Veelgestelde vragen - zoekresultaat

Ik wil naar de scouts

De leeftijdsgroepen binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen heten takken. Ontdek meer over de takken.

Ben je geholpen met deze info?

Scouts en Vlaanderen kent meer dan 500 groepen in Vlaanderen en Brussel. Zoek een groep via de groepenzoeker.

Ben je geholpen met deze info?

Bij de scouts en gidsen beleven kinderen en jongeren samen met hun vrienden de tijd van hun leven. Ze spelen er uiteraard, maar leren er ook samenwerken, zich een mening te vormen, iets doen voor een ander, hun plan trekken en zich engageren voor iets. Typische activiteiten zijn kamp, spel, techniek, tocht en expressie.

Ben je geholpen met deze info?

Scoutsgroepen organiseren hun activiteiten meestal in het weekend, op zaterdag of zondag, in de voormiddag of de namiddag. De groep kiest zelf wanneer. Scouts en gidsen gaan meestal minstens een keer per jaar op weekend. En in de zomer gaan ze op kamp. Informeer bij de leiding wanneer de activiteiten plaatsvinden. 

Ben je geholpen met deze info?

In theorie heb je niets nodig om naar de scouts te gaan. Doe je uniform aan, neem je goed humeur mee en je kan vertrekken. Soms zal je wel iets moeten meebrengen, je zwemkledij of verkleedkleren bijvoorbeeld. Of boterhammen, of rolschaatsen. Informeer je bij de leiding. 

Ben je geholpen met deze info?

Je kind is verzekerd tijdens de scoutsactiviteit en op weg van en naar de activiteit. Van zodra je je kind inschrijft en betaalt bij een lokale scouts- en gidsengroep, ben je verzekerd. Je mag twee keer komen proberen en ook dan ben je verzekerd.

Moest er helaas toch iets mislopen, dan is de leiding op de hoogte van wat ze moeten doen. Ze zullen jullie ook alle nodige verzekeringsformulieren bezorgen. 

Ben je geholpen met deze info?

Kinderen en jongeren kunnen vanaf zes jaar of het eerste leerjaar naar de scouts. Kinderen moeten zes jaar worden voor 31 december van het lopende scoutsjaar.

Ben je geholpen met deze info?

corona - bubbels

Bubbels van 100/200 deelnemers exclusief begeleiding betekent dat je de begeleiding niet moet mee tellen. Het aantal begeleiding wordt niet begrensd. Een bubbel kan dus bestaan uit meer dan 100/200 personen.

Bijvoorbeeld: bubbel van 100 deelnemers + 8 begeleiders, zijn 108 personen die deel uitmaken van de bubbel.

Dit wil  NIET zeggen dat je als begeleiding geen 'deel uitmaakt' van de bubbel, of bij verschillende bubbels kan aansluiten.
Als begeleiding hoor je bij één bubbel en volg je mee de maatregelen van toepassing op die bubbel. Zo hou je afstand  met deelnemers en begeleiders van andere bubbels.

Meer info over bubbels lees je hier.

Ben je geholpen met deze info?

Ja, al blijft leiding zoveel mogelijk in hun eigen bubbel. Als je toch samen zit, hou je anderhalve meter afstand. Als dat niet lukt, draag je een mondmasker. Noteer dit contact ook in het contactenlogboek.

Zet in op sfeerbeheer met deze tips:

 • Zet een sfeerteam op dat afstandsactiviteiten organiseert, een quiz of een fuif op afstand.
 • Organiseer een kampvuur voor de leiding van elke bubbel.
 • Voorzie een rustige plaats op het kampterrein, bijvoorbeeld twee hangmatten of stoelen waar mensen elkaar op afstand toch even kunnen ontmoeten. Ook voor broers en zussen is zo’n plek interessant.
 • Versnaperingen voorzie je zoveel mogelijk per bubbel.
 • Wijs twee bobs per tak aan, alle leiding moet handelingsbekwaam blijven.

Ben je geholpen met deze info?

Ja dit kan. Maar bewaar maximaal de afstand.

Een groot kampvuur met meer dan voldoende ruimte tussen alle bubbels kan, een formatie waarbij de leden van de bubbels ver genoeg uit elkaar staan, kan ook.

Samen een spel spelen kan helaas niet.

Ben je geholpen met deze info?

Jammer genoeg moet je de leidingsploeg dan toch in twee splitsen. Zoek desnoods extra leiding of roep oud-leiding op om nog eens mee te draaien.

Ben je geholpen met deze info?

Bezoekdagen zijn niet aan de orde.

Extern bezoek wordt zoveel mogelijk vermeden. Het kan, maar onder voorwaarden. Het bezoek moet functioneel zijn, een toegevoegde waarde aan je kamp geven. Dat kan dan in vorm van een vorming of begeleide activiteit.

Ben je geholpen met deze info?

We hebben héél lang onderhandeld om bubbels van 100 te verkrijgen. 100 is het absolute maximum.

Takken van bijvoorbeeld 102 leden splits je op in twee kampen. Organiseer de activiteiten dubbel.

Ben je geholpen met deze info?

We weten dat er misschien 'fouten' gemaakt zullen worden en bubbels onbedoeld soms contact zullen hebben. Registreer in dat geval duidelijk en specifiek welke contacten er hebben plaatsgevonden in je logboek. Zorg ervoor dat je dit zeer goed kunt doorgeven in geval van een besmetting. Zo kan er een goede tracering plaatsvinden.

Ben je geholpen met deze info?

corona - wat als iemand ziek wordt

De EHBO-verantwoordelijke moet niet per se het vervoer naar de dokter of ziekenhuis op zich nemen.
Het is wel belangrijk dat je per bubbel een vervoersmiddel en chauffeur voorziet voor dit soort vervoer.
Per bubbel; want een auto valt anders onder materiaal dat volledig ontsmet moet worden.
 

Ben je geholpen met deze info?

Elk kamp heeft minimum 1 isolatieplaats. In theorie is dat voldoende.
Voor kampen of weekends met meerdere bubbels is het aan te raden meerdere isolatieplaatsen te voorzien. Stel dat er uit elke bubbel een kind symptomen heeft, dan laat je deze kinderen best niet samenkomen. Heb je de ruimte om aparte isolatieplaatsen te voorzien, doe dit dan!

