Uitgebreide geschiedenis

Oude foto van scouts en gidsen

Duik in de geschiedenis van Scouts en Gidsen Vlaanderen? Ontdek hier alle geschiedenisweetjes op een rij.

1857

Robert Baden-Powell, stichter van scouting, wordt geboren in Londen op 22 februari.

Deze dag wordt wereldwijd gevierd als Founders Day, World Scouting Day en Baden-Powell Day. Binnen guiding wordt op deze dag Thinking Day gevierd om de geboorte te herdenken van Olave Baden-Powell, vrouw van Robert en stichter van de gidsenbeweging.

1889Geboorte van Olave Soames op 22 februari, later de vrouw van Baden-Powell.
1907Eerste proefkamp van Baden-Powell met een twintigtal scouts op het eiland Brownsea, de geboorte van scouting!
1908
 • Publicatie van het boek Scouting for Boys.
 • Ontstaan van de eerste scoutsgroep in Engeland: de 1e Hampstead.
1909De spontane deelname van een aantal meisjes aan een scoutsrally in Londen gaf aanleiding tot het ontstaan van meisjesgidsen in Engeland. Ook zeescouting ziet het daglicht aan boord van de Mereny.
1910
 • Eerste sporen van scouting in België. E.H.J. Petit richt te Brussel de eerste Belgian Catholic Scoutsgroep op. Niet-katholieke groepen verenigden zich in de Boy Scouts de Belgique.
 • Baden-Powell neemt ontslag uit het leger om zich volledig aan de scoutsbeweging te wijden. Hij gaat naar Moskou om ook daar scouting te organiseren. Aan zijn zus Agnes vraagt hij om zich te ontfermen over een vertaling van zijn werk naar de toen pas officieel opgerichte meisjesgidsen.
1912
 • De Belgian Catholic Scouts wordt vervangen door de Baden-Powell Belgian Boy Scouts (BPBBS) met J. Corbisier als eerste Chief Scout.
 • Georges de Hasque stichtte de eerste Vlaamse scoutsgroep in de Sint-Jacobsparochie te Antwerpen. Het duurde tot eind 1913 vooraleer deze als 1ste Antwerpen werd aangenomen door de BPBBS. We beschouwen de oprichting van deze groep als het ontstaan van de jeugdbeweging die zich ontwikkelde als VVKS, VVKSM en later Scouts en Gidsen Vlaanderen.
 • De Hasque bleef zich inspannen om gelijkheid (in uniform) te bekomen tussen toenmalige elitaire collegegroepen en volksgroepen.
 • Tijdens een world tour ontmoet Baden-Powell voor het eerst zijn toekomstige echtgenote Olave Soames. Ze trouwen hetzelfde jaar nog. 
1914
 • Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd scouting in België verboden maar bleef het clandestien bestaan.
 • Start van de werking voor welpen in Engeland, geïnspireerd op Kiplings’ The Jungle Book.
1915De eerste meisjesafdeling van scouting wordt, onder leiding van pater M. Verpoorten, opgericht in de Brusselse Marollenwijk. De Baden-Powell Belgian Girl Guides (BPBGG) zijn een feit.
1916Georges de Hasque sticht de eerste Vlaamse zeescoutinggroep te Antwerpen, de eerste in Antwerpen, erkend door BPBBS. Voortaan wordt gesproken van de BPBBSS ofwel de Baden-Powell Belgian Boy and Sea Scouts.
1917Olave Soames structureert in Engeland de gidsenbeweging en stoomt deze klaar voor internationale organisatie.
1918Ontstaan van het eerste Vlaamse tijdschrift De Scout.
1919
 • Internationale ontwikkeling van guiding.
 • Oprichting van de eerste Vlaamse groep in Leuven onder leiding van E.H. De Neuter, later eerste verbondsaalmoezenier van VVKS.
1920
 • Eerste internationale jamboree te Londen met 8000 deelnemers waar Baden-Powell wordt uitgeroepen tot Chief Scout of the World.
 • Stichting van het wereldbureau voor scouting te Londen, World Organization of the Scouts Movement (WOSM).

