Ik sta paraat!

04 februari 2021|
Jan Van Reusel - communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
Paraat!

Zag je het fotokader ‘Ik sta paraat!’ al op het profiel van bevriende scouts of gidsen? Met dit initiatief van onze gouwen tonen medewerkers uit de structuur van Scouts en Gidsen Vlaanderen, oud-leiding en vrienden van scouting dat ze bereid zijn te helpen in groepen om activiteiten te organiseren, nu dit door corona niet eenvoudig is.

“De nieuwe regels in het jeugdwerk zorgen voor een verademing bij de +12-jarigen. Ze mogen weer naar de scouts! Na de opluchting volgt helaas ook een puzzel voor leiding: leden mogen spelen in groepjes van 10. Leuk, geweldig, maar niet eenvoudig. Ook voor -12-jarigen worden de bubbels beperkt. Iedereen mag dus weer van scouting genieten, zij het een beetje anders dan gewend. En dat is niet evident. Heel wat groepen worstelen met leidingstekort om te kunnen inspelen op de nieuwe maatregelen. Met de actie ‘Ik sta paraat!’ kunnen mensen uit de vriendenkring en ex-leden van scouting laten zien dat ze aanspreekbaar zijn om bij te springen, om zoveel mogelijk leden die dat willen wekelijks de tijd van hun leven te gunnen!” Zo laten de gouwen weten.

Wie (in welke functie dan ook) is aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen is sowieso verzekerd tijdens alle activiteiten. Wie één of twee keer wil helpen, neemt best een tijdelijke verzekering (€ 4). Langer helpen? Betaal dan het verminderd ‘halfjaarlijks lidgeld’ vanaf 1 maart. Dit breng je in orde door deze persoon als leiding aan te duiden in de groepsadministratie.

Met deze oproep - een initiatief van gouw Kempen - hopen we voldoende ondersteuning te vinden om scouting te blijven aanbieden voor wie dat wenst; een welkom weerzien voor velen maar niet evident om het voor elkaar te krijgen. We benadrukken daarom: er is geen druk. Voel je dus niet verplicht om je werking terug op poten te zetten als je daar met je groep of tak (nog) niet klaar voor bent.

Ken je (ex-)leid(st)ers met een overdosis aan energie? Vraag dan binnen je district waar ze nog kunnen bijspringen! Kriebelt het bij jou - jong in hart & ziel - om zelf nog eens voor een enthousiaste groep jongeren en kinderen te staan? Laat dan via Facebook of Instagram zien dat je klaar bent om bij te springen waar nodig. Leiding kan dan bij jou terecht of gouwen en districten kunnen je linken met een groep waar je hulp welkom is.

Recent nieuws