Basisklimaat

lachende jonggivers spelen een kringspel

De sfeer binnen je scoutsgroep is erg belangrijk. Dat wordt ook wel het basisklimaat van de groep genoemd. Een goed basisklimaat zorgt voor een leuke scoutsgroep voor iedereen. Tijd en energie hierin investeren werpt zeker z’n vruchten af.

Het belang van een goed basisklimaat

Een goede groepssfeer of basisklimaat is cruciaal. Je bouwt het langzaam op tijdens elke activiteit. Probleemgedrag als pesten, weglopen of agressie heeft vaak te maken met een onveilig basisklimaat. En pak je dus structureel aan door de sfeer te verbeteren. 

Vijf tips 

Zorg dat de leden elkaar kennen. Het is nooit te laat om kennis te maken. Zorg dat de leden ook op een dieper niveau met elkaar praten. Zet in op de talenten van elk kind.

Maak steeds andere teams. Zorg dat je de groep goed verdeelt wanneer je teams, nesten of patrouilles maakt. Voor gemengde groepen haal je jongens en meisjes door elkaar en mix je ook verschillende karakters. Let erop dat nieuwe kinderen goed kennis kunnen maken met de andere kinderen. Zorg dat kinderen binnen hun groepjes genoeg aansluiting vinden bij elkaar. En neem hierin een actieve rol als dat niet zo is.

Bied voldoende structuur. Leg spelen goed uit. Check of iedereen mee is. Leg het desnoods nog eens extra uit aan wie daar nood aan heeft. Zorg dat kinderen weten wat ze kunnen verwachten. Schep geen verkeerde verwachtingen. Kom beloftes na.

Beloon voldoende. Beloon kinderen die een inspanning leveren. Zorg voor onverwachte beloningen. Vanzelfsprekende beloningen verliezen hun waarde.

Zorg voor een positief klimaat. Wees een voorbeeld: als jij negatief bent en uitdaagt, zullen kinderen dat merken en overnemen. Zorg ervoor dat elk kind zich belangrijk voelt. Creëer geen sfeer van favorietjes.

Hou hierbij rekening met de sociale ontwikkeling van de kinderen. Zo zijn kapoenen erg op zichzelf, met zeer wisselende vriendschappen. Welpen en kabouters vormen eerder kliekjes. Om dan bij jonggivers stilaan tot een beginnende groep uit te groeien. Die worden bij givers en jins dan diepe vriendschappen. 

Spelen helpt!

Spelen helpt!

Zet in op het basisklimaat door genoeg teambuildende activiteiten te organiseren. Inspiratie nodig?

Breng me naar die spelletjes!

Ben je geholpen met deze info?