1922

 • Baden-Powell bezoekt België en wordt door koning Albert I en kardinaal Mercier ontvangen.
 • Eerste wereldconferentie van scouting in Parijs met 88 landen waarin scouting toen was erkend.
1923Parade voor 10 jaar katholieke scouting ter ere van Georges de Hasque te Antwerpen.
1924Tweede wereldjamboree in Denemarken.
1925Oprichting van de eerste groepen voor kinderen en jongeren met een beperking.
1927De BPBBSS valt stilaan uiteen in een Nederlandstalige en Franstalige vleugel. Dit wordt vertaald in de naamgeving: Verbond der Katholieke Padvinders van België en Fédération du Scoutisme Catholique Belge.
1928Stichting van het wereldbureau voor guiding te Londen: World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).
1929
 • Derde jamboree in Engeland.
 • BPBGG verandert haar naam in Associatie der Katholieke Padvindsters van België of Guides Catholique de Belgique (KPB of GCB).
1930
 • Officiële afsplitsing van de Nederlandstalige federatie uit BPBBSS: het Vlaamsch Verbond der Katholieke Scouts (VVKS) o.l.v. Maurits van Haegendoren, grondlegger en eerste verbondscommissaris.
 • VVKS besluit meteen een echt secretariaat in dienst te nemen, eerst in de Blindestraat, daarna in de Arenbergstraat te Antwerpen. (De Franstalige federatie gaat verder onder de naam Fédération des Scouts Catholiques.)
 • Lady Baden-Powell wordt Chief Guide of the World.
1931Verhuis van het VVKS-secretariaat naar een kamer op de Lange Noordstraat, later naar Schuttershofstraat 18 te Antwerpen.
1933
 • Audiëntie van Baden-Powell bij Paus Pius X.
 • Vierde jamboree in Hongarije.
1934Aankoop door VVKS van het domein De Kluis in Sint-Joris Weert als kamp- en cursusplaats.
1937Vijfde jamboree te Vogelenzang in Nederland.
1938Parade aan het koninklijk paleis te Brussel waar de Vlamingen voor opschudding zorgden door onder het oog van koning Leopold III en kardinaal Van Roey hun leeuwenvlag te dragen.
1939
 • Onder leiding van Yvonne Groffi ontstaan er in het Vlaamstalig landsgedeelte losse groepen blauwe gidsen (genoemd naar het blauwe uniform). Zij weigeren zich aan te sluiten bij het officiële verbond (KPB of GCB).
 • Installatie van het eerste secretariaat van de KPB-gidsen, achtereenvolgens op verschillende adressen in Brussel.

 

1940

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt vanuit het nationaal secretariaat van VVKS aan haar leden een oproep gedaan om zoveel mogelijk aan dienstbetoon te doen.

Gekende sociale acties zijn winterhulp, dienstbetoon aan behoeftigen in eigen rangen en hulp aan kinderen van krijgsgevangenen en oorlogsweduwen.
De scoutsjongens die vertrekken naar het buitenland krijgen een geschenkje of een extra rantsoen rookgerief. Een paaspakket wordt opgestuurd.

1941Stichter Baden-Powell overlijdt op 8 januari te Nyeri in Kenya.
1943Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt scouting niet verboden, maar mag het uniform niet worden gedragen.
1945
 • KPB en Blauwe Gidsen gaan samenwerken onder de naam Katholieke Meisjesgidsen van België (KMGB), de Vlaamse afdeling van de GCB (onder leiding van Rosa Pey-Willemsen).
 • De publicatie Handhaaf en Bouw biedt pedagogische vernieuwing aan het verkennen in VVKS.
 • De eerste leidersdag vindt plaats op 11 november in Brussel.
1946
 • Uitgave van Het verkennersleven, basiswerk voor Vlaamse Katholieke Scouting, geschreven door Maurits van Haegendoren.
 • Eerste Herfstmale van VVKS op De Kluis.
 • Het nationaal secretariaat van VVKS vestigt zich in de Koningsstraat te Brussel. Jacques Nicolay wordt de eerste administratief directeur.
1947
 • Zesde jamboree in Frankrijk.
 • Yvonne Groffi publiceert Meisjes-Gidsen, een standaardwerk.
 • VVKS start met het domein Merkenveld te Loppem, bij Brugge.
1948
 • Maurits Coppieters neemt als verbondscommissaris in VVKS de fakkel over van van Haegendoren, midden in Vlaams-katholieke turbulentie.
 • Met de samenwerking tussen de blauwe en kaki gidsen wil het niet vlotten. Yvonne Groffi (ondertussen getrouwd met Maurits van Haegendoren) richt, zonder officiële erkenning, een Vlaams Verbond der Katholieke Meisjesgidsen op.
 • Bij de KMGB-gidsen komt Lya Hostie aan het hoofd.
1949Organisatie van een eigen, afzonderlijke taalraad voor Vlaamse gidsen binnen KMGB.
1951
 • Zevende jamboree in Oostenrijk.
 • Het hoofdkwartier van VVKS verhuist naar de Dupontstraat 24 in Brussel.

 

1952De gidsen strijken neer in hun secretariaat aan de P.E. Jansonstraat 35 te Brussel.
1953Na het overlijden van Yvonne van Haegendoren-Groffi zoeken de blauwe groepen meer en meer aansluiting bij de KMGB. Stilaan verdwijnt de blauwe gidsenbeweging
1954Viering van 40 jaar Vlaamse Katholieke Gidsen.
1955
 • Achtste jamboree bij Niagara-on-the-Lake in Canada.
 • Viering van meer dan 40 jaar katholiek scoutisme en 25 jaar VVKS (1912-1930-1955).
 • Ook bij de gidsen wordt er gevierd naar aanleiding van 40 jaar gidsenbeweging in België (1915-1955).
 • Fernand Nédée wordt even verbondscommissaris van VVKS. Els Van Hoorde trekt de nationale leiding bij de gidsenbeweging. 
 • Scouts en gidsen doen mee aan de eerste Regenboogactie en zamelen levensmiddelen in die verdeeld worden aan tehuizen voor verwaarloosde jeugd.
1956Edouard Duvigneaud wordt de nieuwe verbondscommissaris van VVKS.
1957
 • Het commissariaat Welpen bouwt de kapoenentak uit, gestart als een experiment in 1955.
 • Viering van de 100ste verjaardag van de geboortedag van Baden-Powell (1857-1957). 
 • 50 jaar wereldscouting met een Jubilee Jamboree BP-Centenary in Engeland. 
1958
 • Eerste Jamboree On the Air (JOTA).
 • Lea Merckx wordt eindverantwoordelijke van de gidsenorganisatie.
 • VVKS houdt een kustdienst: gedurende twee weken organiseert een Gentse scoutsgroep activiteiten aan de kust voor jongeren die tijdens de zomer aan de zee verblijven. Het wordt een groot succes.
1959
 • Tiende jamboree op de Filippijnen.
 • Opsplitsing in België tussen gidsen en jonggidsen.
 • De Vlaamstalige gidsen richten een eigen secretariaat op in de Merodestraat te Brussel.
1960
 • Eerste Europese scoutsconferentie in Duitsland.
 • De Vlaamse vleugel maakt zich geleidelijk los van de unitaire katholieke gidsenbeweging in België.
 • In VVKS neemt Paul Van Remoortere als verbondscommissaris het roer in handen.

