Zoek
Fuiven en feesten

Scouts en gidsen feesten graag en vaak. Soms is dat niet meer dan een afwasparty na een uit de hand gelopen kookvergadering. Vaak zijn het stevige fuiven of grootse groepsfeesten. 

De sfeer op je evenement is belangrijk voor de bezoekers. Hier kom je te weten hoe je als organisator kan zorgen voor een prettig feestklimaat

Alcohol en drugs

Wie alcohol schenkt op een evenement draagt een verantwoordelijkheid. Het is strafbaar om alcohol te schenken aan -16 -jarigen en sterke drank aan -18 -jarigen. Ook alcohol schenken aan zichtbaar dronken personen is niet toegelaten. Komt iemand dronken toe op je fuif? Dan kan je best de inkom weigeren. 

Een paar tips:

 • voorzie gratis kraantjeswater
 • maak alcoholische dranken duurder dan niet-alcoholische
 • voorzie een originele niet-alcoholische cocktail

De federale overheid kan controleren of je de regels rond alcohol en drugs op je fuif niet schendt. Wil je de opbrengst van je fuif liever niet spenderen aan een boete? Bekijk dan zeker deze checklist

Ga ook na welke regelgeving met betrekking tot alcohol in jouw gemeente geldt. 

Sabam

Ben je van plan om live of opgenomen muziek te spelen op je feestje? Dan moet je Sabam betalen. Ook als het een privéfuif is en je geen inkom vraagt. Sabam beschermt de rechten van de auteurs.

Je moet ten laatste 10 dagen voor je fuif of feest aangifte doen. Ben je te laat, dan betaal je 15% meer. Geef je het niet aan en word je betrapt; dan betaal je 40% meer. Hoeveel je moet betalen is afhankelijk van de oppervlakte van de zaal, de gemiddelde inkomprijs en de prijs van de consumpties. Nieuwsgierig? Gebruik de tariefsimulator.

Tips om te vermijden dat je te veel betaalt op fuifpunt.be  Meer info en aanvraagformulieren: Sabam

Billijke vergoeding

De billijke vergoeding moet je betalen als je opgenomen muziek speelt. De billijke vergoeding gaat naar de uitvoerders en producenten.

Criteria:

 • De organisator is een lokale vereniging van vrijwilligers.
 • De inkomprijs is lager dan 6 euro.
 • De totale billijke vergoeding mag niet hoger liggen dan 100 euro (incl. BTW).
 • Het evenement gaat door in het Nederlandse taalgebied.
 • (Fuif)ruimtes waar een jaartarief wordt betaald of waar in het voorbije jaar meer dan vijf activiteiten - met billijke vergoeding - zijn doorgegaan, komen niet in aanmerking.

Hoe ga je te werk:

 •  Doe je aangifte minstens 5 werkdagen voor het evenement op   ikgebruikmuziek.be
 •  Raadpleeg het consultatiegedeelte om te zien of voor je (fuif)ruimte het juiste jaartarief wordt betaald (dans voor een fuif).
 •  Is dat niet het geval, dien dan zelf een aangifte in.
 •  Maak eerst online een simulatie.

De website staat nog niet helemaal op punt, voor openluchtfuiven riskeer je teveel te betalen. Geeft de simulatie aan dat je onder de 100 euro zit,   vul je aangifte online in. Zit je boven de 100 euro,  vul je aangifte toch nog schriftelijk in, waarschijnlijk betaal je minder dan de simulatie aangeeft. 

 • Vul je aangifte in.

Meer info en aanvraagformulieren: ikgebruikmuziek.be

Wat is nu het verschil tussen Sabam en Billijke vergoeding?

Sabam betaal je voor de auteurs van de muziek, billijke vergoeding betaal je voor de uitvoerders. Zo betaal je voor de originele auteur van een nummer sabam en billijke vergoeding, en voor al de covers van dit nummer billijke vergoeding.

Voorbeeld: Hallelujah, oorspronkelijk een nummer van Leonard Cohen, maar nadien ook uitgebracht door o.a. Bono, John Cale en Bon Jovi. De auteursrechten (SABAM) gaan hier naar Leonard Cohen, maar de billijke vergoeding naar de uitvoerder: Leonard Cohen zelf of Bono of John Cale of …

Fuifpunt

Fuifpunt is een samenwerkingsverband van een hele reeks organisaties uit het jeugdwerk. Op fuifpunt.be kan je een berg informatie vinden over het organiseren van fuiven en feesten.

Fuifpunt heeft ook een handige checklist voor de organisatie van fuiven.