Zoek
Fuiven en feesten

Scouts en gidsen feesten graag en vaak. Soms is dat niet meer dan een afwasparty na een uit de hand gelopen kookvergadering. Vaak zijn dit stevige fuiven of grootse groepsfeesten en dan ben je al snel bezig met het aanvragen van sabam en billijke vergoeding. Maar wat is dit nu juist? Gelukkig helpt een website zoals die van fuifpunt je al een heel eind op weg. Hier sommen we kort de belangrijkste puntje op.

Sabam

Sabam is een Belgische organisatie die voor haar leden (bv. muzikanten) auteursrechten int. M.a.w. dit is een manier om de componisten of schrijvers van artistieke werken (films, muziek, voorstellingen …) te vergoeden.

Het is de organisator van het uitvoerende event die deze rechten verschuldigd is en die dus aangifte moet doen bij Sabam. Deze aanvraag doe je ten laatste 10 dagen voor je fuif of andere activiteit waarbij je muziek gebruikt. Doe je dit niet op tijd dan zal je factuur 15% duurder worden. Bij het niet aangeven van jouw evenement betaal je 40% meer. 

Je betaalt Sabam steeds wanneer je muziek laat horen die tot het beschermde wereldrepertorium behoort. Dit zowel voor live als opgenomen muziek. Hoeveel je moet te betalen bij de organisatie van jouw evenement is afhankelijk van de oppervlakte van de zaal, de gemiddelde inkomprijs en de prijs van de consumpties.

Je kan gemakkelijk op voorhand berekenen hoeveel je zal moeten betalen via de tariefsimulator.

Om te voorkomen dat je te veel Sabam gaat betalen bekijk je best enkele nuttige tips op fuifpunt.be 

Meer info en aanvraagformulieren: Sabam

Billijke vergoeding

De billijke vergoeding is een manier om de uitvoerders van muziek te vergoeden. Vaak zijn de uitvoerders namelijk niet de auteurs zelf. De billijke vergoeding ben je verschuldigd als je vooraf opgenomen muziek (CD’s, cassettes, platen, mp3’s,…) laat horen. Artiesten en producenten kunnen namelijk niet verhinderen dat hun muziek in het openbaar afgespeeld wordt. Om die reden krijgen artiesten automatisch een vergoeding toegekend, de billijke vergoeding.

Criteria:

 •  De organisator is een lokale vereniging bestaande uit vrijwilligers; als scouts- of gidsengroep vallen jullie er dus allemaal onder.
 •  Inkomprijs lager dan 6 euro.
 •  De totale billijke vergoeding mag niet hoger liggen dan 100 euro (incl. BTW).
 •  Het evenement gaat door in het Nederlandse taalgebied.
 •  (Fuif)ruimtes waar een jaartarief wordt betaald of waar in het voorbije jaar meer dan vijf activiteiten - met billijke vergoeding - zijn doorgegaan, komen niet in aanmerking.

Hoe ga je te werk:

 •  doe je aangifte minstens 5 werkdagen voor het evenement op   http://www.ikgebruikmuziek.be
 •  Raadpleeg het consultatiegedeelte om te zien of voor je (fuif)ruimte het juiste jaartarief wordt betaald (dans voor een fuif).
 •  Is dit niet het geval, dan moet je zelf een aangifte indienen.
 •  Maak eerst online een simulatie.

!!! De website staat nog niet helemaal op punt, voor openluchtfuiven riskeer je teveel te betalen. Geeft de simulatie aan dat je onder de 100 euro zit à vul je aangifte online in. Zit je boven de 100 euro à vul je aangifte toch nog schriftelijk in, waarschijnlijk betaal je minder dan de simulatie aangeeft. !!! 

 • Vul je aangifte in.

Meer info en aanvraagformulieren: ikgebruikmuziek.be

Wat is nu het verschil tussen Sabam en Billijke vergoeding?

Hoewel Sabam en billijke vergoeding zeer hard lijken op elkaar en ze beiden van toepassing zijn bij fuiven, eetavonden … is er toch enig verschil. Sabam betaal je voor de auteurs van de muziek, terwijl je billijke vergoeding betaalt voor de uitvoerders van de muziek. Zo betaal je voor de originele auteur van een nummer sabam en billijke vergoeding, en voor al de covers van dit nummer billijke vergoeding.

Voorbeeld: Hallelujah, oorspronkelijk een nummer van Leonard Cohen, maar nadien ook uitgebracht door o.a. Bono, John Cale en Bon Jovi. De auteursrechten (SABAM) gaan hier naar Leonard Cohen, maar de billijke vergoeding naar de uitvoerder: Leonard Cohen zelf of Bono of John Cale of …

Fuifpunt

Fuifpunt is een samenwerkingsverband van een hele reeks organisaties uit het jeugdwerk. Op de website fuifpunt.be kan je een berg informatie vinden over het organiseren van fuiven en feesten.

Fuifpunt biedt ook een zeer handige checklist aan voor de organisatie van fuiven. Je kan hem hier downloaden.

Verder heeft fuifpunt ook een interessante reeks FAQ’s in de aanbieding, een proevertje:

 • Als je een privéfuif geeft met een optreden, en je vraagt geen inkom, moet je dan sabam en billijke vergoeding betalen?
 • Als je muziek laat horen (live of opgenomen) op een fuif of een feestje dat behoort tot het beschermde wereldrepertorium dan moet je sabam betalen. Ook als het gaat om een privé-fuif en ook al vraag je geen inkom. Als je muziek laat horen die vooraf opgenomen is (m.a.w cd's, platen,...) dan ben je verplicht om billijke vergoeding te betalen. Je hoeft dus geen billijke vergoeding te betalen als er die avond geen vooraf opgenomen muziek wordt gedraaid, of wanneer de zaaluitbater het jaartarief dans (in het geval van een fuif) heeft betaald.

Meer info over fuiven en regelgeving: fuifpunt.be
 

Voor alle basis informatie: ambrassade.be/fuiven

Heb je vragen, mail naar: info@scoutsengidsenvlaanderen.be We kiezen zorgvuldig de websites en organisaties waarnaar we verwijzen. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van hun publicaties.