 

1961
 • Inhuldiging van Baden-Powell House te Londen.
 • KMGB krijgt erkenning als autonome (Vlaamse) beweging door het wereldbureau en verandert haar naam in Vlaams Verbond van Katholieke Meisjesgidsen (VVKM) met Lea Merckx als verbondscommissaris.
1962Feestelijk hoogtepunt voor 50 jaar katholieke scoutsbeweging in Vlaanderen met S-Boum te Antwerpen waarbij zowat de voltallige beweging met 30.000 leden door de stad paradeerde naar een spektakel op het Bosuilstadion.
1963
 • Elfde jamboree in Griekenland.
 • Aankoop door VVKM van het domein De Brink te Herentals als trainingscentrum.
 • Jean-Luc Dehaene treedt als opvolger van Paul Van Remoortere aan als verbondscommissaris bij VVKS.
 • Kampeergrond De Winner wordt aangekocht.
1964
 • Maggy Spaas wordt verbondscommissaris van VVKM.
 • Aankoop door VVKS van het domein Moerkensheide bij Gent.
1965Feestelijke jubileumviering van 50 jaar katholieke gidsen in België met JJ-dag te Leuven.
1966
 • Een verbindingsraad tussen de zes gidsen- en scoutsbewegingen in België (VVKS, FSC, VVKM, GCB, FOS, FEE) wordt opgericht met de Hexagoon als vergaderorgaan voor de verbondscommissarissen. Paul Van Remoortere leidt als eerste voorzitter tot 1969 dit orgaan.
 • Maria De Poorter draagt als verbondscommissaresse het vaandel van VVKM.
 • Doen voor groen maakt voor VVKS en VVKM de aankoop van de domeinen Drieboomkensberg en Woutershof mogelijk.
1967
 • Vernieuwing van het uniform in VVKS.
 • Samenwerking tussen de depots van de verkoopscentrales van VVKM en het economaat van VVKS.
 • Twaalfde jamboree in de USA.
 • Zorba de Griek: nationale happening voor jonggidsen in Herentals.
1968
 • Aanpassing van de takwerking aan de nieuwe tijdsgeest met moderne technieken en ontstaan van jin (Jij & Ik een Noodzaak) uit de voortrekkers.
 • Verplaatsing van het wereldbureau voor de World Organization of the Scout Movement (WOSM) naar Genève, het wereldbureau voor de World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) blijft gehuisvest te Londen.
 • Boudewijn Vercauteren krijgt de functie van verbondscommissaris in VVKS.
 • In VVKM wordt Annie Leysen de verbondscommissaris.
 • VVKS geeft handboeken uit per leeftijdstak.
1969

Dankzij de actie Extra-Job voeren scouts en gidsen klusjes uit tegen betaling om hun infrastructuur te verbeteren en de aandacht te vestigen op de nood aan groene zones, spel en leefruimte voor jongeren.

Deze gezamenlijke actie van de zes scouts- en gidsenbewegingen in ons land, is geïnspireerd door de VVKS-actie Doen voor groen van VVKS in 1966.
Koning Filip doet als welp zijn extra-job in de moestuin van het Paleis van Laken onder het toeziend oog van Koningin Fabiola en de verzamelde media.

