Objectieve aansprakelijkheid bij verhuur van polyvalente zaal

jonge gidsen zitten aan twee lange tafels te wachten om te eten. Op tafel choco confituur en een bus melk.

Verhuren jullie je lokaal als polyvalente zaal aan derden? Voor communies, toneelrepetities of als fuifzaal? Dan is een verzekering voor objectieve aansprakelijkheid verplicht!

Wat?

Als een scoutsgroep of ondersteunende vereniging verbonden aan een groep regelmatig een polyvalente zaal verhuurt aan derden is deze verzekering wettelijk verplicht

Wat is regelmatig verhuren? Wanneer ben je niet verplicht? Je mag maximaal 12 keer per jaar, 24 dagen per jaar of 2 keer per maand je zaal verhuren zonder die verzekering. Let op, feestjes tot na middernacht tellen als 2 dagen.

Als een scoutslokaal in zijn geheel wordt verhuurd als weekendplaats voor andere (jeugd)groepen, is deze verzekering niet nodig.

Prijs?

  • Basispremie van 71,25 euro per locatie voor de eerste 300 vierkante meter.
  • 0,21 euro per extra vierkante meter boven op de 300 vierkante meter.
  • De minimumpremie die jaarlijks betaald moet worden is 77,19 euro.

Hoe aanvragen?

Meer info?

Lees de brochure Goed verzekerd?.

Veelgestelde vragen

Als leiding ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat je verzekerd bent als je schade berokkent aan iemand anders. Of als een van je leden schade veroorzaakt. Er moet duidelijke schade zijn én een duidelijke dader om een beroep te doen op deze verzekering. 

Ben je geholpen met deze info?

Ja. Een aanhangwagen wordt gratis mee verzekerd bij de auto die de aanhangwagen trekt. De voorwaarde hiervoor is dat de aanhangwagen samen met het voertuig gekeurd wordt bij het Ethiaskantoor én dat de aanhangwagen vermeld wordt op het expertiseverslag.

Ben je geholpen met deze info?

Het betekent dat je je gedraagt als een verantwoordelijk en redelijk persoon. Je neemt geen onnodige risico’s en probeert gevaar op voorhand in te schatten en te voorkomen

Ben je geholpen met deze info?

Het aangifteformulier bestaat alleen in het Nederlands. Het geneeskundig getuigschrift (deel van de verzekeringspapieren) dat de dokter of het ziekenhuis ter plaatse moet invullen, kan je downloaden in het Frans, Engels, Spaans, Duits en Italiaans.

Ben je geholpen met deze info?

Je bent als scouts of gids verzekerd dankzij de ledenpolis voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Ziekte is niet verzekerd. Ontdek alles over de verzekeringen.

Ben je geholpen met deze info?

De evenementenverzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van jullie groep, scoutsleden en helpers bij de organisatie. Het materiaal is niet verzekerd, je moet hiervoor een aparte polis afsluiten (dat kan via Scouts en Gidsen Vlaanderen).

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen

Ben je geholpen met deze info?