No Blame-methode

Twee geblinddoekte gidsen op kamp

De No Blame-methode is een manier om met een pestsituatie om te gaan.

Pak pesten aan met de No Blame-methode

De No Blame-methodiek is een manier om met een pestsituatie om te gaan. Het maakt gebruik van verschillende uitgangspunten.

Ten eerste wordt pesten bekeken als een normaal, (helaas) veel voorkomend iets. Ook wordt het gezien als een probleem van de groep. De aanpak is erop gericht de empathie van alle betrokkenen te vergroten. De klemtoon ligt op het probleem oplossen en een fijnere groepssfeer creëren naar de toekomst toe. Dit is uiteraard een proces en niet iets dat je van de ene week op de andere kan veranderen.

Een rode draad in de methodiek is de uitspraak: 'over feiten kun je discussiëren, gevoelens die zijn er'. Feiten over wat het slachtoffer exact is overkomen zijn niet de essentie, wel de impact ervan op die persoon én de groep en hoe je de groepssfeer kan verbeteren.

Stappenplan No Blame-methode

Stap 1: Voer een gesprek met het slachtoffer.

Het is belangrijk dat het slachtoffer zich gehoord voelt en zijn/haar volledige verhaal kwijt kan bij iemand, op een veilige manier. Het doel hiervan is om duidelijkheid te krijgen over de situatie en over hoe het lid zich voelt. Het is dan ook van belang het lid de ruimte te geven zijn/haar volledige verhaal te doen. Hierna vraag je toestemming om verdere stappen te ondernemen met No Blame. Probeer zicht te krijgen op de ideale samenstelling van de No Blame-groep. Deze groep bestaat uit de pester en belangrijke omstaanders. Dit zijn zowel de mensen die meelopen met de pester als de mensen waarbij het slachtoffer zich wel veilig voelt.

Stap 2: Organiseer een eerste bijeenkomst.

Spreek elk lid van de No Blame-groep aan en roep hen samen voor overleg.

Stap 3: Leg het probleem uit.

Als leiding is het jouw taak om het gevoel van het slachtoffer te delen met de groep, aangezien die zelf niet op de samenkomst aanwezig is. Benadruk vooral dat je hier niet bent om mensen te straffen, maar dat je bezorgd bent en gelooft in de groep om met ideeën te komen om het lid in kwestie zich terug goed te laten voelen.

Stap 4: Deel de verantwoordelijkheid.

Nadat je het verhaal van het slachtoffer hebt gedeeld met de groep, met de nadruk op hoe die persoon zich voelt, laat je best ruimte voor de gevoelens van de groep. Ook zij mogen op dit moment vertellen hoe zij zich voelen bij de situatie. Belangrijk is wel dat er geen discussie ontstaat over de feiten.

Het doel is om aan de groep duidelijk te maken dat je dit probleem niet alleen kan oplossen. Geef daarom de groep verantwoordelijkheid en vertrouwen om de situatie te verbeteren.

Stap 5: Vraag naar ideeën van elk groepslid. 

Vraag hoe zij elk denken een bijdrage te kunnen leveren aan het beter doen voelen van het slachtoffer. Elk voorstel is waardevol, hoe klein ook. Belangrijk is dat de actie concreet genoeg is, zodat ze uitvoerbaar is en je nadien ook kunt nagaan of ze erin geslaagd zijn het voornemen waar te maken.

Stap 6: Laat het aan de groep over. 

Geef de groep voldoende tijd en ruimte om hun voorstellen te realiseren. Hierbij kan je als begeleiding waken  dat er zeker geen pestgedrag meer gesteld wordt, maar moet je hen ook de voornemens zelf laten waarmaken.

Stap 7: Een gesprek met elk afzonderlijk.

Na voldoende tijd ga je met ieder individu apart in gesprek. Vraag naar wat zij hebben gedaan om de situatie en hun omgang met het slachtoffer te verbeteren. Evalueer ook samen met het slachtoffer hoe die momenteel de situatie ervaart en of die zich ondertussen beter voelt in de groep. Dit was het uiteindelijke doel van de No Blame-methodiek.

Is er weinig verandering in de situatie, dan kan je altijd nog eens samenkomen met het No Blame-groepje of het eens uitproberen met een nieuw No Blame-groepje. Deze methode is eerder een proces dan een stappenplan. Je kan hierbij zelf inschatten of de sfeer in de groep veilig genoeg is of er nog steeds ruimte voor verbetering is.

Het verhaal van Sam

Het verhaal van Sam

Deze strip vertelt het verhaal van Sam aan de hand van de zeven stappen van de No Blame-methode.

Meer weten over de No Blame-methode? Lees de brochure over de No Blame-methode van Tumult vzw.

Lees de strip hier online

Ben je geholpen met deze info?