1970
 • Het nationaal secretariaat VVKM verhuist naar de Dupontstraat 22 te Brussel, met als buur in nummer 24 het hoofdkwartier van VVKS.
 • Realisatie van het plan 70: belangrijke verschuivingen in de Vlaamse samenleving (groeiende bevolking, verstedelijking van het platteland, industriezones, satellietsteden...) en de gestage groei van scouting vragen van de toenmalige Hogere Leiding om structurele aanpassingen. Via sociologisch en geografisch onderzoek wordt de nieuwe gouw- en districtsordening ingevoegd.
1971
 • Dertiende jamboree in Japan.
 • Jacques Perquy komt als verbondscommissaris aan het hoofd van VVKS.
 • De Afdeling Koningin Astrid (VVKM) en de Bijzondere Eisenwerking (VVKS) smelten in 1971 samen tot AKABE.
 • Voor de derde en laatste keer lanceert het commissariaat Jongverkenners de Actie Impala: een trofee wordt overhandigd aan de troepen die via een leuk thema de sfeer tijdens hun kamp kunnen verhogen.
1972
 • Erkenning door de verbondsraad van de kapoenen (met eigen grijs uniform) als takcommissariaat.
 • Eerste gemengde Herfstontmoeting op De Kluis.
1973
 • VVKM en VVKS zetten het licht formeel op groen voor één gezamenlijke structuur, verenigd als VVKM-VVKS met Jacques Perquy als verbondscommissaris.
 • De Prikkeractie wil een betere integratie van mindervaliden in de samenleving. Een driedaagse paastocht van gidsen, samen met gehandicapten, vormt het hoogtepunt van de actie.
1974
 • In kader van het jaarthema Echt aardig – rechtvaardig (naar aanleiding van het Jaar van de Rechtvaardigheid) is er de 1% Actie: 1% van alle inkomsten van VVKM-VVKS (en de plaatselijke groepen) wordt afgestaan aan ontwikkelingssamenwerking. Dit initiatief illustreert de toenemende aandacht voor samenlevingsthema's in scouting.
 • Marc Van Peel wordt door de verbondsraad verkozen tot verbondscommissaris van VVKM-VVKS.
 • Verschijning van de eerste Over & Weer als leidingsblad.
1975
 • Veertiende jamboree in Noorwegen.
 • Het Groepsleidingscongres te Leuven legt de principes en doelstellingen van VVKM-VVKS in nieuwe bewoordingen vast.
 • De gidsen vieren hun zestigste verjaardag met Carrick ‘60, een internationaal kamp op De Kluis.
1976
 • Maatschappelijke vorming komt op de voorgrond in het scouts en gidsenspel.
 • Voor de zevende (en laatste) keer vindt Erika plaats. Gidsen, en voor het eerst ook verkenners, stappen in patrouille een driedaagse voettocht zonder leiding.
1977Overlijden van Olave Lady Baden-Powell op 26 juni.
1978Bart Bouciqué zetelt korte tijd als verbondscommissaris van VVKM-VVKS.
1979
 • Afgelasting van de jamboree in Iran wegens het onstabiele politieke klimaat.
 • Oprichting van de koepel Gidsen- en Scoutsbeweging van België (GSB) voor de scouts- en gidsenfederaties in dit land, als vervanging van de Hexagoon.
1980
 • Luc Van Elsacker komt op de stoel van verbondscommissaris in VVKM-VVKS.
 • Na een voorbereidend Ansaratweekend in ’79 wordt Ansarat 80 gehouden. De pinksterbijeenkomst wil de idee van verbondenheid en groepsgeest binnen de beweging naar de toekomst toe versterken.
1981
 • De wereldorganisatie van scouting (WOSM) ontvangt de Peace Education Prize van UNESCO.
 • De verkoopscentrale van VVKM-VVKS wordt omgedoopt tot Scoutsshop.
 • Groepsleidingscongres over takwerking te Antwerpen.
1982De verbondsraad richt uit VVKM-VVKS het VVKSM op: het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen is geboren.
1983
 • Vijftiende jamboree in Canada.
 • VVKSM kiest Herman Lauwers tot verbondscommissaris.
 • Milieuvriendelijke natuurbeleving en ecologisch bewustzijn komen hoog op de agenda van scouting.
1984Verhuis van het nationaal secretariaat van VVKSM te Brussel naar de Lange Kievitstraat 74 te Antwerpen: het verbondscentrum is een feit.
1985
 • De traditionele jeugdbewegingen maken een crisis door en zien hun ledenaantal dalen.
