Wat moet je doen bij lichamelijke schade?

jong man in korte scoutsbroek, op zijn knie zitten plakkers.

Oei, een ongeval. Wat moet je als leiding doen? Welke papieren moet je in orde brengen? En waar kan je terecht met mijn vragen? Dat lees je hier.

Wat moet je als leiding doen? In het kort

Als leiding zorg je voor de eerste en dringendste hulp. Hulp nodig bij een crisissituatie? Volg dit stappenplan.

Om de verzekering in orde te maken, moet je als leiding ook de aangifte doen bij Ethias. Dat doe je in enkele minuten:

  1. Surf naar de verzekeringenmodule en log in met dezelfde gegevens als de groepsadministratie
  2. Klik op schadeaangiftes en start een nieuwe aangifte
  3. Zoek het betrokken lid op
  4. Beschrijf kort wat er gebeurde in het formulier
  5. Verzend

Dat is qua aangifte verzekeringen het enige wat jij als leiding moet doen. Daarna verloopt de communicatie tussen de ouders en Ethias.

Wat moet je als leiding doen? In het lang

Ga naar de dokter

Ga naar de dokter of spoedarts en laat die tijdens de consultatie het papieren geneeskundig getuigschrift invullen.

Ben je op kamp of weekend? Ga naar de apotheker en koop de nodige medicatie en verzorgingsmaterialen. Hou de rekening goed bij. Vraag naar een attest voor de verzekering (een BVAC-attest).

Ben je op buitenlands kamp? De papieren bestaan ook in het Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans.

Vraag aan de ouders om de kosten meteen terug te betalen

Vraag het betaalde bedrag van dokter en apotheker terug aan de ouders en geef hen daarna ook alle BVAC-attesten en andere kastickets.

Hou het ingevulde geneeskundig getuigschrift zelf bij en mail het als bijlage bij de aangiftemail.

Leg de ouders uit hoe de terugbetaling verloopt en dat ze alle kosten in één zending aan Ethias doorgeven. Ze moeten ook áltijd het dossiernummer vermelden.

Schade aan brillen, rolstoelen of andere medische hulpmiddelen?

De verzekering beschouwt medische hulpmiddelen zoals een bril, rolstoel of orthopedisch hulpmiddel als deel van het lichaam. Dat wil zeggen dat je medisch hulpmiddel verzekerd is als je het droeg of gebruikte tijdens het ongeval. 

Is enkel je medisch hulpmiddel stuk en heb je geen fysieke schade? Je moet niet langs de dokter en hebt dus geen geneeskundig getuigschrift nodig. Voor de rest verloopt de aangifte hetzelfde als voor een lichamelijk ongeval.

Doe als (groeps)leiding zelf aangifte bij Ethias

NIEUW (sinds 06/2022)
Ofwel optie 1: ten laatste 8 dagen na de activiteit (of 8 dagen na het kamp of weekend) klik je op start een nieuwe aangifte, vul je gebruikersnaam & wachtwoord (groepsadministratie! in, vul nu de "Aangifte lichamelijke schade"  in, klik op verder en klik ten slotte op "Verstuur je aangifte". Er vertrekken nu 3 mails, nl naar degene die de aangifte doet, naar (de ouders van) het slachtoffer en naar aangifteLO@ethias.be.

Ofwel optie 2: mail ten laatste 8 dagen na de activiteit (of 8 dagen na het kamp of weekend) het digitaal ingevulde aangifteformulier en het door de dokter ingevulde en ingescande geneeskundig getuigschrift naar Ethias via aangifteLO@ethias.be. Zet de ouders in cc. 

Opgelet! Vul het aangifteformulier digitaal in. Dat wil zeggen: download het formulier, open het pdf-bestand, typ alle gegevens in de juiste vakjes en sla het op als pdf. Ethias aanvaardt enkel nog digitale formulieren. 

Hulp nodig bij het invullen? Ethias maakte een handleiding.

Nadat jullie het ongeval hebben aangegeven, stuurt Ethias binnen de 24 uur een dossiernummer naar de ouders met de uitleg van de volgende stappen.

Terugbetaling

De terugbetaling verloopt altijd tussen (de ouders van) het slachtoffer en Ethias.

In eerste instantie betalen de ouders eerst alle facturen ea kosten mbt het ongeval. De mutualiteit van (de ouder van) het slachtoffer betaalt een deel van de gemaakte kosten terug. Ze krijgen daarna een verschilstaat, dat is het verschil tussen de kosten en wat de mutualiteit terugbetaalt.

Ethias betaalt de overblijvende kosten aan ouders pas terug als het schadegeval en de kosten voldoen aan de polisvoorwaarden van de ledenpolis en als alle kosten zijn binnengebracht (liefst in één zending). Vraag ouders dus altijd meteen om de kosten die jullie maakten terug te betalen. Dat is het simpelste. 

Veelgestelde vragen

Ja. Een aanhangwagen wordt gratis mee verzekerd bij de auto die de aanhangwagen trekt. De voorwaarde hiervoor is dat de aanhangwagen samen met het voertuig gekeurd wordt bij het Ethiaskantoor én dat de aanhangwagen vermeld wordt op het expertiseverslag.

Ben je geholpen met deze info?

Het betekent dat je je gedraagt als een verantwoordelijk en redelijk persoon. Je neemt geen onnodige risico’s en probeert gevaar op voorhand in te schatten en te voorkomen

Ben je geholpen met deze info?

Het aangifteformulier bestaat alleen in het Nederlands. Het geneeskundig getuigschrift (deel van de verzekeringspapieren) dat de dokter of het ziekenhuis ter plaatse moet invullen, kan je downloaden in het Frans, Engels, Spaans, Duits en Italiaans.

Ben je geholpen met deze info?

Je bent als scouts of gids verzekerd dankzij de ledenpolis voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Ziekte is niet verzekerd. Ontdek alles over de verzekeringen.

Ben je geholpen met deze info?

De evenementenverzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van jullie groep, scoutsleden en helpers bij de organisatie. Het materiaal is niet verzekerd, je moet hiervoor een aparte polis afsluiten (dat kan via Scouts en Gidsen Vlaanderen).

Ben je geholpen met deze info?

Is de oud-leiding nog actief (en dus ingeschreven) binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen? Dan zijn ze verzekerd. Zo niet, dan vraag je best een tijdelijke verzekering aan.

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen

Ben je geholpen met deze info?