Waarvoor ben je verzekerd?

Een meisje staat klaar met een baseballbat, in het veld staan andere spelers klaar.

Scouting, da’s durven. Soms durft er iets mis te lopen. Gelukkig ben je als lid, als leiding en als groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzekerd.

Ben ik verzekerd?

Je bent als lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzekerd tijdens en op weg naar scoutsactiviteiten overal ter wereld. Dankzij de ledenpolis ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Wat betekent dat? Je bent verzekerd wanneer je bijvoorbeeld je pols breekt tijdens een bosspel. Of wanneer je een sjorbalk tegen je gezicht krijgt en je bril breekt. Maar ook wanneer je per ongeluk een voetbal door het raam van de buren trapt.

Je bent ingeschreven als je gegevens zijn ingevuld in de Groepsadministratie en je lidgeld is betaald. 

Opgelet! Niet-verzekerde activiteiten worden, wegens het verhoogd risico op letsel, niet in de ledenpolis opgenomen, zie veilige activiteit.

Is ons scoutslokaal verzekerd?

Alle scouts- en gidsengroepen zijn verzekerd voor schade aan hun lokalen. Bijvoorbeeld na brand, wateroverlast, storm, glasbreuk, inbraak of diefstal (mits groter dan 500 euro) en stormschade aan tenten. 

Je bent als scoutsgroep via de lokalenpolis verzekerd in eender welk ander lokaal tijdens een scoutsactiviteit. De lokalenpolis blijft ook geldig wanneer je een evenement organiseert in je eigen lokalen of in een gehuurd lokaal.

Let op. Je lokalen zijn niet verzekerd wanneer je een lokaal verhuurt aan een niet-scoutsgroep (zij moeten zelf een brandverzekering afsluiten). Maar ook niet wanneer je leden het lokaal beschadigen of als jullie lokaal verwaarloosd, in opbouw of niet voldoende afgesloten is. 

Zijn jullie een zeescoutinggroep? Dan zijn jullie boten ook verzekerd! Lees meer over de botenverzekering

Meer info?

Lees de brochure Goed verzekerd.

Bekijk de ledenpolis (polisnummer 45.103.242), de lokalenpolis (38.126.180) en de tentenpolis (45.460.065)

Op zoek naar een extra verzekering?

Op zoek naar een extra verzekering?

Willlen jullie je materiaal, tenten of lokaal extra verzekeren? Of zijn jullie op zoek naar extra verzekeringen voor je evenement of kamp?

Vraag het aan!

Veelgestelde vragen

Als leiding ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat je verzekerd bent als je schade berokkent aan iemand anders. Of als een van je leden schade veroorzaakt. Er moet duidelijke schade zijn én een duidelijke dader om een beroep te doen op deze verzekering. 

Ben je geholpen met deze info?

Nee, verlies van materiaal is niet verzekerd. Onze verzekering telt alleen als je op het moment van de schade de bril droeg.

Ben je geholpen met deze info?

Ja, leiding heeft toezichtsplicht en moet er dus voor zorgen dat leden veilig zijn. Let op, er is een verschil tussen aansprakelijk gesteld worden en aansprakelijk zijn. Als je aansprakelijk gesteld wordt, moet je fout eerst bewezen worden voor je aansprakelijk bent. Wordt niet bewezen dat jij in fout bent en daardoor het ongeval veroorzaakte, ben je niet aansprakelijk.

Ben je geholpen met deze info?

Je gsm, laptop, camera en andere waardevolle voorwerpen zijn niet verzekerd tijdens scoutsactiviteiten. Wil je persoonlijk materiaal verzekeren? Dan sluit je best een materiaalverzekering af.

Ben je geholpen met deze info?

Ja, scouts en gidsen zijn verzekerd tijdens een kasactiviteit. Die moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen: het moet in of vanuit de groep gebeuren, sporadisch of eenmalig zijn en het moet passen bij de leeftijd van de leden. Meer informatie over kasactiviteiten vind je hier.

Ben je geholpen met deze info?

Scouts en gidsen zijn tijdens een leefweek verzekerd vanaf de leeftijd van gidsen/verkenners, als de ouders en de groepsraad hun toestemming hebben gegeven voor de leefweek en als er voldoende leiding aanwezig is. De leden en leiding zijn verzekerd tijdens de leefweekactiviteiten en op weg van en naar de school of het werk en het scoutslokaal. Ook het scoutslokaal is verzekerd.

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen

Ben je geholpen met deze info?