 • Groepsleidingscongres over engagement te Sint-Niklaas.
1986Uitgave van nieuwe handboeken over takwerking.
1987Start van de viering van VVKSM na 75 jaar met een nationale PR-campagne: Het verhaal gaat verder.
1988
 • Uitdeelactie van bloemenzaad, genaamd Op 7 mei geven wij, in het kader van VVKSM na 75 jaar. Ook een jubelviering, een academische zitting, een symposium over waardenbeleving en het internationale kamp Via staan op het feestmenu.
 • Zestiende jamboree in Australië.
 • Linda Boudry gaat de geschiedenis in als eerste vrouwelijke verbondscommissaris van VVKSM.
1989
 • Scouts en gidsen laten een vlieger op tegen racisme.
 • Een nieuwe uitgave van De Spelregels ziet het daglicht.
1990
 • Nationale campagne: Jin gun ze een jaar.
 • Eerste Herfstontmoeting op de Hoge Rielen.
 • De musical Nog twee keer slapen toert door Vlaanderen.
 • Scoutel opent als jeugdhotel en achtste domein van VVKSM in hartje Antwerpen.
1991
 • Zeventiende jamboree in Zuid-Korea.
 • Uitgave van een handboek voor groepsleiding: De koorddanser.
1992
 • Gie Van den Eeckhout wordt verkozen als verbondscommissaris van VVKSM.
 • 75 jaar zeescouting.
 • Met Opzij, opzij, opzij, komt VVKSM op voor de zachte weggebruiker.
 • VVKSM en de Bond Beter Leefmilieu voeren een bronnenonderzoek uit naar de kwaliteit van Vlaams water.
 • Extra zorg wordt besteed aan de ondersteuning van scouts- en gidsenwerking in grootsteden.
 • Een paarse das wordt ingevoerd als herkenbare groepsdas voor eindverantwoordelijken op verbondsniveau.
1993
 • Uitdrukkelijke keuze van het Groepsleidingscongres Onbekend of Ongewenst te Brussel voor de integratie van vluchtelingen en kansarme kinderen en jongeren.
 • Vernieuwing van het uniform in VVKSM, een uniform om in te spelen, uniseks en voor alle takken: beige hemd, donkergroene pull, olijfgroene rok, korte of lange broek met later bijhorende kentekens per tak.
 • Nationale ontmoetingsdag Duet op De Kluis voor alle gidsen en verkenners. 
 • Koning Boudewijn, alias Loyale Eland overlijdt. Dit plotse overlijden heeft een grote impact op de maatschappij. Scouts en gidsen nemen hierin hun maatschappelijke rol op en zijn massaal aanwezig bij het groeten en de begrafenis.
1994
 • Uitgave van een nieuw takhandboek voor jinleiding.
 • Maurits van Haegendoren, grondlegger van VVKS, overlijdt.
 • Met Scouting Zijwaarts besteedt VVKSM extra aandacht aan gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.
1995
 • Achttiende jamboree in Nederland: The Future is Now.
 • VVKSM telt voor het eerst in haar geschiedenis meer dan 70.000 leden.
 • VVKSM kiest voor An Verheyen als verbondscommissaris.
 • Actie Speelstraat pleit voor mobiliteit en verkeersveiligheid van kinderen en jongeren.
 • VVKSM en de Bond Beter Leefmilieu brengen Vlaams zwerfvuil in kaart.
 • Samen met de Vlaamse oud-scouts en oud-gidsen worden financiële middelen ingezameld ten voordele van mucopatiënten.
 • VVKSM lanceert een campagne Scouting: kicken zonder drug.
1996
 • Groepsleidingscongres Basispeiling op De Kluis over de basispijlers.
 • Publicatie van de brochure Kijk Op Scouting over het doel en de methode van VVKSM.
 • Scouting op maat beklemtoont de openheid en toegankelijkheid van VVKSM voor iedereen.
1997Een vernieuwd De Kluisgebouw heropent de deuren. 
1998
 • In België zijn er 160.000 scouts en gidsen, wereldwijd 10 miljoen gidsen en 15 miljoen scouts in meer dan 155 landen.
 • Buren Creaturen toont scouting creatief in Vlaanderen.
 • VVKSM ontwikkelt een eigen huisstijl en logo.
 • Feestelijkheden naar aanleiding van 50 jaar Merkenveld.
1999
 • Negentiende jamboree in Chili.
 • Uitgave van nieuwe takhandboeken voor kapoenen en jonggidsen- en jongverkennerleiding.
 • Groepsleidingscongres Tot uw dienst, in het Vlaams Parlement te Brussel over dienst binnen de organisatie.

