Verzekering voor ondersteunende verenigingen

Kampvuurmoment

Hebben jullie als scoutsgroep een vzw die jullie ondersteunt? Maak je geen zorgen tijdens de bouw van de lokalen, de burendrink of bij het opstellen van huurcontracten dankzij de verzekering voor ondersteunende verenigingen.

Wat?

Deze verzekering geldt voor ondersteunende verenigingen, zoals vzw’s, verbonden aan een scoutsgroep. De vereniging organiseert vergaderingen, kleine evenementen en/of is de eigenaar of verhuurder van de lokalen of terreinen. De leden zijn geen lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Met deze verzekering ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen, bestuurdersaansprakelijkheid, burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid en algemene bouwrisico’s.

Prijs?

Ethias stuurt je een offerte op maat, op basis van het soort activiteiten dat de ondersteunende vereniging organiseert en waarvoor ze zich willen verzekeren.

Hoe aanvragen?

Zo verloopt de aanvraag:

Meer info?

Lees de brochure Goed verzekerd?.

Bekijk de polis.

Veelgestelde vragen

Als leiding ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat je verzekerd bent als je schade berokkent aan iemand anders. Of als een van je leden schade veroorzaakt. Er moet duidelijke schade zijn én een duidelijke dader om een beroep te doen op deze verzekering. 

Ben je geholpen met deze info?

Nee, de vzw is de organisator. De vzw is niet verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid via de ledenpolis.

Ben je geholpen met deze info?

Leiding heeft de plicht om zoveel mogelijk gevaren te voorzien en uit te sluiten. Denk op voorhand na over de risico’s van een activiteit en neem voorzorgen.

Ben je geholpen met deze info?

Toezichtsplicht betekent dat je er actief op toeziet dat je leden zichzelf niet in gevaar brengen. Grijp in als je ziet dat je leden iets gevaarlijks doen.

Ben je geholpen met deze info?

Sommige verzekeringen werken met franchise of vrijstelling. Dat wil zeggen dat je bij schade zelf een deel van de schade vergoedt. Je betaalt de vrijstelling zelf, de verzekering betaalt de rest. Soms is de vrijstelling een bepaald bedrag, soms is het een percentage van de waarde van het verzekerde goed.

Ben je geholpen met deze info?

Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een lichamelijk letsel. Dus wel een schaafwond, verstuiking of brandwonde. Maar geen ziekte of zonnebrand. 

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen

Ben je geholpen met deze info?