Pesten

op de achtergrond spelende gidsen op een gesjorde speeltuin. Er een triest kijkende gids.

Pesten komt helaas nog altijd voor. Maar wat is pesten eigenlijk? En hoe herken je het?

Wat is pesten?

Het slachtoffer wordt regelmatig en langdurig lastiggevallen en loopt hierbij emotionele of lichamelijke schade op. Pesten gebeurt regelmatig of voor een langere tijd, vaak in groepsverband. Er is een machtsverschil tussen pester en slachtoffer. De pester voelt zich beter dan het slachtoffer. Hij is groter, (verbaal) sterker of voelt zich populairder.

Maar wat is plagen dan?

Plagen is van korte duur. Er is geen machtsverschil, waardoor je makkelijk kan terugplagen. 
Dit wil niet zeggen dat plagen niet kan kwetsen.  

En ruzie?

Ruzie is het gevolg van op zichzelf staande conflicten. Er is niet noodzakelijk een machtsverhouding. Vaak kunnen kinderen en jongeren ruzies zelf oplossen. Denk bijvoorbeeld aan de ruzies tussen broers en zussen of tussen goede vrienden. 

Honger naar meer?

Lees de brochure over de No-Blamemethode van Tumult vzw.

Surf naar het jongerenportaal WAT WAT voor informatie over gepest worden.

Surf naar Klasse voor artikels over pesten.

Ook op Kennisplein vind je meer info over (cyber)pesten. 

Ben je geholpen met deze info?