 

2000
 • Uitgave van nieuwe takhandboeken voor kabouters-, welpen- en giverleiding.
 • JO 2000 zorgt voor een nationale jinontmoeting op De Kluis.
2001
 • Op 3 februari houdt akabe een congres aan de KU Leuven waar wordt gekozen om het afgekort letterwoord AKABE voortaan te lezen als Anders Kan Best.
 • Slothappening van een rekruteringsactie 1000 in 2000, met Scouting Brussel op 28 april aan de Heizelvlakte.
 • Rudy Verhoeven volgt An Verheyen op als verbondscommissaris.
 • Een nationale wervingscampagne wordt afgeblazen wegens de terreuraanslagen op 11 september in de VS.
 • De Belgische scouts en gidsen ontvangen de jaarlijkse Homofolieaward voor het standpunt vanuit VVKSM op de Europese conferentie van scouting en guiding tegen discriminatie van holebi’s.
2002
 • Naomi Van der Velden wordt de eerste vrouwelijke verbondsaalmoezenier.
 • De nationale leiding van VVKSM wordt op het koninklijk paleis te Brussel ontvangen door Koning Albert II naar aanleiding van 90 jaar katholieke scouts in België.
 • Thinking Day wordt op 22 februari in het teken gezet van Handicap International met blauwe veters als symbool voor de strijd tegen landmijnen.
 • Groepsleidingscongres te Gent, Klik, kijk op de wereld!, over de plaats en rol van scouting in onze samenleving.
 • De ledentijdschriften Toet, Stiekem, Groggy en Tabasco worden stopgezet. VVKSM gaat op zoek naar een nieuw product als communicatiemiddel naar leden.
 • Terwijl het ledenaantal van de beweging geleidelijk blijft stijgen, ontwikkelt ook de professionele organisatie zich met een toenemend aantal personeelsleden.
  Om kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven garanderen duidt het verbondsbestuur een managementteam aan dat verantwoordelijk is voor de coördinatie en continuïteit van die service. De verbondscommissaris stuurt dit permanente management aan.
2003
 • Twintigste jamboree in Thailand.
 • Eerste Flamboree als internationaal kamp op de eigen bodem van De Kluis.
 • Buitenlingen was een nationaal openluchtweekend van VVKSM op 5 en 6 april in het kader van het jaarthema Buiten Is Troef.
 • Op 27 april vieren de gouwen Antwerpen en Heide de 90ste verjaardag van VVKSM met Apenkuren.
 • ‘Scouting, da's durven’ wordt de nieuwe baseline om naar buiten te treden.
2004VVKSM lanceert een nieuwe website voor leden: www.sjors.be
2005
 • Groepsleidingscongres 360° scouting over de identiteit van VVKSM.
  Er wordt gekozen voor een zingevend aanbod vanuit christelijke inspiratie en tegelijk voor een actief pluralistische houding. De groepsleiding wil zich profileren als scouting in een verdraagzaam, vredelievend, multicultureel, ecologisch Vlaanderen. Dit congres zet het licht op groen om een naamsverandering voor VVKSM te overwegen.
 • Maurits Coppieters, gewezen verbondscommissaris en medebezieler van VVKS, overlijdt.
2006
 • De verbondsraad beslist met 94 % van de stemmen om de naam VVKSM of Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen te veranderen in Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze wijziging vloeit voort uit het Groepsleidingscongres in 2005 over de identiteit van de beweging.
 • Op basis van Groepsleidingcongres 360° scouting wordt ook een nieuwe missie goedgekeurd.
 • Om het doelpubliek te verbreden worden de domeinen en Scoutsshops voortaan, in de schoot van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, samengebracht in één bedrijf: Hopper Winkels en Jeugdverblijven.
 • In april ziet Krak? Boem! het daglicht, een nieuw ledentijdschrift voor alle leeftijdstakken. 
2007
 • One World, One Promise: honderdste verjaardag van scouting wereldwijd.
 • Feestjaar Scouting2007.be met op 28 en 29 april de manifestatie JAMbe in Brussel voor alle scouts en gidsen van het land met slotshow in het Koning Boudewijnstadion. Dit eeuwfeest is de grootste happening in scouting ooit, zowat 100.000 deelnemers genoten van JAMbe!
 • Eenentwintigste jamboree in Engeland.
 • Een nieuw logo van Scouts en Gidsen Vlaanderen ziet het daglicht.
 • Pieter Michiels volgt Rudy Verhoeven op als verbondscommissaris.

 

