Materiaalverzekering

Onder een bewolkte, maar zonnige hemel staan patrouilletenten in de wei opgesteld.

Kies voor een materiaalverzekering om tenten, groeps- of persoonlijk materiaal (fiets, gsm, laptop, radio...) te verzekeren.

Wat?

Om groepsmateriaal en persoonlijke voorwerpen te beschermen tijdens scoutsactiviteiten binnen Europa kies je voor de materiaalverzekering. Zo is dat materiaal verzekerd tegen accidentele beschadiging, vandalisme, diefstal met braak of geweld (dan heb je wel een proces-verbaal nodig), schade tijdens vervoer, staking en oproer. 

Wat kan je niet verzekeren? Hulpmateriaal zoals een rolstoel, een hoorapparaat of bril. Die vallen onder de verzekering voor lichamelijke ongevallen. Voertuigen verzeker je via de autoverzekering. Materiaal voor je evenement verzeker je via een aparte evenementenverzekering

Ook als jullie tenten verhuren aan niet-scoutsgroepen, kies je best voor een andere verzekering: de verzekering tijdelijke verhuur tenten en lokalen.

Prijs?

De verzekering kost 8,25 ‰ van de verzekerde waarde. Er is een minimumpremie van 20,45 euro en een maximumtermijn van 30 dagen. Tip: verzeker zoveel mogelijk materiaal in één keer.

Verzekerde bedragen?

  • Maximum te verzekeren bedrag per activiteit: 247.893,52 euro.
  • Maximum te verzekeren bedrag per tent: 2478,94 euro.
  • Vrijstelling: 247,89 euro (geen vrijstelling voor persoonlijke voorwerpen).
  • Vrijstelling voor gsm of gps: 65 euro.
  • Totale nieuwwaarde per fiets: maximum 495,79 euro.
  • Persoonlijk materiaal: maximum 2000 euro te verzekeren per persoon.

Hoe aanvragen?

Deze gegevens heb je nodig:

  • locatie van de activiteit;
  • aard, soort materiaal, model, grootte, aantal en nieuwwaarde;
  • extra gegevens voor materiaal van derden: voornaam, naam en adres van de eigenaar;
  • extra gegevens voor persoonlijke voorwerpen: lidnummer, voornaam, naam en adres van de eigenaar.

Vraag de verzekering aan!

Meer info?

Lees de brochure Goed verzekerd?.

Bekijk de polis (polisnummer 45.063.801).

Veelgestelde vragen

Sommige verzekeringen werken met franchise of vrijstelling. Dat wil zeggen dat je bij schade zelf een deel van de schade vergoedt. Je betaalt de vrijstelling zelf, de verzekering betaalt de rest. Soms is de vrijstelling een bepaald bedrag, soms is het een percentage van de waarde van het verzekerde goed.

Ben je geholpen met deze info?

Je gsm, laptop, camera en andere waardevolle voorwerpen zijn niet verzekerd tijdens scoutsactiviteiten. Wil je persoonlijk materiaal verzekeren? Dan sluit je best een materiaalverzekering af.

Ben je geholpen met deze info?

Voor persoonlijk materiaal is er geen vrijstelling, behalve voor gsm’s en gps-toestellen. Geraakt je gsm of gps-toestel beschadigd, dan betaal je ook met een materialenverzekering 65 euro zelf. Ethias betaalt de rest van de schade. Voor groepsmateriaal en materiaal van derden bedraagt de vrijstelling 247,97 euro.

Ben je geholpen met deze info?

Ja, fietsen kunnen verzekerd worden. voor een maximale nieuwwaarde van 495,97 euro. Deze verzekering kan interessant zijn als je op weekend of op kamp gaat met de fiets. De verzekering is niet bedoeld voor de wekelijkse scoutsactiviteiten. 

Ben je geholpen met deze info?

Nee, een (zonne)bril kan je niet verzekeren via een materiaalverzekering. 
Een bril of zonnebril op sterkte is wel verzekerd door de ledenpolis, op voorwaarde dat je de bril draagt op het ogenblik van het ongeval. We beschouwen die schade als een lichamelijk ongeval: een bril wordt beschouwd als een medisch verlengstuk van je lichaam. Je bril op sterkte is verzekerd tot 250 euro.
 

Ben je geholpen met deze info?

Nee, je kan je hoorapparaat, rolstoel of orthopedisch materiaal niet verzekeren via een materiaalverzekering. Ze zijn wel verzekerd door de ledenpolis, op voorwaarde dat je ze gebruikt of draagt op het ogenblik van het ongeval. We beschouwen die schade als een lichamelijk ongeval: je hoorapparaat, rolstoel of orthopedisch materiaal wordt beschouwd als een medisch verlengstuk van je lichaam.

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen