Aanspreekpunt Integriteit (API)

Een scoutsgroep speelt chinese voetbal.

Scouts en Gidsen Vlaanderen draagt ploegwerk en goed samenleven hoog in het vaandel. Helaas loopt er soms iets mis. Bij problemen kan je vaak terecht bij iemand in je groep of district. En ook op nationaal niveau kan je terecht met vragen, bezorgdheden of probleemsituaties bij een vertrouwenspersoon.

Wat is een API?

Het Aanspreekpunt Integriteit (API) of de vertrouwenspersoon is een eerste aanspreekpunt waarbij je terechtkan met vragen, vermoedens of klachten over een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. Situaties waarbij sprake kan zijn van een integriteitsschending zijn bijvoorbeeld: agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, discriminatie,...

Iedereen kan een integriteitsschending melden, ook al ben je niet rechtstreeks betrokken.

Wat gebeurt er met je klacht of vraag?

De API luistert naar je en neemt elke melding serieus. Samen maken jullie een inschatting van de ernst van de situatie en hoe die best aangepakt wordt, inclusief nazorg. Als het nodig is zal de API, de melder doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

Dit doet een aanspreekpunt integriteit niet:

  • Hulpverlenen: de API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. Wel zal elke melding opvolging krijgen en worden doorverwezen naar hulpverlening als dat nodig blijkt.
  • Oordelen: de API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan wordt de meest geschikte opvolging voorzien. De API gaat nooit op onderzoek naar de schuldige.
  • Beroepsgeheim bewaren: de API heeft discretieplicht maar geen beroepsgeheim. Soms zal er ingegrepen worden, bijvoorbeeld als er sprake is van gevaar. Dat gebeurt altijd in overleg met de melder.
Heb je een vraag of probleem?

Heb je een vraag of probleem?

Mail naar het Aanspreekpunt Integriteit (API). Bel je liever? Dat kan op + 32 3 231 16 20. Onze onthaalmedewerkers schakelen je door met de API.

Contact

Ben je geholpen met deze info?