2008Groepsleidingscongres op 22 mei in Mechelen rond kwaliteit en leren in scouting: Scouting, Goed Bezig?
2009Binnen de beleidsstructuur van de beweging, vooral op verbondsniveau, neemt - naast de traditionele (tak)commissariaten - gaandeweg het gewicht toe van ploegen en pedagogische stafmedewerkers (adjunct-verbondscommissarissen) die inhoudelijk werken rond zingeving, diversiteit, technieken, ecologie, stadsondersteuning, vorming en dergelijke.
2010Christophe Lambrechts volgt Pieter Michiels op als verbondscommissaris. 
2011
 • Stefan Gyselaers volgt Pieter Willems op als verbondsbeheerder.
 • 22e wereldjamboree Simply Scouting in Zweden.
 • Groepsleidingscongres Door het vuur: groepsleiding verzamelt in Sint-Niklaas om zich te buigen over engagement en verantwoordelijkheid. 
 • Met een nieuwe imagocampagne Generatie Wij wordt ingezet op het open karakter van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
 • Online en sociale media met websites, elektronische nieuwsbrieven en apps maken gaandeweg deel uit van digitale communicatie onder huidige scouts en gidsen. Het internet is niet meer weg te denken uit de interactie en service via de structuur naar leden, ouders, leiding en groepen. 
2012
 • Simon Smagghe volgt Dries Vander Elst op als verbondsvoorzitter. 
 • Lancering van Hier leeft een scout: affichecampagne waar iedere scouts of gids wordt opgeroepen om bijhorende poster voor zijn raam te hangen. 
2013
 • Eerste Akabedag: Akabe Bevrijd(t). Akabeleden en leiding van over het hele Vlaamse land verzamelen voor een dag vol plezier en activiteiten in Mechelen.
 • Last van GAS!? Scouts en Gidsen doen mee aan de actie tegen de leeftijdsverlaging naar 14 jaar voor GAS-boetes.
 • JamBe 2013, een internationaal kamp voor scouts en gidsen van 14 tot 18 jaar op de JamBe Kluis. JamBe 2013 wordt georganiseerd door de vijf Belgische scouts- en gidsenfederaties: Scouts & Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Scouts & Guides Pluralistes en Guides Catholiques de Belgique.
2014
 • Groepsleidingscongres Scouting DNA: groepsleiding vanuit alle hoeken van Vlaanderen verzamelen in De Vooruit in Gent en ontdekken wat ons tot scout of gids maakt. 
 • Een delegatie van Scouts en Gidsen Vlaanderen neemt deel bij de uitvaart van Jean-Luc Dehaene, oud-premier en ex-verbondscommissaris.
2015
 • De nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen loopt mee in de Grote Parade in Brussel. Die parade is een initiatief van Hart boven Hard, een brede burgerbeweging van mensen en verenigingen die bezorgd zijn over een al te economische kijk op onze maatschappij.
 • Eerste Netwerkevent Vrienden van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Een bont gezelschap van vele generaties maakt zijn opwachting voor de aftrap door zopas herverkozen verbondsvoorzitter Simon Smagghe. 
 • De BAR is open! Die Belangrijke Alcohol Richtlijnen is een pedagogisch instrument om leden en leiding te wijzen op de actuele regelgeving rond alcoholgebruik met jongeren en dit via gezonde afspraken te beheersen in scouting. Een leidraad met info en richtvragen om samen met je leidingsploeg een alcoholbeleid op te stellen.
 • 23e wereldjamboree A spirit of Unity in Japan.
 • De Steen van Nowan komt uit! Scouts en Gidsen Vlaanderen presenteert samen met uitgeverij Van Halewyck een gloednieuw scoutesk basisverhaal voor kapoenen, het resultaat van een unieke samenwerking met Marc De Bel.
 • Net voor het einde van jaar verhuist het verbondscentrum na 31 jaar van de stationsbuurt in de Lange Kievitstraat naar de Wilrijkstraat 45 in Borgerhout. Hopper Winkel, Hopper Jeugdverblijf en het nationaal secretariaat nemen hun intrek in het Scoutshuis
 • Het magazijn van Hopper verhuist van de Lange Kievitstraat naar de Paul Vekemanslaan 100 in Hoboken.
 • Het Scoutel wordt op de nieuwe locatie van scouts en gidsen herdoopt als Hopper Jeugdverblijf het Scoutshuis.
2016
 • Tweede Akabedag Wees Piraat op 19 maart in Sint-Niklaas.
 • Scouts en gidsen zijn populairder dan ooit. Voor het eerst sinds ons bestaan overschrijden we de kaap van 80.000 leden.
 • Officieel openingsweekend van Het Scoutshuis. Bij de officiële opening Het Uitzicht op zondagmiddag 22 mei zijn Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz en burgemeester Bart De Wever gastspreker, opgeluisterd door optredens van Het Schoon Vertier. Genodigd zijn alle betrokken overheden en koepelorganisaties uit het Vlaamse jeugdwerk. Verder gaat een opendeurdag door, met spel en activiteiten voor mensen uit de buurt, scouts, gidsen en vrienden van scouting.
 • Zeescouting viert hun 100ste verjaardag in Antwerpen.
 • Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt mee om zich actief in te zetten voor asielzoekers, een actueel thema in Europa.
 • Lancering van het nieuwe Hopper Magazine Go Scout It.
 • Een volledige reeks zakboekjes geeft nu een actuele In}leiding op de hedendaagse werking en pedagogisch aanbod per tak, daarin voorgegaan door het basiswerk Kijk Op Scouting.
 • Anton Smagghe volgt Christophe Lambrechts op als verbondscommissaris.
2017
 • Scouting Rules: Groepsleidingscongres in Antwerpen rond de beleving van regels in en rond scouting.
 • Hopper Jeugdverblijf De Brink installeert een duurzaam warmtenet op pellets
 • Hopper Jeugdverblijf Merkenveld viert 70 jaar met de inhuldiging van een toegankelijkheidspad in het kader van Lift me up.
 • Pieter Verberck volgt Stefan Gyselaers op als verbondsbeheerder.
 • Opening gloednieuwe Hopper Winkel Hasselt in de Vredestraat 6.

 

