Wat moet je doen bij lichamelijke schade?

jong man in korte scoutsbroek, op zijn knie zitten plakkers.

Oei, een ongeval. Wat moet je als leiding doen? Welke papieren moet je in orde brengen? En waar kan je terecht met mijn vragen? Dat lees je hier.

Wat moet je als leiding doen? In het kort

Als leiding zorg je voor de eerste en dringendste hulp. Hulp nodig bij een crisissituatie? Volg dit stappenplan.

Om de verzekering in orde te maken, moet je als leiding ook de aangifte doen bij Ethias. Dat doe je in enkele minuten:

  1. Surf naar de verzekeringenmodule en log in met dezelfde gegevens als de groepsadministratie
  2. Klik op schadeaangiftes en start een nieuwe aangifte
  3. Zoek het betrokken lid op
  4. Beschrijf kort wat er gebeurde in het formulier
  5. Verzend

Dat is qua aangifte verzekeringen het enige wat jij als leiding moet doen. Daarna verloopt de communicatie tussen de ouders en Ethias.

Wat moet je als leiding doen? In het lang

Ga naar de dokter

Ga naar de dokter of spoedarts en laat die tijdens de consultatie het papieren geneeskundig getuigschrift invullen.

Ben je op kamp of weekend? Ga naar de apotheker en koop de nodige medicatie en verzorgingsmaterialen. Hou de rekening goed bij. Vraag naar een attest voor de verzekering (een BVAC-attest).

Ben je op buitenlands kamp? De papieren bestaan ook in het Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans.

Vraag aan de ouders om de kosten meteen terug te betalen

Vraag het betaalde bedrag van dokter en apotheker terug aan de ouders en geef hen daarna ook alle BVAC-attesten en andere kastickets.

Hou het ingevulde geneeskundig getuigschrift zelf bij en mail het als bijlage bij de aangiftemail.

Leg de ouders uit hoe de terugbetaling verloopt en dat ze alle kosten in één zending aan Ethias doorgeven. Ze moeten ook áltijd het dossiernummer vermelden.

Schade aan brillen, rolstoelen of andere medische hulpmiddelen?

De verzekering beschouwt medische hulpmiddelen zoals een bril, rolstoel of orthopedisch hulpmiddel als deel van het lichaam. Dat wil zeggen dat je medisch hulpmiddel verzekerd is als je het droeg of gebruikte tijdens het ongeval. 

Is enkel je medisch hulpmiddel stuk en heb je geen fysieke schade? Je moet niet langs de dokter en hebt dus geen geneeskundig getuigschrift nodig. Voor de rest verloopt de aangifte hetzelfde als voor een lichamelijk ongeval.

Doe als (groeps)leiding zelf aangifte bij Ethias

NIEUW (sinds 06/2022)
Ofwel optie 1: ten laatste 8 dagen na de activiteit (of 8 dagen na het kamp of weekend) klik je op start een nieuwe aangifte, vul je gebruikersnaam & wachtwoord (groepsadministratie! in, vul nu de "Aangifte lichamelijke schade"  in, klik op verder en klik ten slotte op "Verstuur je aangifte". Er vertrekken nu 3 mails, nl naar degene die de aangifte doet, naar (de ouders van) het slachtoffer en naar aangifteLO@ethias.be.

Ofwel optie 2: mail ten laatste 8 dagen na de activiteit (of 8 dagen na het kamp of weekend) het digitaal ingevulde aangifteformulier en het door de dokter ingevulde en ingescande geneeskundig getuigschrift naar Ethias via aangifteLO@ethias.be. Zet de ouders in cc. 

Opgelet! Vul het aangifteformulier digitaal in. Dat wil zeggen: download het formulier, open het pdf-bestand, typ alle gegevens in de juiste vakjes en sla het op als pdf. Ethias aanvaardt enkel nog digitale formulieren. 

Hulp nodig bij het invullen? Ethias maakte een handleiding.

Nadat jullie het ongeval hebben aangegeven, stuurt Ethias binnen de 24 uur een dossiernummer naar de ouders met de uitleg van de volgende stappen.

Terugbetaling

In eerste instantie betaalt de mutualiteit een deel van de gemaakte kosten terug aan de ouders. Ze krijgen daarna een verschilstaat, dat is het verschil tussen de kosten en wat de mutualiteit terugbetaalt.

Ethias betaalt de overblijvende kosten aan ouders pas terug als het schadegeval en de kosten voldoen aan de polisvoorwaarden van de ledenpolis en als alle kosten zijn binnengebracht. Vraag ouders dus altijd meteen om de kosten die jullie maakten terug te betalen. Dat is het simpelste. 

Veelgestelde vragen

Leiding heeft de plicht om zoveel mogelijk gevaren te voorzien en uit te sluiten. Denk op voorhand na over de risico’s van een activiteit en neem voorzorgen.

Ben je geholpen met deze info?

Toezichtsplicht betekent dat je er actief op toeziet dat je leden zichzelf niet in gevaar brengen. Grijp in als je ziet dat je leden iets gevaarlijks doen.

Ben je geholpen met deze info?

Sommige verzekeringen werken met franchise of vrijstelling. Dat wil zeggen dat je bij schade zelf een deel van de schade vergoedt. Je betaalt de vrijstelling zelf, de verzekering betaalt de rest. Soms is de vrijstelling een bepaald bedrag, soms is het een percentage van de waarde van het verzekerde goed.

Ben je geholpen met deze info?

Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een lichamelijk letsel. Dus wel een schaafwond, verstuiking of brandwonde. Maar geen ziekte of zonnebrand. 

Ben je geholpen met deze info?

Als leiding ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat je verzekerd bent als je schade berokkent aan iemand anders. Of als een van je leden schade veroorzaakt. Er moet duidelijke schade zijn én een duidelijke dader om een beroep te doen op deze verzekering. 

Ben je geholpen met deze info?

Soms leidt een verzekeringsdossier tot een hevige discussie die voor de rechtbank moet komen. Als scoutsleiding ben je via de ledenpolis verzekerd voor rechtsbijstand (de juridische kosten van bijvoorbeeld een advocaat worden terugbetaald). De verzekering voor rechtsbijstand dekt enkel rechtsbijstand bij verzekeringsdossiers. zie het verzekeringsoverzicht.

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen

Ben je geholpen met deze info?