Objectieve aansprakelijkheid bij verhuur van polyvalente zaal

jonge gidsen zitten aan twee lange tafels te wachten om te eten. Op tafel choco confituur en een bus melk.

Verhuren jullie je lokaal als polyvalente zaal aan derden? Voor communies, toneelrepetities of als fuifzaal? Dan is een verzekering voor objectieve aansprakelijkheid verplicht!

Wat?

Als een scoutsgroep of ondersteunende vereniging verbonden aan een groep regelmatig een polyvalente zaal verhuurt aan derden is deze verzekering wettelijk verplicht

Wat is regelmatig verhuren? Wanneer ben je niet verplicht? Je mag maximaal 12 keer per jaar, 24 dagen per jaar of 2 keer per maand je zaal verhuren zonder die verzekering. Let op, feestjes tot na middernacht tellen als 2 dagen.

Als een scoutslokaal in zijn geheel wordt verhuurd als weekendplaats voor andere (jeugd)groepen, is deze verzekering niet nodig.

Prijs?

  • Basispremie van 71,25 euro per locatie voor de eerste 300 vierkante meter.
  • 0,21 euro per extra vierkante meter boven op de 300 vierkante meter.
  • De minimumpremie die jaarlijks betaald moet worden is 77,19 euro.

Hoe aanvragen?

Meer info?

Lees de brochure Goed verzekerd?.

Veelgestelde vragen

Als leiding ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat je verzekerd bent als je schade berokkent aan iemand anders. Of als een van je leden schade veroorzaakt. Er moet duidelijke schade zijn én een duidelijke dader om een beroep te doen op deze verzekering. 

Ben je geholpen met deze info?

Leiding heeft de plicht om zoveel mogelijk gevaren te voorzien en uit te sluiten. Denk op voorhand na over de risico’s van een activiteit en neem voorzorgen.

Ben je geholpen met deze info?

Toezichtsplicht betekent dat je er actief op toeziet dat je leden zichzelf niet in gevaar brengen. Grijp in als je ziet dat je leden iets gevaarlijks doen.

Ben je geholpen met deze info?

Sommige verzekeringen werken met franchise of vrijstelling. Dat wil zeggen dat je bij schade zelf een deel van de schade vergoedt. Je betaalt de vrijstelling zelf, de verzekering betaalt de rest. Soms is de vrijstelling een bepaald bedrag, soms is het een percentage van de waarde van het verzekerde goed.

Ben je geholpen met deze info?

Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een lichamelijk letsel. Dus wel een schaafwond, verstuiking of brandwonde. Maar geen ziekte of zonnebrand. 

Ben je geholpen met deze info?

Soms leidt een verzekeringsdossier tot een hevige discussie die voor de rechtbank moet komen. Als scoutsleiding ben je via de ledenpolis verzekerd voor rechtsbijstand (de juridische kosten van bijvoorbeeld een advocaat worden terugbetaald). De verzekering voor rechtsbijstand dekt enkel rechtsbijstand bij verzekeringsdossiers. zie het verzekeringsoverzicht.

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen

Ben je geholpen met deze info?