Botenverzekering

acht zeewelpen in een oranje bootje. Op de boeg zit een leider. Ze zwaaien met hun roeispanen.

Geen zeescouting zonder boten. Maar is je vloot verzekerd? Ontdek de botenpolis!

Zijn onze boten verzekerd?

Als zeescoutinggroep is jullie vloot verzekerd voor schade en diefstal dankzij de botenpolis.

Waar zijn jullie verzekerd? In alle voor de pleziervaart toegankelijke binnenwateren van België, Luxemburg, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Jullie zijn ook verzekerd voor zeevaart in die landen tot maximum 30 mijl van de kust.

Voor de opening van het vaarseizoen zal Scouts en Gidsen Vlaanderen alle zeescoutsgroepen contacteren voor de vlootgegevens: van de boten, bouwjaar, type… Dat is belangrijk voor de waardebepaling. Scouts en Gidsen Vlaanderen brengt de verzekering in orde voor het hele scoutsjaar.

Kopen jullie nieuwe boten tijdens het scoutsjaar? Handig, die zijn meteen verzekerd.

Prijs?

Scouts en Gidsen Vlaanderen dekt een deel van de verzekeringskosten. De groep legt de rest bij. Die verdeelsleutel werd samen met ploeg Zeescouting opgesteld.

Wat betekent dat? Voor boten die gebruikt worden door zeeverkenners en scheepsmakkers moet je als groep een kwart van de premie zelf betalen. Voor boten gebruikt door zeewelpen en loodsen betalen jullie de volledige premie.

Loopt er toch iets mis? Ontdek hoe je correct en vlot de aangifte in orde brengt. 

Veelgestelde vragen

Leiding heeft de plicht om zoveel mogelijk gevaren te voorzien en uit te sluiten. Denk op voorhand na over de risico’s van een activiteit en neem voorzorgen.

Ben je geholpen met deze info?

Toezichtsplicht betekent dat je er actief op toeziet dat je leden zichzelf niet in gevaar brengen. Grijp in als je ziet dat je leden iets gevaarlijks doen.

Ben je geholpen met deze info?

Sommige verzekeringen werken met franchise of vrijstelling. Dat wil zeggen dat je bij schade zelf een deel van de schade vergoedt. Je betaalt de vrijstelling zelf, de verzekering betaalt de rest. Soms is de vrijstelling een bepaald bedrag, soms is het een percentage van de waarde van het verzekerde goed.

Ben je geholpen met deze info?

Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een lichamelijk letsel. Dus wel een schaafwond, verstuiking of brandwonde. Maar geen ziekte of zonnebrand. 

Ben je geholpen met deze info?

Als leiding ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat je verzekerd bent als je schade berokkent aan iemand anders. Of als een van je leden schade veroorzaakt. Er moet duidelijke schade zijn én een duidelijke dader om een beroep te doen op deze verzekering. 

Ben je geholpen met deze info?

Soms leidt een verzekeringsdossier tot een hevige discussie die voor de rechtbank moet komen. Als scoutsleiding ben je via de ledenpolis verzekerd voor rechtsbijstand (de juridische kosten van bijvoorbeeld een advocaat worden terugbetaald). De verzekering voor rechtsbijstand dekt enkel rechtsbijstand bij verzekeringsdossiers. zie het verzekeringsoverzicht.

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen

Ben je geholpen met deze info?