Materiaalverzekering

Onder een bewolkte, maar zonnige hemel staan patrouilletenten in de wei opgesteld.

Kies voor een materiaalverzekering om groeps- of persoonlijk materiaal (fiets, gsm, laptop, radio...) te verzekeren.

Wat?

Om groepsmateriaal en persoonlijke voorwerpen te beschermen tijdens scoutsactiviteiten binnen Europa kies je voor de materiaalverzekering. Zo is dat materiaal verzekerd tegen accidentele beschadiging, vandalisme, diefstal met braak of geweld (dan heb je wel een proces-verbaal nodig), schade tijdens vervoer, staking en oproer, buiten de oevers treden van rivieren, brand, bliksem, (wind)hoos, lawine. 

Wat kan je niet verzekeren? Hulpmateriaal zoals een rolstoel, een hoorapparaat of bril op sterkte. Die vallen onder de verzekering voor lichamelijke ongevallen. Voertuigen verzeker je via de autoverzekering. Materiaal voor je evenement kan je enkel verzekeren als je ook een aparte evenementenverzekering hebt afgesloten via Scouts en Gidsen Vlaanderen. Volgende items zijn eveneens niet te verzekeren: zonnebrillen en contactlenzen.

Ook als jullie tenten verhuren aan niet-scoutsgroepen, kies je best voor een andere verzekering: de verzekering tijdelijke verhuur tenten en lokalen.

Tenten (= groepsmateriaal) van je eigen of andere groepen van Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn automatisch verzekerd via de tentenpolis, tot 3500 euro - vrijstelling = 350 euro. Een materiaalverzekering voor duurdere tenten moet apart aangevraagd worden bij Ethias, info via verzekeringen@scoutsengidsenvlaanderen.be

Prijs?

De verzekering kost 8,25 ‰ van de verzekerde waarde. Er is een minimumpremie van 20,45 euro en een maximumtermijn van 30 dagen. Tip: verzeker zoveel mogelijk materiaal in één keer.

Opgelet: vanaf 1 januari 2024 komt hier een administratieve kost van 5% bij.

Verzekerde bedragen?

  • Maximum te verzekeren bedrag per activiteit: 250.000 euro.
  • Maximum te verzekeren bedrag per tent: 2500 euro.
  • Vrijstelling: 250 euro (geen vrijstelling voor persoonlijke voorwerpen).
  • Vrijstelling voor gsm of gps: 65 euro.
  • Totale nieuwwaarde per fiets: maximum 500 euro.
  • Persoonlijk materiaal: maximum 2000 euro te verzekeren per persoon.

Hoe aanvragen?

Deze gegevens heb je nodig:

  • locatie van de activiteit;
  • aard, soort materiaal, model, grootte, aantal en nieuwwaarde;
  • extra gegevens voor materiaal van derden: voornaam, naam en adres van de eigenaar;
  • extra gegevens voor persoonlijke voorwerpen: lidnummer, voornaam, naam en adres van de eigenaar.

Vraag de verzekering aan!

Meer info?

Lees de brochure Goed verzekerd?.

Bekijk de polis (polisnummer 45.063.801).

Veelgestelde vragen

Sommige verzekeringen werken met franchise of vrijstelling. Dat wil zeggen dat je bij schade zelf een deel van de schade vergoedt. Je betaalt de vrijstelling zelf, de verzekering betaalt de rest. Soms is de vrijstelling een bepaald bedrag, soms is het een percentage van de waarde van het verzekerde goed.

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen

Ben je geholpen met deze info?