Wat doe ik bij schade aan het lokaal?

Welpen zitten voor het lokaal in kleermakerszit in het gras in een kring

Schade aan jullie lokaal na (een poging) tot diefstal, storm of brand? Wat nu? Geen paniek, hier lees je wat je moet doen!

Wat moet ik als leiding doen?

Schade vaststellen

Maak eerst voldoende foto's van de schade.

Laat bij inbraak, diefstal en brand- of stormschade een proces-verbaal opstellen door de politie. Bij stormschade zonder gewonden komen ze niet altijd ter plaatse. Zorg er in dat geval voor dat je zeker het exacte tijdstip noteert.

Doe het nodige om meer schade uit te sluiten. Breek bijvoorbeeld tenten of shelters met een beschadigd frame af. Of timmer een deur of venster dicht.

Herstel nog niet meteen alle schade. Bewaar het beschadigde materiaal voor eventuele expertise door de verzekering.

Laat een raming opmaken van de herstelkosten. Vraag bijvoorbeeld een offerte aan voor de herstelling van je dak of zoek op hoeveel de nieuwe spankoorden van je tent kosten.

Doe als (groeps)leiding zelf aangifte bij Ethias

Download het aangifteformulier. Vul het digitaal in en mail het samen met de foto's naar schadebeheer@ethias.be. Afhankelijk van de opgegeven raming van het herstelbedrag beslist Ethias of er expertise nodig is.

Daarna bezorgt Ethias jullie een dossiernummer. Gebruik dit altijd in de verdere communicatie.

Terugbetaling

Als er geen expertise nodig is, zal Ethias een gedetailleerde schaderaming vragen. Als er wel expertise nodig is, bezorgt Ethias je het adres van de expert waar je dan een afspraak mee kan maken.

Als de expert de schade komt bekijken, hou je je eigen raming best bij de hand. Bespreek het voorgestelde vergoedingsbedrag met je medeleiding voor je 'voor akkoord' tekent. Twijfelen jullie of dat bedrag wel klopt? Neem dan contact op met Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Pas na akkoord tussen leiding en Ethias kan het materiaal hersteld worden.

Bezorg de betaalde facturen aan Ethias.

Veelgestelde vragen

Leiding heeft de plicht om zoveel mogelijk gevaren te voorzien en uit te sluiten. Denk op voorhand na over de risico’s van een activiteit en neem voorzorgen.

Ben je geholpen met deze info?

Toezichtsplicht betekent dat je er actief op toeziet dat je leden zichzelf niet in gevaar brengen. Grijp in als je ziet dat je leden iets gevaarlijks doen.

Ben je geholpen met deze info?

Sommige verzekeringen werken met franchise of vrijstelling. Dat wil zeggen dat je bij schade zelf een deel van de schade vergoedt. Je betaalt de vrijstelling zelf, de verzekering betaalt de rest. Soms is de vrijstelling een bepaald bedrag, soms is het een percentage van de waarde van het verzekerde goed.

Ben je geholpen met deze info?

Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een lichamelijk letsel. Dus wel een schaafwond, verstuiking of brandwonde. Maar geen ziekte of zonnebrand. 

Ben je geholpen met deze info?

Als leiding ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat je verzekerd bent als je schade berokkent aan iemand anders. Of als een van je leden schade veroorzaakt. Er moet duidelijke schade zijn én een duidelijke dader om een beroep te doen op deze verzekering. 

Ben je geholpen met deze info?

Soms leidt een verzekeringsdossier tot een hevige discussie die voor de rechtbank moet komen. Als scoutsleiding ben je via de ledenpolis verzekerd voor rechtsbijstand (de juridische kosten van bijvoorbeeld een advocaat worden terugbetaald). De verzekering voor rechtsbijstand dekt enkel rechtsbijstand bij verzekeringsdossiers. zie het verzekeringsoverzicht.

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen

Ben je geholpen met deze info?