Ben je geholpen met deze info?

Deze lijst met symptomen kunnen jullie alvast op weg helpen. Eén hoofdsymptoom OF twee andere symptomen zonder verklaring = naar huis.

Ten minste één van de volgende hoofdsymptomen met een acuut begin, zonder andere duidelijke oorzaak:

 • Ernstige hoest
 • Kortademigheid
 • Pijn in de borst
 • Reuk- of smaakverlies
 • Koorts

Minimum twee van de volgende symptomen, zonder duidelijke oorzaak:

 • Keelpijn
 • Spierpijn
 • Oververmoeidheid
 • Niezen (geen allergie)
 • Waterige diarree
 • Hoofdpijn
 • Lopende/verstopte neus
 • Verergering van bestaande chronische ademhaling-/longziektes (raadpleeg een arts voor advies)

Ben je geholpen met deze info?

 • Aanwezigheidsregister
 • Contactenlogboek
 • Alle personen in de slaapbubbel van de besmette persoon
 • Alle intensieve contacten van de besmette persoon (samen aan eettafel, knuffelen, zoenen...)

Ben je geholpen met deze info?

 • De deelnemer wordt naar huis gestuurd, doet een PCR-test en gaat in quarantaine.
 • Wees alert voor symptomen bij andere deelnemers op kamp.
 • Indien de test positief blijkt, gaan de slaapbubbel en intensieve contacten naar huis, nemen ze een PCR-test en gaan ze in quarantaine. Je volgt dus het stappenplan bij besmetting tijdens het kamp.

Ben je geholpen met deze info?

 • Is er een medische inschatting geweest door een arts met of zonder test? En was de test negatief? Na 24u symptoomvrij zijn kan je weer meedoen tenzij de arts anders bepaalt. Die kan namelijk ook quarantaine opleggen bij een negatieve test.
 • Is er geen medische inschatting geweest of je al dan niet moet laten testen? Na drie dagen symptoomvrij zijn kan je weer meedoen. Dit om te voorkomen dat je andere symptomen ontwikkelt na terugkeren. 
 • Heb je een positieve test afgelegd, of iemand in je omgeving of van je nauwe contacten? Houd je dan aan de regelgeving rond quarantaine of eventuele isolatie, en bijkomende hertesting. 
 • Indien je na een hertest de medische inschatting krijgt dat je opnieuw kunt deelnemen, kan dit als je geen symptomen hebt. 

Ben je geholpen met deze info?

Nee. Creatief omgaan met slaapruimtes (zijwanden er uit, extra ruimte tussen personen, plexiglas of doeken om ruimtes in te delen) kan, maar daarmee vorm je geen aparte slaapbubbels. Zo'n extra maatregelen kunnen wel besmettingen voorkomen.

Ben je geholpen met deze info?

Nee, niet onmiddellijk. Vaccinatiesymptomen hebben een duidelijk aanwijsbare oorzaak, en zijn niet besmettelijk. Je mag dus op kamp blijven, gescheiden van de rest van de groep. Indien de symptomen verergeren of niet weg zijn na 24u, dan ga je naar huis en neem je contact op met je dokter.

Ben je geholpen met deze info?

corona - vervoer

Met de fiets naar de kamp- of weekendplaats fietsen mag.

Hou rekening met de conditie van je leden. Zorg voor voldoende rust. Uitgeput aankomen op het terrein kan het immuunsysteem kwetsbaar maken.

Ben je geholpen met deze info?

corona - voor het kamp

Ja, je volgt steeds de richtlijnen van de sector of de organisatie van je activiteit.

Dit jaar is er geen 'bubbeltermijn' van 7 dagen. Leiding en leden mogen in theorie dus van de ene op de andere dag op een ander kamp vertrekken. Maar: praat met elkaar en spreek aan op gezond verstand. Kies bij voorkeur voor één activiteit per week.

Let op: dat wil niet zeggen dat je continu tussen verschillende bubbels mag switchen tijdens het kamp. Je bubbels hebben een vaste samenstelling.

Tijdens je kamp wordt alles georganiseerd en uitgevoerd in de kampbubbel. We adviseren ouders geen directe opeenvolging van verschillend jeugdaanbod (kampen, speelpleinwerking...) te plannen.

Het is niet de verantwoordelijkheid van de leiding om deelnemers of hun ouders te controleren op de naleving van dit advies. Je mag leden of leiding die meer aanbod in één week combineren ook niet weigeren om mee op kamp te gaan. Hier is geen wettelijk kader voor. Maar: roep zowel ouders, leden als leiding op om bewust met deze aanbeveling om te gaan.

Ben je geholpen met deze info?

 Oudste leden mogen helpen samen met de leiding uit hun eigen bubbel.

Samen met mensen buiten de bubbel helpen kan en mag, maar enkel als iedereen een mondmasker en handschoenen draagt en de maximale afstand bewaart.

Ben je geholpen met deze info?

Tijdens voor- en nakampen mag je een bubbel vormen met heel de leidingsploeg. Wees je wel bewust van de extra contacten die je hierdoor creëert.

Je kan je bijvoorbeeld op voorkamp al in de kampbubbels verdelen, of zorgen dat je iets meer afstand bewaart dan in een 'gewone' bubbel. Zo verlaag je het risico op meerdere besmette bubbels indien er toch iemand ziek blijkt te zijn.

Wat je kiest, staat je vrij, elke vorm heeft voor en nadelen. Belangrijkste is dat je bij je keuze en de bijhorende contacten steeds rekening houdt met wat de impact is wanneer er een besmetting is voor je werking en de afzonderlijke bubbels.
Voor de tracing wordt gekeken naar alle contacten tot twee dagen terug.

Ben je geholpen met deze info?

corona - buitenlands kamp

Ja, je mag op buitenlands kamp vertrekken. Welke regels van kracht zijn is afhankelijk van je land van bestemming. Want als je naar het buitenland gaat, moet je zowel de regels in het buitenland volgen als de Belgische, de strengste van de twee.

