Tijdelijke verzekering niet-leden

groepje scouts en gidsen met rood-witte das staan klaar om een spel te starten.

Wil je foeriers of andere helpers die geen lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzekeren voor een weekend of kamp? Sluit voor hen een tijdelijke verzekering niet-leden af.

Wat?

Met een tijdelijke verzekering niet-leden zijn foeriers of andere helpers verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, net zoals leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Prijs?

4 euro per persoon per periode (maximum 1 maand). Vanaf 14 personen en maximaal 5 dagen is het voordeliger om een verzekering eenmalige activiteit af te sluiten. Opgelet: vanaf 1 januari 2024 komt hier een administratieve kost van 5% bij.

Hoe aanvragen?

Deze gegevens heb je nodig:

  • Wat gaan jullie doen?
  • Waar gaan jullie dat doen?
  • Wanneer gaan jullie dat doen?
  • Naam, voornaam, adres en geboortedatum van iedereen die je wil verzekeren.

Zo verloopt de aanvraag:

  • Per periode (maximum 1 maand) doe je een aparte aanvraag.
  • Als de verzekering goedgekeurd is, krijg je een e-mail met tijdelijke lidnummers.
  • De aanvrager en de financieel verantwoordelijke van je groep ontvangen een factuur per mail.

Vraag de verzekering aan!

Meer info?

Lees de brochure Goed verzekerd?.

Bekijk de ledenpolis.

Veelgestelde vragen

Als leiding ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat je verzekerd bent als je schade berokkent aan iemand anders. Of als een van je leden schade veroorzaakt. Er moet duidelijke schade zijn én een duidelijke dader om een beroep te doen op deze verzekering. 

Ben je geholpen met deze info?

Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een lichamelijk letsel. Dus wel een schaafwond, verstuiking of brandwonde. Maar geen ziekte of zonnebrand. 

Ben je geholpen met deze info?

Is de oud-leiding nog actief (en dus ingeschreven) binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen? Dan zijn ze verzekerd. Zo niet, dan vraag je best een tijdelijke verzekering aan.

Ben je geholpen met deze info?

Nee. Als iemand tijdens het kamp komt helpen als leiding, moet je die persoon inschrijven als leiding via Scouts en Gidsen Vlaanderen en lidgeld betalen. Dan is hij of zij verzekerd tijdens het kamp.

Ben je geholpen met deze info?

Zijn de foeriers ingeschreven bij Scouts en Gidsen Vlaanderen en hebben ze lidgeld betaald? Dan zijn ze verzekerd. Zo niet, vraag je best een tijdelijke verzekering aan.

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen

Ben je geholpen met deze info?