Wat doe ik bij schade aan de boten?

twee zeilboten in open water onder een blauwe lucht.

Schade aan jullie vloot of boten? Wat nu? Geen paniek, hier lees je wat je moet doen!

Wat moet ik als leiding doen?

Schade vaststellen

Maak eerst voldoende foto's van de schade.

Herstel nog niet alle schade. Bewaar het beschadigde materiaal voor eventuele expertise door de verzekering.

Laat een raming opmaken van de herstelkosten. Vraag bijvoorbeeld een offerte aan voor de herstelling van je boot of zoek op hoeveel een nieuw zeil kost.

Doe als (groeps)leiding zelf aangifte bij Ethias

Mail naar brandschade@ethias.be met als onderwerp ‘botenpolis 45.060.083’ en de naam van jullie scoutsgroep. Vermeld wat er gebeurd is en hoe de schade werd opgelopen. Geef ook zeker de naam van de boot en het type mee. Voeg foto’s toe.

Afhankelijk van de opgegeven raming van het herstelbedrag beslist Ethias of er expertise nodig is.

Daarna bezorgt Ethias jullie een dossiernummer. Gebruik dit altijd in de verdere communicatie.

Terugbetaling

Als er geen expertise nodig is, zal Ethias gedetailleerde schadebestekken vragen. Als er wel expertise nodig is, bezorgt Ethias je het adres van de expert waar je dan een afspraak mee kan maken.

Als de expert de schade komt bekijken, hou je je eigen raming best bij de hand. Bespreek het voorgestelde vergoedingsbedrag met je medeleiding voor je 'voor akkoord' tekent. Twijfelen jullie of dat bedrag wel klopt? Neem dan contact op met Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Pas na akkoord tussen leiding en verzekering kan het materiaal hersteld worden.

Bezorg de betaalde facturen aan Ethias.

Veelgestelde vragen

Ja. Een aanhangwagen wordt gratis mee verzekerd bij de auto die de aanhangwagen trekt. De voorwaarde hiervoor is dat de aanhangwagen samen met het voertuig gekeurd wordt bij het Ethiaskantoor én dat de aanhangwagen vermeld wordt op het expertiseverslag.

Ben je geholpen met deze info?

Het betekent dat je je gedraagt als een verantwoordelijk en redelijk persoon. Je neemt geen onnodige risico’s en probeert gevaar op voorhand in te schatten en te voorkomen

Ben je geholpen met deze info?

Het aangifteformulier bestaat alleen in het Nederlands. Het geneeskundig getuigschrift (deel van de verzekeringspapieren) dat de dokter of het ziekenhuis ter plaatse moet invullen, kan je downloaden in het Frans, Engels, Spaans, Duits en Italiaans.

Ben je geholpen met deze info?

Je bent als scouts of gids verzekerd dankzij de ledenpolis voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Ziekte is niet verzekerd. Ontdek alles over de verzekeringen.

Ben je geholpen met deze info?

De evenementenverzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van jullie groep, scoutsleden en helpers bij de organisatie. Het materiaal is niet verzekerd, je moet hiervoor een aparte polis afsluiten (dat kan via Scouts en Gidsen Vlaanderen).

Ben je geholpen met deze info?

Is de oud-leiding nog actief (en dus ingeschreven) binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen? Dan zijn ze verzekerd. Zo niet, dan vraag je best een tijdelijke verzekering aan.

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen

Ben je geholpen met deze info?