 • Lees het reisadvies van de overheid van jouw land. Is het reisadvies negatief? Dan mag je niet vertrekken van de overheid en ook niet van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
 • Op de website ReOpen Europe vind je specifieke coronamaatregelen per land, mét bijhorende kleurcodes. Denk bijvoorbeeld aan bijkomende maatregelen zoals  een avondklok.
 • Op dit kaartje van wegwijzer zie je de jeugdwerkregels per land. Zelfs als je volgens de toerisme-regels het land binnen mag, betekent dit nog niet dat je je zomaar in een grote groep van 30 leden kan verplaatsen in een stad.

Ben je geholpen met deze info?

 Ja, je mag je buitenlands kamp een jaar uitstellen. De personen die meegaan moeten wel nog lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen en het kamp verloopt volgens de richtlijnen (het wordt geregistreerd, gekeurd...). Op die manier is het volledig ondersteund en verzekerd door ons.
 

Ben je geholpen met deze info?

In het buitenland gelden zeer specifieke regels. Als de noodprocedure voor het binnenland je kan helpen, kan je je hierop baseren, maar houd steeds rekening met de regelgeving in het land waar je naartoe reist en/of  doorreist. Neem contact op met je reisbijstandsverzekering. Breng ook Scouts en Gidsen Vlaanderen op de hoogte via corona@scoutsengidsenvlaanderen.be

Ben je geholpen met deze info?

Je vult het PLF-formulier in binnen de 48 uur voor je aankomst in België. Vanaf 16 jaar moet elk lid dit individueel invullen. Leden die jonger zijn dan 16, kunnen worden toegevoegd aan het formulier van iemand van de leiding.  Zorg dus dat je hierop voorbereid bent (wifiverbinding, devices,..), want het invullen van dit formulier is nog steeds verplicht.

Ben je geholpen met deze info?

Dat hangt af van het kleur van het land waaruit je terugkeert:

 • Groen / geel: oké
 • Rood: na negatief testresultaat
 • Noodrem: Enkel nadat je de quarantaine hebt uitgezeten en je resultaat negatief is

Daarnaast volg je nog steeds de regels voor binnenlandse kampen.
Je mag dus enkel deelnemen indien je niet ziek bent of niet in quarantaine moet, en je niet meer dan één aanbod per week combineert

 

Ben je geholpen met deze info?

Ook hier volg je de strengste regels van de twee. In de realiteit zal dit vaak eerst de regels van het land zijn, vervolgens de noodprocedure voor het jeugdwerk.
Meestal draait dit uit op quarantaine in het land van bestemming.

Ben je geholpen met deze info?

corona - foeriers en kookploegen

Stuur enkel de foeriers naar de winkel die nodig zijn om alle boodschappen gedaan te krijgen. Noteer de namen van deze winkelaars ook altijd in het contactenlogboek.

In de winkel volg je de maatregelen die van toepassing zijn.

Ben je geholpen met deze info?

Er zijn twee opties voor het bereiden en uitdelen van eten.

Je kookploeg of foerage maakt deel uit van de bubbel.

 • Een goede (hand)hygiëne blijft belangrijk, maar in principe is het dragen van een mondmasker en handschoenen niet verplicht wanneer je enkel voor je eigen bubbel kookt.

Je kookploeg maakt eten voor verschillende bubbels.

 • Focus op een goede handhygiëne.
 • Draag handschoenen en een mondmasker om het eten te bereiden en rond te brengen. Laat de leiding van de bubbels het eten zelf verdelen.
 • Zorg dat dezelfde foeriers telkens het eten aan dezelfde bubbel bezorgen. Noteer hun namen in het contactenlogboek.

Ben je geholpen met deze info?

Dit jaar is er geen 'bubbeltermijn' van 7 dagen. Foeriers mogen in theorie dus van de ene op de andere dag op een ander kamp vertrekken. Maar: praat met elkaar en spreek aan op gezond verstand. Kies bij voorkeur voor één activiteit per week.

Let op: dat wil niet zeggen dat je continu tussen verschillende bubbels mag switchen tijdens het kamp. Je bubbels hebben een vaste samenstelling.

Later aansluiten bij of even weggaan uit je bubbel (bijvoorbeeld voor je vaccinatie of een herexamen) is mogelijk. Uiteraard volg je dan de geldende regels binnen de maatschappij of de bubbel waarin je verblijft voordat je aankomt. Wanneer je heen-en-weer gaat mag je in tussentijd enkel contact hebben met je thuisbubbel.

Ben je geholpen met deze info?

corona - hygiëne

Natuurlijk. Dat is geen probleem, maar doe het met respect voor omgeving en natuur.

Heb daarnaast ook voldoende aandacht voor de handhygiëne: goed inzepen en gebruik van proper water.

Ben je geholpen met deze info?

Goed, enkele uren, laten verluchten is de boodschap. Contactpunten zoals tentpalen moeten goed gereinigd worden alvorens er nieuwe bubbels gebruik van mogen maken.

Ook moet je vooraleer je de tenten terug inleverd bij de verhuurder (het ULDK, een andere groep of een privéfirma) de tenten enkele uren goed laten verluchten, alsook de tentpalen reinigen. 

Reinigen doe je dan met een poetsmiddel met alcoholoplossing (min. 70%) of javeloplossing (verhouding 10 à 40 ml/liter water):

Ben je geholpen met deze info?

Organiseer alles zoveel mogelijk gescheiden. Indien dit niet haalbaar is, reinig je de contactoppervlakken na elke gebruik.

Dan heb je twee mogelijkheden: alle contactoppervlakken reinigen voor je het materiaal doorgeeft, ofwel laat je het minimum 3u staan voor de volgende bubbel ermee aan de slag gaat.

Reinigen doe je dan met een poetsmiddel met alcoholoplossing (min. 70%) of javeloplossing (verhouding 10 à 40 ml/liter water):

 • materiaal: elke keer het doorgegeven wordt van bubbel naar bubbel (wanneer er geen tussentijd van 3u is),
 • contactoppervlakken (deurklinken, schakelaars, ...) wanneer verschillende bubbels de ruimtes gebruiken,
 • infrastructuur poets je grondig tussen 2 bubbels in (bv begin en einde kamp, vakantie, weekeinde, na een dagactiviteit met wisselende groepen…).


