Waar mag je vuur maken?

3 scouts rond houtvuur, ze blazen om vuur aan te wakkeren

Geen kamp of weekend zonder kampvuur. Zorg ervoor dat je voor je op kamp of weekend gaat, weet waar je vuur mag maken. Zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Wetgeving in Vlaanderen

In Vlaanderen mag je vrij, zonder een toelating aan te vragen, vuur maken op 25 meter van een bos of woud. Je moet wel de toestemming hebben van de eigenaar van de grond. (Opgelet: lokale regelgeving kan strenger zijn.)

De afstand om vuur te mogen maken zonder vergunning is 100 meter van huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd. 

Wetgeving in Wallonië en de Oostkantons

In Wallonië geldt min of meer dezelfde reglementering als in Vlaanderen. Je mag dus ook op 25 meter van bossen of natuurgebieden een kampvuur maken. Vraag toestemming aan de kampuitbater, de eigenaar van de grond.

Let op, je moet voor elk vuur een toestemming aanvragen. Heeft je kampplaats een vaste kampvuurplek? Vraag aan de eigenaar of er een vergunning voor is.

De Waalse regelgeving voorziet geen machtiging als je dichter bij het bos een vuur wil maken. 

Brussel

Ook in Brussel gelden ongeveer dezelfde regels. Je mag op 100 meter van huizen en op 25 meter van bossen en natuurgebieden vuur maken. Hiervoor moet je steeds een aanvraag indienen.

En de gemeente...

Een gemeente of brandweerzone kan bovenop de wetgeving, strengere maatregelen hebben of enkel  toestemming geven om vuur te maken in een sfeerverwarmer (lees: een vuurkorf of een vuurschaal). Informeer je altijd ruim voor je op kamp vertrekt bij de gemeente. De kampuitbater kan hierbij ook een hulp zijn.

Ben je geholpen met deze info?