Hoe voorkom ik pesten? 

Drie jonge scouts staan geheimzinnig te doen aan een muur. Een leunt tegen de muur. Wordt die gepest?

Beter voorkomen dan genezen, het geldt ook voor pesten. Je voorkomt pesten door in te zetten op de groepssfeer, het vertrouwen in elkaar en juiste omgangsvormen. 

Tips om pesten te voorkomen

Geef je leden complimenten. Dat verbetert de sfeer. Aanmoedigen of belonen is veel krachtiger dan straffen. Geef ook complimenten aan wie lief is, goed meewerkt, leuke creatieve ideeën heeft of rust brengt.

Vraag af en toe aan je leden hoe het echt met hen gaat. Zo creëer je een veilig klimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn. En zo weten ze dat ze op jou kunnen terugvallen.

Wissel competitieve spelen en samenwerkingsspelen af. Met z'n allen tegen de leiding of een onzichtbare vijand verslaan verhoogt het samenhorigheidsgevoel. Vraag inspiratie aan je leden of laat hen zelf het spel kiezen. Zo voelen ze zich meer betrokken bij de activiteit en kom je meer over hen te weten.

Maak samen de regels en afspraken voor tijdens het jaar. Regels leg je op, afspraken maak je samen. Zorg dat je niet te veel regels en afspraken hebt en dat ze duidelijk zijn. Giet alles samen in een soort charter dat iedereen ondertekent, ook de leiding. Zo wakker je een verantwoordelijkheidsgevoel aan. 
Bespreek ruzies en problemen in groep.  

Bespreek ruzies en problemen in groep. Zo ontwikkelen je leden inlevingsvermogen en leren ze om verantwoordelijkheid te dragen bij het vinden van oplossingen. Bovendien maak je op die manier duidelijk dat het oké is om over probleemsituaties zoals pesten te spreken. Als leden het moeilijk vinden om over hun gevoelens te praten, kan je de Blobtree of emotieboom gebruiken.

Iets specifieks doen tegen pesten? Doe dan zeker mee met Stip-it van Ketnet. Het is een manier waarop je leden laten zien dat ze het eens zijn met de vier afspraken over pesten. Ook op de website van Kies Kleur tegen Pesten vind je een berg aan informatie en vormingen.

Op zoek naar leuke praatmethodieken? Neem eens een kijkje in de werkwinkeldatabank.

Inspiratie voor groepsbevorderende spelen vind je in de spelendatabank.

Ben je geholpen met deze info?