Belofte bij kabouters en (zee)welpen

Een kabouter doet haar belofte aan een kampvuur

Een van de belangrijkste scoutstradities is de belofte. Ontdek hier hoe je (zee)welpen en kabouters hun belofte laat uitspreken.

Aan de slag met belofte bij kabouters en welpen.

De belofte is een scoutsritueel dat bij verschillende scoutsgroepen op verschillende manieren wordt georganiseerd. Hoe je er ook mee aan de slag gaat, het is een waardevol moment. 

Wanneer?

Een goed moment om de belofte te organiseren, is tijdens een weekend halverwege het jaar. De leden kennen elkaar dan al en hebben nog genoeg tijd in het scoutsjaar om aan hun belofte te werken.

Voorbereiding

Leg de kabouters en welpen uit wat belofte is en waarom scouts een belofte uitspreken. Lees eventueel een stukje voor uit Jungle-avonturen van Mowgli en Shanti.

Geef de leden de tijd om na te denken wat ze willen beloven. Help hen door samen naar de juiste woorden te zoeken. Of geef voorbeelden uit het jungleverhaal of uit jullie tak.

(Zee)welpen en kabouters beloven meestal om een aantal kleine dingen in het dagelijks leven beter of anders te doen. Probeer hen als leiding niet te verleiden om grootse nieuwigheden te beloven. Focus liever op concrete en haalbare beloftes waar ze zich ook aan kunnen houden. 

Uitvoering

Zorg voor een rustige en ontspannen sfeer. Inkleding maakt de sfeer een beetje plechtiger. Versier de belofteplaats, brand kaarsjes, geef de hordetotem of de vlag(gen) van jullie groep of van Scouts en Gidsen Vlaanderen een plek…

Betrek iedereen en zorg dat iedereen een rol heeft. Spreek samen de beloftetekst uit en zing het beloftelied voor kabouters en welpen. Tweede- of derdejaars kunnen een eerstejaars begeleiden tijdens de belofte.

Je mag best even tijd uitrekken voor de belofte. Een belangrijk moment moet je niet overhaast afhaspelen. Laat het anderzijds ook geen uren duren.

Hou het luchtig en leuk. Een beetje humor kan best. 

Laat iedereen zijn of haar belofte individueel uitspreken of opschrijven en ergens ophangen in het lokaal of in een belofteboom.

Sluit de belofte feestelijk af. De belofte is zeker geen examen of een moment waarop je moet tonen wat je kent en kunt. De belofte is wel een mijlpaal in het scoutsjaar. Kom er later in het jaar nog eens op terug en pols of de leden bezig zijn met wat ze beloofden. Soms zullen kabouters en welpen spontaan vertellen dat ze met hun belofte bezig zijn. Geef ze dan zeker een schouderklopje of een andere vorm van positieve feedback.

Het kabouter- en (zee)welpenpaspoort 

Dit zakboekje geeft een overzicht van de belangrijke momenten in de tak. Elke kabouter en welp krijgt een eigen paspoort. (Hou ze wel zelf bij, kabouters en welpen verliezen ze soms, maar geef ze bij de overgang naar de jonggivers wel mee als herinnering).

Het paspoort laat leden nadenken over hun sterktes en zwaktes. Waar zijn ze goed en minder goed in? Wat kunnen ze nog beter doen? Achteraan kunnen je leden jaarlijks een belofte schrijven.

Download het kabouter- en welpenpaspoort of haal het gratis af bij Hopper Winkel.

Het kabouter- en welpenbeloftekenteken

Als kabouters en welpen hun belofte hebben gedaan, kan je hen het beloftekenteken overhandigen. Vanaf dan mogen ze het op hun hemd hangen. Lees meer over het beloftekenteken. 

Het beloftelied 

Wist je dat er een beloftelied bestaat speciaal voor kabouters en welpen? 

Ben je geholpen met deze info?