2018
 • Opening van de nieuwe Hopper Winkel in Aalst in de Kapellekensbaan 14.
 • Pieter Lauwers volgt Simon Smagghe op als verbondsvoorzitter
 • De Shelter wordt geopend op De Brink: een kampeerdak met buitenkeuken, ideaal voor een avontuurlijk weekend.
 • Focus is het nieuwste vormingsbroertje, op maat gemaakt voor ervaren scouts- en gidsenleiding met zin om op avontuurlijke wijze ontzettend veel bij te leren over onderwerpen die niet standaard aan bod komen tijdens de andere cursus.
2019
 • Akabedag Akabe Park vult Aalst met een dagje vol pret en dino’s voor akabeleden uit heel Vlaanderen.
 • In augustus verschijnt Over & Weer, het leidingsblad voor het eerst in de vorm van een krant.
 • Krak? Boem! wordt opgesplitst in twee afzonderlijke tijdschriften. Krak? voor de twee jongste takken, Boem! voor de drie oudste takken. 
 • Wim Verschueren volgt Anton Smagghe op als verbondscommissaris.
 • Co-animator ziet het licht. De inclusieve animatorcursus is een cursus voor jongeren met een (verstandelijke of niet-zichtbare) beperking die al in leiding staan of (laatstejaars) leden die goesting hebben om leiding te worden. Met dit traject voorzien we begeleiding op maat.
 • Wereldjamboree in de VS.
 • In het kader van het duurzaamheidsjaarthema Minder is meer, stapten we mee op in een klimaatmars en steunde Scouts en Gidsen Vlaanderen het klimaatinitiatief en de campagne Sign for my Future: een actie om onze politici te overtuigen van een krachtig klimaatbeleid.
 • Jaarthemanacht Scouts gidsen in het donker: op 30 maart 2019 tussen 20u30 en 21u30 doet de hele wereld naar aanleiding van Earth Hour het licht uit. Die nacht nodigt Scouts en Gidsen Vlaanderen alle leden in alle hoeken van Vlaanderen uit tot hun jaarthemanacht.
2020
 • Scouts en Gidsen Vlaanderen krijgt een nieuwe stek in Gent. Het nieuwe gouwhuis en de Hopper Winkel vestigen zich dichtbij het centrum van Gent.
 • Met de Jaarthemadag Laat pesten niet aanmodderen maakt Scouts en Gidsen Vlaanderen een vuist tegen pesten. 
 • Midden in 2020 wordt de wereld getroffen door een pandemie: het coronavirus covid-19 houdt de hele wereld in de greep. Zolang geen vaccin of behandeling bestaat, moet scouting samen met het gehele jeugdwerk de werking afwisselend stilleggen of beperken naargelang maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze epidemie kent een ongeziene impact op de samenleving en dwingt onze jeugdbeweging tot ingrijpende aanpassingen. 
 • Vrijwel alle buitenlandse kampen worden geannuleerd. Ook Herfstontmoeting moet eraan geloven en wordt vervangen door radio-uitzending RadiHO waarmee het jaarthema 't Zal Wel Zijn  oog wil hebben voor het welzijn van kinderen en jongeren in deze voor dehele samenleving bijzonder moeilijke periode. Het Groepsleidingscongres Scoutdagend wordt vervangen door het online evenement Digidagend vol vorming en uitwisseling. 
 • Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen wordt een #Buitendienst georganiseerd om kwetsbare mensen met praktische hulp te steunen in deze moeilijke periode. 
 • Addie Neyt volgt als verbondsbeheerder Pieter Verberck op.
 • In de nasleep van de Black Lives Matter-beweging die ontstaat in de VS naar aanleiding van de gewelddadige dood van een zwarte burger bij politieoptreden, worden ook vragen gesteld bij Baden-Powell, en diens uitspraken of betrokkenheid bij raciale mistoestanden. Een werkgroep klaart onze visie op de figuur van BP met betrekking hierop uit.
 • Scouts en Gidsen Vlaanderen legt met 'Spoortekens' een visie vast om de tocht naar 2030 richting te geven. Zeven sporen verwijzen naar zeven domeinen waar scouting strategisch op wil inzetten: een actueel sterk pedagogisch verhaal (spoor van de beer), een veilige omgeving (kangoeroe), diversiteit en inclusie (zebra), kwaliteitsvolle leiding (hert), omkadering van groepen (bever), duurzame speelruimte (kikker), impact en imago (zwaan).

2021
 • Een kader aan hygiënische maatregelen (mondmaskers, beperking op aantal deelnemers per 'bubbel' bij binnen- of buitenactiviteiten, afstand houden, ...) zorgen ervoor dat jeugdwerk tijdens de corona-pandemie toch aanbod kan blijven voorzien en dat jeugdkampen kunnen doorgaan. Tijdens zomer van 2021 wordt ons land getroffen door extreem noodweer met vele overstromingen, schade en evacuaties op zomerkampen. HO21 moet omwille van corona-regels een tweede editie digitaal de aftrap geven voor het hoopvolle nieuwe jaarthema Dromenland in zicht. 
 • Dries Van Eyck volgt Pieter Lauwers op als verbondsvoorzitter.
 •  Vroeger dan voorzien wordt het mandaat van Wim Verschueren als VC afgerond; staf, management en het bestuursorgaan zorgen samen voor de nodige permanentie en dienstverlening binnen de organisatie en ondersteuning van de beweging. 
2022
 • Mede dankzij een brede vaccinatiecampagne tegen het covid virus herstelt het gewone leven zich stapsgewijs en kan ook het jeugdwerk weer bewegen, zonder extra maatregelen.Scouting krijgt opnieuw vrij spel!
 • De verbondsraad verkiest Jo Deman tot nieuwe verbondscommissaris als opvolger van Wim Verschueren. Jo is op dat moment tevens lid van het wereldcomité van WOSM.  
 • De scouts kunnen voor het eerst in twee jaar (na corona) zonder beperkingen weer hun tenten opslaan voor zomerkampen. Het seizoen wordt enigszins overschaduwd door (over)bezorgdheid rond alcoholgebruik op kamp, maar er wordt toch vooral massaal en uitbundig genoten van het opnieuw mogen kamperen onder de blote hemel.
 • Uitbundigheid troef ook op de Hersftontmoeting, die terug live kon plaatshebben, met lancering van het jaarthema DAS Goesting. 

Ons verhaal meandert verder, op of tussen de golven van wat er roert in de samenleving. Soms zorgen we zelf voor deining, een andere keer wordt troebel water weer helder als je het met rust laat. Scouts en gidsen blijven samen onderweg; scouting laat hen als spoorzoekers met eeuwig jonge ogen naar de wereld kijken; dat is niet tijdloos maar van alle tijden ...

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be 

Ben je geholpen met deze info?