Botenverzekering

acht zeewelpen in een oranje bootje. Op de boeg zit een leider. Ze zwaaien met hun roeispanen.

Geen zeescouting zonder boten. Maar is je vloot verzekerd? Ontdek de botenpolis!

Zijn onze boten verzekerd?

Als zeescoutinggroep is jullie vloot verzekerd voor schade en diefstal dankzij de botenpolis.

Waar zijn jullie verzekerd? In alle voor de pleziervaart toegankelijke binnenwateren van België, Luxemburg, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Jullie zijn ook verzekerd voor zeevaart in die landen tot maximum 30 mijl van de kust.

Voor de opening van het vaarseizoen zal Scouts en Gidsen Vlaanderen alle zeescoutsgroepen contacteren voor de vlootgegevens: van de boten, bouwjaar, type… Dat is belangrijk voor de waardebepaling. Scouts en Gidsen Vlaanderen brengt de verzekering in orde voor het hele scoutsjaar.

Kopen jullie nieuwe boten tijdens het scoutsjaar? Handig, die zijn meteen verzekerd.

Prijs?

Scouts en Gidsen Vlaanderen dekt een deel van de verzekeringskosten. De groep legt de rest bij. Die verdeelsleutel werd samen met ploeg Zeescouting opgesteld.

Wat betekent dat? Voor boten die gebruikt worden door zeeverkenners en scheepsmakkers moet je als groep een kwart van de premie zelf betalen. Voor boten gebruikt door zeewelpen en loodsen betalen jullie de volledige premie.

Loopt er toch iets mis? Ontdek hoe je correct en vlot de aangifte in orde brengt. 

Veelgestelde vragen

Ja. Een aanhangwagen wordt gratis mee verzekerd bij de auto die de aanhangwagen trekt. De voorwaarde hiervoor is dat de aanhangwagen samen met het voertuig gekeurd wordt bij het Ethiaskantoor én dat de aanhangwagen vermeld wordt op het expertiseverslag.

Ben je geholpen met deze info?

Het betekent dat je je gedraagt als een verantwoordelijk en redelijk persoon. Je neemt geen onnodige risico’s en probeert gevaar op voorhand in te schatten en te voorkomen

Ben je geholpen met deze info?

Het aangifteformulier bestaat alleen in het Nederlands. Het geneeskundig getuigschrift (deel van de verzekeringspapieren) dat de dokter of het ziekenhuis ter plaatse moet invullen, kan je downloaden in het Frans, Engels, Spaans, Duits en Italiaans.

Ben je geholpen met deze info?

Je bent als scouts of gids verzekerd dankzij de ledenpolis voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Ziekte is niet verzekerd. Ontdek alles over de verzekeringen.

Ben je geholpen met deze info?

De evenementenverzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van jullie groep, scoutsleden en helpers bij de organisatie. Het materiaal is niet verzekerd, je moet hiervoor een aparte polis afsluiten (dat kan via Scouts en Gidsen Vlaanderen).

Ben je geholpen met deze info?

Is de oud-leiding nog actief (en dus ingeschreven) binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen? Dan zijn ze verzekerd. Zo niet, dan vraag je best een tijdelijke verzekering aan.

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen

Ben je geholpen met deze info?