Maar één HUDO? Zet het materiaal erbij klaar zodat iedereen na gebruik zelf even de balk kan reinigen.

Ben je geholpen met deze info?

Ja dat is een goed idee. Zorg voor minimaal 2 mondmaskers, liefst herbruikbare.
Je hebt er alvast één nodig voor de tocht naar huis (als jullie de leden niet laten ophalen). En vermoedelijk zullen jullie ook minimaal 1 activiteit doen waarbij je het terrein verlaat.

Je kan een mondmasker natuurlijk ook afkoken.
 

Ben je geholpen met deze info?

Leden mogen zelf koken maar enkel voor hun eigen bubbel. Een goede (hand)hygiëne blijft belangrijk, maar in principe is het dragen van een mondmasker en handschoenen niet verplicht wanneer je enkel voor je eigen bubbel kookt

Ben je geholpen met deze info?

Binnen de bubbel dragen noch de leden, noch de leiding een mondmasker.

Als je de bubbel verlaat en bijvoorbeeld de openbare weg opgaat, heb je een mondmasker bij. Enkel als je de afstand van anderhalve meter met mensen buiten de bubbel niet kan respecteren of er ergens een mondmasker plicht geldt, draag je het mondmasker.
Bij contact met externen, op het openbaar vervoer… dragen leiding en +12-jarigen een mondmasker.

Zitten in een tak zowel -12-jarigen als +12-jarigen dan dragen alle leden een mondmasker als dit moet.
 

Ben je geholpen met deze info?

Geen voorkeur. Beiden zullen geregeld gereinigd moeten worden.
We raden wel aan om voor elke bubbel eigen sanitair te voorzien, dan moet je niet na elk gebruik poetsen maar slechts één keer per dag.
 

Ben je geholpen met deze info?

corona - activiteiten

Jonggivers, givers en jins mogen alleen op stap buiten het terrein mét iemand als aanspreekpunt:

Wanneer je als leidingsploeg inschat dat er binnen jouw tak voldoende verantwoordelijkheidszin is om zonder leiding het terrein te verlaten en zich aan de regels te houden, kan dat op voorwaarde dat iemand bij de leden wordt aangeduid als ‘aanspreekpunt’. Deze scouts of gids is niet verantwoordelijk voor de naleving van de regels, maar kan ze uitleggen aan anderen (zowel binnen als buiten de groep) en kan contact nemen met de leiding indien nodig.

Aansluitend op de richtlijnen in ‘Speel op Veilig’ voor scouting, is het aanduiden van zo’n aanspreekpunt onder leden enkel mogelijk:

 • Voor jonggivers bij activiteiten langs een verkende route tot 22u. Overnachting kan in aanwezigheid van de leiding.
 • Vanaf givers, met overnachting mits leiding ter plaatse gaat ter controle.
 • Als leiding en leden elkaar vlot kunnen bereiken
 • Ga niet 'op de bots' op zoek naar een slaapplek, plan het rondtrekken vooraf. Deur aan deur bellen op zoek naar een slaapplek is niet toegestaan.

Voelt iemand binnen de groep zich niet helemaal ok, of heb je net een zieke persoon naar huis gestuurd? Dan is het misschien niet het moment om te gaan rondtrekken.
 

Ben je geholpen met deze info?

Ja, daguitstappen zijn toegelaten.
Hou je aan de huidige maatregelen die op die plek gelden. Informeer je dus goed bij de (kamp)gemeente.

De regels rond social distancing en mondmaskers blijven van toepassing.

Ben je geholpen met deze info?

Ja, dit mag.
Rondtrekken en overnachten op verschillende plaatsen kan dus, maar daarbij blijft het cruciaal om contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden. 

Daarom enkele tips:

 • Gedraag je in de openbare ruimte en in contact met anderen steeds zoals de regels in de maatschappij het voordragen. 
 • Ga niet 'op de bots' op zoek naar een slaapplek, plan het rondtrekken vooraf. Deur aan deur bellen op zoek naar een slaapplek is niet toegestaan.
 • Voelt iemand binnen de groep zich niet helemaal ok? Of heb je net een zieke naar huis gestuurd? Dan is het misschien niet het moment om te gaan rondtrekken.

Ben je geholpen met deze info?

Organiseer zo veel mogelijk activiteiten op jullie eigen terrein.

Plan je toch een activiteit buiten het eigen terrein, zoals een uitstap naar het zwembad of andere zwemplek? Het terrein verlaten mag, maar hou je aan de geldende samenlevingsregels. Denk aan mondmaskers, afstand en hygiëne. Bekijk vooraf goed welke maatregelen van toepassing zijn voor groepen.

Een zelfgesjord zwembad gebruik je per bubbel.

Ben je geholpen met deze info?

Er is geen exclusieve lijst. Dat zou onwerkbaar zijn. Gebruik je gezond verstand.
Vermijd bij +12-jarigen spelen met intensief fysiek contact. Zeker contact met de handen en de mond.

Ben je geholpen met deze info?

Ja, dat mag, maar je hou rekening met enkele voorwaarden. Jullie slaapplaats is dan tijdelijk jullie vaste locatie:

 • Bereid je zo goed mogelijk voor. Leg de locatie(s) vooraf vast en ga niet deur aan deur om een slaapplaats te zoeken.
 • Vermijd contact met mensen buiten je bubbel zo veel mogelijk. Verblijf bij voorkeur dus niet op een camping of een locatie waar anderen aanwezig zijn
 • Voelt iemand binnen de groep zich niet helemaal ok? Of heb je net een zieke persoon naar huis gestuurd? Dan is het misschien niet het moment om te gaan rondtrekken.

Ben je geholpen met deze info?

Tijdschriften

Wil je geen papieren tijdschriften meer ontvangen? Je kan je uitschrijven voor Krak?, Boem! of Over & Weer via je profiel in de Groepsadministratie. Vink aan welke tijdschriften je niet langer (op papier) wil ontvangen. Als je kiest voor online, ontvang je de tijdschriften via een nieuwsbrief per mail. Je kan de tijdschriften ook altijd digitaal lezen op de pagina van Krak?, Boem! en Over & Weer.
Let op, de tijdschriften worden per gezin gestuurd. Enkel wanneer alle leden van je gezin zich hebben uitgeschreven voor de papieren versie, valt er geen tijdschrift meer in je bus.
 

