Evenementenverzekering

Leiding op de eerste rij bij een HO optreden. Ze maken er een feestje van.

Fuif, festival of groot straatfeest gepland? Met inkom, op een andere locatie en veel niet-scouts? Dan is dat geen scoutsactiviteit meer. En moet je de leiding, leden en andere medewerkers apart verzekeren. Met de evenementenverzekering van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Wat?

De evenementenverzekering is ideaal als je als scoutsgroep een evenement organiseert. Zo zijn de medewerkers verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

De verzekering geldt 24 uur en gaat in wanneer jullie starten met opbouwen of klaarzetten. De lokalenpolis blijft gelden voor het eigen lokaal, maar ook als je scoutsgroep een locatie huurt.

Wanneer kan je een beroep doen op de evenementenverzekering? Als de activiteit aan minstens drie van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • De activiteit is niet enkel voor jullie leden of hun ouders. Meer dan de helft van het publiek of meer dan 100 aanwezigen zijn geen lid of ouder.
  • Jullie vragen inkom en/of willen winst maken.
  • Jullie kunnen de activiteit niet met de leidingsploeg alleen organiseren. Jullie moeten hulp inroepen van oud-leiding, vrienden of professionelen bv. voor security.
  • Jullie lokalen zijn te klein en jullie organiseren het evenement in een grote tent of op een andere locatie.

Let op! Bezoekers, materiaal en tenten zijn niet verzekerd. Ook voor sportactiviteiten of andere wedstrijden geldt de verzekering niet.

Prijs?

De prijs geldt per 24 uur.

Bezoekers< 500500-10001000-15001500-2500> 2500
Prijs (in €)65,55131,10163,88229,43in overleg met Ethias te bepalen

Hoe aanvragen?

Deze gegevens heb je nodig:

  • Gegevens van jullie groep en groepsnummer.
  • Wat gaan jullie doen? 
  • Wanneer gaan jullie dat doen?
  • Waar gaan jullie dat doen?
  • Hoeveel bezoekers verwachten jullie?

Vraag de verzekering aan

Meer info?

Lees de brochure Goed verzekerd?.

Bekijk de polis (polisnummer 45.216.846).

Veelgestelde vragen

Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een lichamelijk letsel. Dus wel een schaafwond, verstuiking of brandwonde. Maar geen ziekte of zonnebrand. 

Ben je geholpen met deze info?

Als leiding ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat je verzekerd bent als je schade berokkent aan iemand anders. Of als een van je leden schade veroorzaakt. Er moet duidelijke schade zijn én een duidelijke dader om een beroep te doen op deze verzekering. 

Ben je geholpen met deze info?

De evenementenverzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van jullie groep, scoutsleden en helpers bij de organisatie. Het materiaal is niet verzekerd, je moet hiervoor een aparte polis afsluiten (dat kan via Scouts en Gidsen Vlaanderen).

Ben je geholpen met deze info?

Elke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen kan deze verzekering aanvragen. Ondersteunende vzw’s van scoutsgroepen kunnen dat niet.

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen