Hoofdanimator worden

groep animators dansend in de cirkel

Krijg je niet genoeg van in leiding staan? En heb je zin om een stapje verder te gaan? Lees hier hoe je een hoofdanimatorattest behaalt.

De cursus

Het eerste deel van het hoofdanimatortraject is een cursus. Voor hoofdanimator volg je Basisweekend (weekend) en Gilwell (6 of 7 dagen). De volgorde maakt niet uit.

Basisweekend is een weekend vol uitwisseling over thema’s als coaching, crisiscommunicatie en motivatie van leiding, afgewisseld met spel en ontspanning.

Op Gilwell neem je je manier van communiceren en samenwerken onder de loep. Wat zijn jouw drijfveren en wanneer ga je een uitdaging aan?

Je kan pas aan de stage beginnen als je 50 uur vorming achter de rug hebt. Daarnaast moet je op het einde van de vorming beschikken over de basiscompetenties van een hoofdanimator. De begeleiding maakt hierover samen met jou een inschatting in het trajectboekje. Dat boekje heb je het hele traject nodig, hou het dus goed bij.

De KAVO-tool 

De overheid ontwierp een digitale tool voor kadervorming (KAVO) om elke stap in je vormingstraject bij te houden. Je moet je als deelnemer registreren op dit platform. Daar kan je op het einde van je traject je attest ook downloaden.

Coole leidster met zonnebril in de haren doet het V-teken met haar handen.

De stage

Tijdens je stage ga je aan de slag met wat je op cursus geleerd hebt. De stage duurt ook 50 uur. Na die 50 uur maak je samen met je stagebegeleider een beoordeling van wat je kan in het trajectboekje. Bekijk waarin je gegroeid bent, wat je goed kan en wat je werkpunten zijn. Spreek ook tussentijds met je stagebegeleiding. Zo kan die nog bijsturen waar nodig.

Waar doe ik stage?

Je mag kiezen waar je stage doet. Dat kan in je eigen scoutsgroep of een andere jeugdvereniging zoals het speelplein of een vakantiekamp. Controleer altijd of de organisatie waar jij stage wil doen, erkend is als stageplaats.

Als je in je eigen scoutsgroep stage wil doen, moet je scoutsgroep geregistreerd zijn als stageplaats. Kijk hier na of jouw groep al geregistreerd is. Niet het geval? Vraag je groepsleiding om dat in orde te brengen.

Afronden

Je stageplaatsverantwoordelijke maakt na je stage een evaluatie aan in de KAVO-tool. Daarna kan Scouts en Gidsen Vlaanderen het traject goedkeuren. En kan je je attest downloaden op de KAVO-tool.

Evaluatiemoment

Evaluatiemoment

Handig, het evaluatiemoment is afgeschaft!

Wil je meer weten?

Ben je geholpen met deze info?