Ben je geholpen met deze info?

Ben je ingeschreven? Dan krijg je de tijdschriften automatisch vier keer per jaar in je brievenbus. De tijdschriften groeien met je mee: Krak? en Boem! voor alle leden, Over & Weer voor jins en leiding. Sta je in leiding? Dan ontvang je ook Krak? en Boem!, zodat je weet wat je leden en hun ouders ontvangen.

Ben je geholpen met deze info?

Herfstontmoeting

Een deelnemer neemt deel aan het programma tijdens het Herfstontmoetingsweekend. Een medewerker werkt tijdens de voorbereidende week en/of het HO-weekend binnen zijn gouw of ploeg. Kom je helpen tijdens de voorbereidende week, maar ben je tijdens het weekend een deelnemer? Dan schrijf je je twee keer in: in de week als medewerker, tijdens het weekend als deelnemer.

Ben je geholpen met deze info?

Je kan je inschrijving online annuleren via de evenementenmodule. Doe je dat ten laatste de maandag voor Herfstontmoeting (tot 23u59)? Dan krijg je het geld terug. 
Annuleer je je inschrijving tussen dinsdag en donderdag (voor 23u59) voor Herfstontmoeting, dan betaal je 6,25 euro annulatiekosten. De rest van het inschrijvingsgeld wordt teruggestort. Annuleer je nog later of ben je niet aanwezig, dan wordt je inschrijvingsgeld niet teruggestort. 
 

Ben je geholpen met deze info?

Je inschrijving kan via de evenementenmodule.
Je kan je inschrijving nog aanpassen tot en met de maandag voor Herfstontmoeting.
 

Ben je geholpen met deze info?

Andere

Ben je op zoek naar info voor je spreekbeurt? Neem dan zeker een kijkje bij Over Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daar vind je info over het uniform, maar ook over scouts in het buitenland en de geschiedenis. Veel succes!

Ben je geholpen met deze info?

Hopper is het merk van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Bij Hopper vind je winkels en jeugdverblijven. Winkels met een aanbod persoonlijk kampeermateriaal (zoals wandelschoenen, slaapzakken en rugzakken), maar ook groepsmateriaal (tenten en kookgerief). En natuurlijk ook het officiële uniform. Op de jeugdverblijven is iedereen welkom om te logeren of een dag te vergaderen midden in het groen. Ideale groepsaccommodatie voor jeugdbewegingen en scholen, maar ook voor elke vereniging of avontuurlijke groep vrienden of familie.

Ontdek Hopper.

Ben je geholpen met deze info?

Je lidnummer kan je terugvinden op je lidkaart, op de envelop van de tijdschriften of in de Groepsadministratie. Je kan je lidnummer ook altijd opvragen bij je leiding.

Ben je geholpen met deze info?

Akabe

In de groepenzoeker kan je akabegroepen zoeken.

Ben je geholpen met deze info?

Natuurlijk, de cursussen zijn voor alle scouts- en gidsenleiding. Wil je op animatorcursus, maar heb je nood aan extra begeleiding? Ontdek dan Inclusieve Animator.

Ben je geholpen met deze info?

Privacy

Nee. Leden en ouders op de hoogte houden van je wekelijkse activiteiten, de kampdata en uitnodigen voor het eetfestijn zijn verwerkingen die vallen onder de uitvoering van een overeenkomst. Door lid te worden van een plaatselijke scoutsgroep en van Scouts en Gidsen Vlaanderen, zijn die verwerkingen noodzakelijk. Voor medische gegevens, bijvoorbeeld op de Individuele Steekkaart, moet je altijd toestemming vragen.

Ben je geholpen met deze info?

Ja, dat mag, maar enkel als je toestemming hebt van de ouders van de minderjarige leden of van de meerderjarige persoon zelf. Zorg dat je dat zo veilig moeilijk doet, gebruik deze tips.

Ben je geholpen met deze info?

Internationaal

De reisbijstand voor personen geldt in de hele wereld, behalve in oorlogsgebied. 
De reisbijstand voor auto's telt enkel voor landen in het geografische Europa: Albanië, Andorra, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland (met uitsluiting van Siberië), San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje (met uitzondering van de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla) , Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden, Zwitserland, alsook de Europese grondgebieden van Azerbeidzjan (met de Kaukasus als grens), Georgië (met de Kaukasus als grens), Kazachstan (met de Oeralrivier als grens) en Turkije (met de Dardanellen als grens).

Ben je geholpen met deze info?

Leden die ingeschreven zijn en hun lidgeld betaald hebben, zijn bij scoutsactiviteiten verzekerd voor lichamelijke schade, ook buiten de landsgrenzen. Het is wel een goed idee om een extra reisbijstandsverzekering af te sluiten via Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Ben je geholpen met deze info?

Nee, de autoverzekering die je kan afsluiten via Scouts en Gidsen Vlaanderen is enkel geldig voor auto's ingeschreven in België. Een busje gehuurd in België waarmee je naar het buitenland rijdt, kan je wel verzekeren via Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Ben je geholpen met deze info?

Het aangifteformulier bestaat alleen in het Nederlands. Het geneeskundig getuigschrift (deel van de verzekeringspapieren) dat de dokter of het ziekenhuis ter plaatse moet invullen, kan je downloaden in het Frans, Engels, Spaans, Duits en Italiaans.

Ben je geholpen met deze info?

Ouderlijke toestemming om met minderjarige leden te reizen is niet verplicht. Scouts en Gidsen Vlaanderen raadt wel sterk aan om een Reistoelating voor minderjarigen mee te nemen wanneer je op buitenlands kamp vertrekt. Zeker wanneer er iets misloopt, kan zo'n document handig zijn. Een reistoelating voor minderjarigen vraag je aan bij de gemeente of stad. 

Ben je geholpen met deze info?

Zwem altijd in erkende zwemwateren. Wees extra voorzichtig (let op voor stroming, ijskoud bergwater en rotsen). Doe niets dat je in België ook niet zou doen. En ga nooit zomaar in water waar niemand aan het zwemmen is. Neem eens een kijkje in de Speel op Veilig bij het stuk over water.

