Drie scoutsleiders spelen een spel en trekken aan elkaars armen
Divider Divider Divider

Visie op levensbeschouwing

Scouts en Gidsen Vlaanderen is actief pluralistisch, op een eigentijdse en scouteske manier. Wat wil dat zeggen? Ontdek de visie op levensbeschouwing.

Wat betekent…?

… levensbeschouwing?

Levensbeschouwing is het denkkader en totale wereldbeeld van een individu: de som van waarden, spiritualiteit, overtuigingen en filosofieën.

… godsdienst?

Godsdienst is het geloof in een (of meerdere) god(en). Dat gaat vaak gepaard met een bijpassende leer, tradities en rituelen (bijvoorbeeld islam, christendom, hindoeïsme…).

… religie?

Religie is de overtuiging dat er een transcendente aanwezigheid bestaat. Dat hoeft niet per se een godheid te zijn. Een religie heeft een leer en is confessioneel. Dat wil zeggen dat je je overtuiging benoemt (bijvoorbeeld christendom), belijdt (bijvoorbeeld bidden) en niet enkel individueel beleeft (bijvoorbeeld naar de kerk gaan).

Dus, religie en godsdienst kunnen een onderdeel van een levensbeschouwing zijn.

Scouts en Gidsen Vlaanderen en levensbeschouwing

Scouts en Gidsen Vlaanderen bestaat uit verschillende personen, elk met hun eigen persoonlijkheid en levensbeschouwing. Iedereen kan erbij, met hun eigen overtuigingen. Scouts en Gidsen Vlaanderen ziet kansen in levensbeschouwelijke diversiteit en gaat er op een positieve manier mee om. Met oog voor wat iedereen verbindt, om elkaar en de wereld beter te leren begrijpen.

Scouts en Gidsen Vlaanderen bindt zich niet aan één specifieke religie of godsdienst. Wie dat wel doet, krijgt de tijd en ruimte om zijn of haar religie of godsdienst te beleven.

Zo vult Scouts en Gidsen Vlaanderen actief pluralisme in:

(Toegang tot) Kennis

Leiding heeft kennis over verschillende levensbeschouwingen of kan die gemakkelijk terugvinden of vragen.

Scouts en gidsen gaan kritisch om met de levensbeschouwelijke vraagstukken.

Leren door te doen

Scouts en gidsen worden aangemoedigd om onderling uit te wisselen en ontmoetingen aan te gaan over levensbeschouwing. 

Scouts en gidsen worden uitgedaagd om af en toe over het muurtje te kijken: ze nemen een kijkje bij andere levensbeschouwingen, op een ongedwongen manier en altijd op maat van de groep of het scouts- en gidsenlid.

Drempels wegwerken

Binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat iedereen mee in het verhaal van actief pluralisme. Scouts en Gidsen Vlaanderen probeert eventuele drempels weg te werken.
Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt aan een omgeving waar alle leden zich veilig en welkom voelen om hun kijk op de wereld te delen.

Scouts en gidsen hebben respect voor de beleving van de ander.

Scouts en gidsen beseffen dat zulke drempels praktische gevolgen hebben, maar gaan extra inspanningen niet uit de weg.

Begeleidershouding

Leiding toont respect en gaat gesprekken over levensbeschouwing niet systematisch uit de weg: levensbeschouwing is een gespreksonderwerp als een ander. Een gesprek kan later worden voortgezet.

Leiding daagt uit en prikkelt haar leden over hun kijk op de wereld. Ze doet dat op een scouteske manier, met spel, tocht, kampvuurmoment of vieringen (al dan niet religieus).
Leiding coacht en helpt de leden om een antwoord te zoeken op hun persoonlijke levensbeschouwelijke vragen.

Hoe geven scouts en gidsen zin?

Hoe geven scouts en gidsen zin?

Aan de hand van leuke rituelen. Zoals totemisatie of belofte. 

Ontdek typische scoutsrituelen

Ben je geholpen met deze info?