Groep gezellig bij elkaar
Divider Divider Divider

Goed omgaan met elkaar

Het doel? Dat iedereen zich goed voelt bij de scouts!

Niet altijd even zichtbaar als fysieke veiligheid, maar minstens even belangrijk, is emotionele veiligheid. Wat is emotionele veiligheid? Goed in je vel zitten! Scouts en Gidsen Vlaanderen wil dat alle leden en leiding zich in scouting gewaardeerd en geborgen voelen. De basis hiervan is een goed basisklimaat.

Ook jullie krijgen te maken met pesten, psychisch welzijn en seksueel getinte situaties. Zonder hulpverlener te worden kan je toch al veel doen.

Over de grens gegaan?

Over de grens gegaan?

Helaas loopt er soms iets mis. Bij het aanspreekpunt integriteit (API) kan je terecht met vragen, vermoedens of klachten over een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. 

Ontdek het aanspreekpunt integriteit

Ben je geholpen met deze info?