Ben je geholpen met deze info?

Vorming

Informeer bij je groepsleiding. Misschien kan je hulp krijgen van oud-leiding die wel voldoet aan de voorwaarden? Of vraag het aan je districtscommissaris (DC)

Ben je geholpen met deze info?

Vanaf het moment dat je als begeleiding via een getuigschrift kan aantonen dat je in het hoger onderwijs 60 uur pedagogische vorming hebt gevolgd, voldoe je aan één van de voorwaarden om stagebegeleiding te mogen zijn.

Ben je geholpen met deze info?

Wil je je uitschrijven voor een cursus? Dat kan via de link in de inschrijvingsmail of via de evenementenmodule. Annuleer je meer dan een week op voorhand? Dan stort Scouts en Gidsen Vlaanderen je het inschrijvingsgeld volledig terug. Annuleer je minder dan een week op voorhand? Dan wordt je inschrijvingsgeld teruggestort min de administratiekosten (6,5 euro voor een weekend, 12,50 euro voor een langere cursus).

Ben je geholpen met deze info?

Om je in te kunnen schrijven voor een cursus en om in orde te zijn met de verzekeringen, moet je je lidgeld betaald hebben aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het liefst ben je jin of sta je nog actief in leiding, maar het is uiteraard geen probleem dat je op cursus gaat als je niet meer in leiding staat. 

Ben je geholpen met deze info?

Nee, iedereen mag op Gilwell of Basisweekend, of je nu een animatorattest hebt of niet. Je moet wel minstens 19 jaar oud zijn of 3 jaar in leiding staat voordat je op Gilwell of Basisweekend vertrekt.

Ben je geholpen met deze info?

Ja, jins mogen mee op Animator. Ze moeten hun stage niet tijdens hun jinjaar doen, maar mogen wachten tot ze leiding zijn.

Ben je geholpen met deze info?

Een deelnamebewijs is een bewijs dat je vorming hebt gevolgd. Je krijgt een deelnamebewijs van de organisator van de vorming waaraan je hebt deelgenomen. Veel steden en gemeentes betalen het inschrijvingsgeld van vormingsevenementen (gedeeltelijk) terug. Breng je deelnamebewijs dus zeker binnen bij de gemeente.

Ben je geholpen met deze info?

Nee, vorming volgen is niet verplicht. Maar het is wel handig om sterker in je schoenen te staan als leiding. Ontdek alle vormingen.

Ben je geholpen met deze info?

Kamp

Voor elk kamp is de online kampregistratie verplicht. Dat zorgt ervoor dat Scouts en Gidsen Vlaanderen op elk moment weet welke groepen er waar op kamp zijn. Om zo goed te kunnen ondersteunen en reageren bij noodsituaties.

Ben je geholpen met deze info?

Het kampengagement is een deel van het Kampvisum en het Internationaal Kampvisum. Met het kampengagement verklaar je als leiding dat je het kamp degelijk hebt voorbereid. Dat engagement leg je voor aan je districtscommissaris tijdens de kampkeuring. Het kampengagement wordt ondertekend door de leiding, groepsleiding en de districtscommissaris.

Ben je geholpen met deze info?

Verzekeringen

Het goedehuisvaderprincipe betekent dat je je gedraagt als een verantwoordelijk persoon. Je neemt geen onnodige risico’s en probeert gevaar op voorhand in te schatten en te voorkomen

Ben je geholpen met deze info?

Leiding heeft de plicht om zoveel mogelijk gevaren te voorzien en uit te sluiten. Denk op voorhand na over de risico’s van een activiteit en neem voorzorgen.

Ben je geholpen met deze info?

Toezichtsplicht betekent dat je er actief op toeziet dat je leden zichzelf niet in gevaar brengen. Grijp in als je ziet dat je leden iets gevaarlijks doen.

Ben je geholpen met deze info?

Sommige verzekeringen werken met franchise of vrijstelling. Dat wil zeggen dat je bij schade zelf een deel van de schade vergoedt. Je betaalt de vrijstelling zelf, de verzekering betaalt de rest. Soms is de vrijstelling een bepaald bedrag, soms is het een percentage van de waarde van het verzekerde goed.

Ben je geholpen met deze info?

Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een lichamelijk letsel. Dus wel een schaafwond, verstuiking of brandwonde. Maar geen ziekte of zonnebrand. 

Ben je geholpen met deze info?

Als leiding ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat je verzekerd bent als je schade berokkent aan iemand anders. Of als een van je leden schade veroorzaakt. Er moet duidelijke schade zijn én een duidelijke dader om een beroep te doen op deze verzekering. 

Ben je geholpen met deze info?

Soms leidt een verzekeringsdossier tot een hevige discussie die voor de rechtbank moet komen. Als scoutsleiding ben je via de ledenpolis verzekerd voor rechtsbijstand (de juridische kosten van bijvoorbeeld een advocaat worden terugbetaald). De verzekering voor rechtsbijstand dekt enkel rechtsbijstand bij verzekeringsdossiers. zie het verzekeringsoverzicht.

Ben je geholpen met deze info?

Een scout of gids is verzekerd tijdens alle gewone scoutsactiviteiten: bos- en pleinspelen, zwemmen of tochten. Ontdek meer over veilige en niet-verzekerde activiteiten.

Ben je geholpen met deze info?

Ja, sommige activiteiten zijn te risicovol en/of passen niet binnen de pedagogie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Ontdek welke activiteiten wel en niet verzekerd zijn.

Ben je geholpen met deze info?

Niet-verzekerde activiteiten zijn activiteiten die door hun verhoogd risico op letsel niet opgenomen zijn in de ledenpolis. Ze zijn dan ook niet verzekerd.
Het gaat over deze activiteiten: luchtsporten (zoals deltavliegen, paragliden en parachutespringen), benjispringen en parasailing; gemotoriseerde activiteiten op de openbare weg en officiële competitiewedstrijden (zoals wielerwedstrijden). Activiteiten die wettelijk verboden zijn, zijn per definitie nooit verzekerbaar.

Ben je geholpen met deze info?

