Wat doe ik bij schade aan de boten?

twee zeilboten in open water onder een blauwe lucht.

Schade aan jullie vloot of boten? Wat nu? Geen paniek, hier lees je wat je moet doen!

Wat moet ik als leiding doen?

Schade vaststellen

Maak eerst voldoende foto's van de schade.

Herstel nog niet alle schade. Bewaar het beschadigde materiaal voor eventuele expertise door de verzekering.

Laat een raming opmaken van de herstelkosten. Vraag bijvoorbeeld een offerte aan voor de herstelling van je boot of zoek op hoeveel een nieuw zeil kost.

Doe als (groeps)leiding zelf aangifte bij Ethias

Mail naar schadebeheer@ethias.be met als onderwerp ‘botenpolis 45.060.083’ en de naam van jullie scoutsgroep. Vermeld wat er gebeurd is en hoe de schade werd opgelopen. Geef ook zeker de naam van de boot en het type mee. Voeg foto’s toe.

Afhankelijk van de opgegeven raming van het herstelbedrag beslist Ethias of er expertise nodig is.

Daarna bezorgt Ethias jullie een dossiernummer. Gebruik dit altijd in de verdere communicatie.

Terugbetaling

Als er geen expertise nodig is, zal Ethias gedetailleerde schadebestekken vragen. Als er wel expertise nodig is, bezorgt Ethias je het adres van de expert waar je dan een afspraak mee kan maken.

Als de expert de schade komt bekijken, hou je je eigen raming best bij de hand. Bespreek het voorgestelde vergoedingsbedrag met je medeleiding voor je 'voor akkoord' tekent. Twijfelen jullie of dat bedrag wel klopt? Neem dan contact op met Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Pas na akkoord tussen leiding en verzekering kan het materiaal hersteld worden.

Bezorg de betaalde facturen aan Ethias.

Veelgestelde vragen

Het goedehuisvaderprincipe betekent dat je je gedraagt als een verantwoordelijk persoon. Je neemt geen onnodige risico’s en probeert gevaar op voorhand in te schatten en te voorkomen

Ben je geholpen met deze info?

Leiding heeft de plicht om zoveel mogelijk gevaren te voorzien en uit te sluiten. Denk op voorhand na over de risico’s van een activiteit en neem voorzorgen.

Ben je geholpen met deze info?

Toezichtsplicht betekent dat je er actief op toeziet dat je leden zichzelf niet in gevaar brengen. Grijp in als je ziet dat je leden iets gevaarlijks doen.

Ben je geholpen met deze info?

Sommige verzekeringen werken met franchise of vrijstelling. Dat wil zeggen dat je bij schade zelf een deel van de schade vergoedt. Je betaalt de vrijstelling zelf, de verzekering betaalt de rest. Soms is de vrijstelling een bepaald bedrag, soms is het een percentage van de waarde van het verzekerde goed.

Ben je geholpen met deze info?

Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een lichamelijk letsel. Dus wel een schaafwond, verstuiking of brandwonde. Maar geen ziekte of zonnebrand. 

Ben je geholpen met deze info?

Als leiding ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat je verzekerd bent als je schade berokkent aan iemand anders. Of als een van je leden schade veroorzaakt. Er moet duidelijke schade zijn én een duidelijke dader om een beroep te doen op deze verzekering. 

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen