt zomer! Onze nationale leiding rekent er dan ook op mee aan tafel zullen zitten om mee perspectief op zomerse kampen voor kinderen en jongeren uit te werken.

Recent nieuws