Scouts en gidsen zijn tijdens een leefweek verzekerd vanaf de leeftijd van gidsen/verkenners, als de ouders en de groepsraad hun toestemming hebben gegeven voor de leefweek en als er voldoende leiding aanwezig is. De leden en leiding zijn verzekerd tijdens de leefweekactiviteiten en op weg van en naar de school of het werk en het scoutslokaal. Ook het scoutslokaal is verzekerd.

Ben je geholpen met deze info?

Ja, nieuwe leden zijn verzekerd tijdens de eerste twee scoutsactiviteiten. Daarna moeten ze zich inschrijven en lidgeld betalen om verzekerd te blijven. Moest er toch iets mislopen tijdens de eerste twee activiteiten, dan schrijft de leiding de betrokken persoon meteen in via de Groepsadministratie en doen ze schadeaangifte.

Ben je geholpen met deze info?

Ja, scouts en gidsen zijn verzekerd tijdens een kasactiviteit. Een geldactiviteit wordt beschouwd als een scoutsactiviteit als het in groep gebeurt, als het sporadisch of eenmalig is en als de actie passend is voor de leeftijd van de leden.

Ben je geholpen met deze info?

Ja, als jullie een gespecialiseerde activiteit doet met begeleiding, dan is de begeleiding aansprakelijk. Zorg dat die afspraken op papier staan. Vraag het bij de start van de activiteit nog eens na. 

Ben je geholpen met deze info?

Nee, de vzw is de organisator. De vzw is niet verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid via de ledenpolis.

Ben je geholpen met deze info?

Een bewaakte vestiaire is elke plaats waar je kledingstukken en voorwerpen kan afgeven om te bewaren. De scoutsverzekering dekt geen schade of verlies van voorwerpen in een vestiaire. De eigenaar van het verloren of beschadigde voorwerp kan een schadevergoeding eisen van de scoutsgroep.
Scouts en Gidsen Vlaanderen raadt het af om een vestiaire te voorzien. Je loopt als groep financieel risico. Zelfs als je bij de vestiaire een bordje hangt met ‘we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade’. 

Ben je geholpen met deze info?

Ja, leiding heeft toezichtsplicht en moet er dus voor zorgen dat leden veilig zijn. Let op, er is een verschil tussen aansprakelijk gesteld worden en aansprakelijk zijn. Als je aansprakelijk gesteld wordt, moet je fout eerst bewezen worden voor je aansprakelijk bent. Wordt niet bewezen dat jij in fout bent en daardoor het ongeval veroorzaakte, ben je niet aansprakelijk.

Ben je geholpen met deze info?

De ledenpolis is een aanvullende verzekering: in eerste instantie komt de familiale verzekering van de dader tussen in de schade. Vervolgens komt de ledenpolis tussen voor de standaard vrijstelling (of als er geen familiale verzekering is, voor het overeengekomen schadebedrag).

Ben je geholpen met deze info?

Je geeft de schade aan bij Ethias. Ethias zal via de leiding vragen naar eventuele getuigen, om na te gaan of de schade wel veroorzaakt is tijdens de scoutsactiviteit. Alle betrokken partijen doen aangifte bij hun familiale verzekering.

Ben je geholpen met deze info?

Nee, ouders zijn geen leden en zijn dus niet verzekerd. Je kan voor ouderactiviteiten een verzekering voor een eenmalige activiteit afsluiten.

Ben je geholpen met deze info?

De evenementenverzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van jullie groep, scoutsleden en helpers bij de organisatie. Het materiaal is niet verzekerd, je moet hiervoor een aparte polis afsluiten (dat kan via Scouts en Gidsen Vlaanderen).

Ben je geholpen met deze info?

Elke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen kan deze verzekering aanvragen. Ondersteunende vzw’s van scoutsgroepen kunnen dat niet.

Ben je geholpen met deze info?

De brandverzekering van Scouts en Gidsen Vlaanderen is een onderdeel van de lokalenpolis. Ook als jullie op verplaatsing gaan, geldt die verzekering. Vraagt de eigenaar naar een bewijs? Dat kan je aanvragen via verzekeringen@scoutsenvlaanderen.be.

Ben je geholpen met deze info?

Het scoutslokaal is enkel bij glasschade verzekerd voor vandalisme. Andere schade wordt niet gedekt. Vergeet bij vandalisme geen klacht in te dienen bij de politie.

Ben je geholpen met deze info?

Jullie lokaal is verzekerd voor schade aangericht tijdens een inbraak. Vergeet geen aangifte te doen bij de politie.

Ben je geholpen met deze info?

Het scoutslokaal is verzekerd tegen brand tijdens activiteiten via de lokalenpolis. En ook als je als scoutsgroep een zaal huurt voor een fuif, is het brandrisico verzekerd via de lokalenpolis. Vraagt de eigenaar naar een bewijs? Dat kan je aanvragen via verzekeringen@scoutsenvlaanderen.be.

Ben je geholpen met deze info?

Wanneer je het scoutslokaal verhuurt, zijn de lokalen niet verzekerd voor schade aangericht door huurders. We bieden voor de huurder een aparte polis aan, of je kan eisen dat je huurder zelf een polis afsluit.

Ben je geholpen met deze info?

Je gsm, laptop, camera en andere waardevolle voorwerpen zijn niet verzekerd tijdens scoutsactiviteiten. Wil je persoonlijk materiaal verzekeren? Dan sluit je best een materiaalverzekering af.

Ben je geholpen met deze info?

Voor persoonlijk materiaal is er geen vrijstelling, behalve voor gsm’s en gps-toestellen. Geraakt je gsm of gps-toestel beschadigd, dan betaal je ook met een materialenverzekering 65 euro zelf. Ethias betaalt de rest van de schade. Voor groepsmateriaal en materiaal van derden bedraagt de vrijstelling 247,97 euro.

Ben je geholpen met deze info?

Ja, fietsen kunnen verzekerd worden. voor een maximale nieuwwaarde van 495,97 euro. Deze verzekering kan interessant zijn als je op weekend of op kamp gaat met de fiets. De verzekering is niet bedoeld voor de wekelijkse scoutsactiviteiten. 

Ben je geholpen met deze info?

