Ik wil instructeur worden

Groepje leiding die leidster dragen op vormingsweekend

Heb je de vormingsmicrobe beet? Wil je graag zelf eens een cursus begeleiden? Lees hier hoe je een instructeursattest behaalt.

De cursus

Het eerste deel van het instructeurstraject is een cursus. Instructeur duurt minimaal 50 uur (6 of 7 dagen) en je kan de cursus volgen tijdens de vakantieperiode. Tijdens Instructeur leer je groepsdynamica toepassen, groepen uitdagen, groepsgesprekken begeleiden en vorming geven.

Na de vorming kan je aan je stage beginnen als je beschikt over de basiscompetenties van een instructeur. De begeleiding maakt samen met jou hierover een inschatting in het trajectboekje. Dit boekje heb je het hele traject nodig, hou het dus goed bij.

De KAVO-tool

De overheid ontwierp een digitale tool voor kadervorming (KAVO) om elke stap in je vormingstraject bij te houden. Je moet je als deelnemer registreren op dit platform. Op het einde van je traject kan je dan ook je attest downloaden.

Coole leidster met zonnebril in de haren doet het V-teken met haar handen.

De stage

Tijdens je stage ga je aan de slag met wat je op cursus hebt geleerd. De stage duurt 50 uur. Ook tijdens je instructeursstage is er begeleiding. Meestal door een instructeur uit ploeg Vorming, maar iedereen met een hoofdanimator- of instructeursattest kan stagebegeleiding worden.

Waar doe ik stage?

Je kan een meerdaagse cursus geven bij Scouts en Gidsen Vlaanderen, dat komt overeen met 50 uur stage. Je kan je stage-uren ook opbouwen via kortere vormingsinitiatieven, zoals werkwinkels geven. Hou alles goed bij in je stageboekje, zo heb je altijd een overzicht.

Afronden

Je stageplaatsverantwoordelijke of -begeleider maakt na je stage een evaluatie in de KAVO-tool. Daarna kan Scouts en Gidsen Vlaanderen dit traject goedkeuren. En kan je je attest downloaden op de KAVO-tool.

Evaluatiemoment

Evaluatiemoment

Handig, het evaluatiemoment is afgeschaft! 

Wil je meer weten?

Ben je geholpen met deze info?