Nee, een (zonne)bril kan je niet verzekeren via een materiaalverzekering. 
Een bril of zonnebril op sterkte is wel verzekerd door de ledenpolis, op voorwaarde dat je de bril draagt op het ogenblik van het ongeval. We beschouwen die schade als een lichamelijk ongeval: een bril wordt beschouwd als een medisch verlengstuk van je lichaam. Je bril op sterkte is verzekerd tot 250 euro.
 

Ben je geholpen met deze info?

Nee, je kan je hoorapparaat, rolstoel of orthopedisch materiaal niet verzekeren via een materiaalverzekering. Ze zijn wel verzekerd door de ledenpolis, op voorwaarde dat je ze gebruikt of draagt op het ogenblik van het ongeval. We beschouwen die schade als een lichamelijk ongeval: je hoorapparaat, rolstoel of orthopedisch materiaal wordt beschouwd als een medisch verlengstuk van je lichaam.

Ben je geholpen met deze info?

Als de fuif een scoutsactiviteit is, kan je een tijdelijke materiaalverzekering aanvragen. Let op! Meestal is een fuif geen scoutsactiviteit maar een evenement. In dat geval kan je geen materiaalverzekering bij Scouts en Gidsen Vlaanderen aanvragen.

Ben je geholpen met deze info?

Nee, verlies van materiaal is niet verzekerd. Onze verzekering telt alleen als je op het moment van de schade de bril droeg.

Ben je geholpen met deze info?

Ja, dat mag als je alle verkeersregels en wetten respecteert. Je moet hiervoor geen extra verzekering nemen.

Ben je geholpen met deze info?

Je kan je auto laten verzekeren met de tijdelijke autoverzekering van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dat is niet verplicht. Huur je een voertuig, dan kan je het verzekeren via de firma waar je het voertuig huurt of meteen via een verzekeringsmaatschappij. 

Ben je geholpen met deze info?

Ja. Een aanhangwagen wordt gratis mee verzekerd bij de auto die de aanhangwagen trekt. De voorwaarde hiervoor is dat de aanhangwagen samen met het voertuig gekeurd wordt bij het Ethiaskantoor én dat de aanhangwagen vermeld wordt op het expertiseverslag.

Ben je geholpen met deze info?

Schade veroorzaakt tijdens het laden en lossen is niet verzekerd.

Ben je geholpen met deze info?

Het is een goed idee om een geleende auto tijdelijk omnium te verzekeren.

Ben je geholpen met deze info?

Je kan de namen van meerdere chauffeurs vermelden op het online aanvraagformulier tijdelijke autoverzekering. Als deze chauffeurs geen lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen moet je voor hen een tijdelijke verzekering voor niet-leden afsluiten.

Ben je geholpen met deze info?

Ja, een ouder of kennis mag met een gehuurde vrachtwagen het materiaal naar je kamp brengen. Zorg er wel voor dat je de vrachtwagen goed hebt verzekerd via de verhuurmaatschappij (met eventueel afkoop van de vrijstellingen) en dat je voor de chauffeur een tijdelijke verzekering voor niet-leden afsluit.
Let wel op, dit geldt enkel wanneer de chauffeur dit gratis doet. Betaal je iemand om je vrachtwagen te vervoeren, dan moet de chauffeur voldoen aan extra plichten.
 

Ben je geholpen met deze info?

Zijn de foeriers ingeschreven bij Scouts en Gidsen Vlaanderen en hebben ze lidgeld betaald? Dan zijn ze verzekerd. Zo niet, vraag je best een tijdelijke verzekering aan.

Ben je geholpen met deze info?

Nee. Als iemand tijdens het kamp komt helpen als leiding, moet je die persoon inschrijven als leiding via Scouts en Gidsen Vlaanderen en lidgeld betalen. Dan is hij of zij verzekerd tijdens het kamp.

Ben je geholpen met deze info?

Is de oud-leiding nog actief (en dus ingeschreven) binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen? Dan zijn ze verzekerd. Zo niet, dan vraag je best een tijdelijke verzekering aan.

Ben je geholpen met deze info?

Je bent als scouts of gids verzekerd dankzij de ledenpolis voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Ziekte is niet verzekerd. Ontdek alles over de verzekeringen.

Ben je geholpen met deze info?

Corona

In principe gelden de regels in heel België. Jammer genoeg hebben gemeenten het recht om toch nog strengere maatregelen op te leggen. En dit ook doen. Plan je met meer dan één bubbel een terrein te delen? Vermijd dan verrassingen en contacteer je gastgemeente om te melden hoe jullie kamp of weekend eruit zal zien in de aanwezigheid van meerdere bubbels en vraag expliciet naar zekerheid dat jullie kamp of weekend kan doorgaan zoals, ongetwijfeld, zorgvuldig gepland.

We proberen strengere gemeenten via onze overheden en eigen communicatiekanalen te wijzen op de nationale beslissingen die zijn gemaakt in kader van veiligheid. Hopelijk kan er nog zoveel mogelijk doorgaan zoals gepland, maar neem de twijfel weg en ga voor het zekere i.p.v. het onzekere; contacteer je gastgemeente om een expliciet akkoord te krijgen dat je kamp of weekend zoals voorbereid mag doorgaan. Zo kan je nadien op twee oren slapen.
 

Ben je geholpen met deze info?

Wij doen alles dat we kunnen om gemeenten aan te sporen geen controles te doen. Ze moeten vertrouwen hebben dat jullie de maatregelen volgen en dat jullie goed voorbereid zijn.
Gemeenten mogen wel controles uitvoeren en GAS-boetes geven. In extreme gevallen kunnen ze jullie de toegang tot het grondgebied ontzeggen. Het is dus zeer belangrijk de maatregelen goed te volgen
 

Ben je geholpen met deze info?

Gemeentes en steden kunnen controles uitvoeren op jullie kamp, zelf of via de politie.

Vanuit hun autonomie kunnen ze extra regels opleggen. Dat wil dus zeggen dat een stad of gemeente in een politiereglement extra maatregelen kan opleggen indien zij dit wenselijk achten. Wanneer je met dergelijke zaken geconfronteerd wordt, ga dan zeker ook in gesprek en vraag hen jou te informeren waar je deze info kan terugvinden zodat je je verder goed kan informeren. Op die manier kan je ook nagaan of het werd opgenomen in hun reglement.

Ben je geholpen met deze info?