Leidingsverdeling

leidsters op podium geven micro door aan elkaar

Een sterk scoutsjaar begint met een sterke leidingsploeg. Een goede leidingsploeg is evenwichtig verdeeld. Maar hoe zorg je daarvoor?

Check de motivatie van elke leid(st)er

Je kan tijdens een groepsraad iedereen een vragenlijstje laten invullen:

 • Waarom ben je bij de scouts?
 • Wat vind je belangrijk binnen de algemene werking?
 • Bij welke tak sta je het liefst en waarom?

Maar je kan evengoed op een speelse manier naar de motivatie van een bepaalde leid(st)er polsen tijdens een vergadering, op kamp of op café.

Weet wat je leiding kan

Elke leid(st)er heeft zijn of haar talenten. Probeer die te achterhalen en bepaal welk talent het beste past bij welke tak. Elke takploeg bestaat best uit leid(st)ers met verschillende competenties en dus verschillende types leiding.

Streef naar evenwicht

Zorg er bijvoorbeeld voor dat niet alle nieuwe leid(st)ers in dezelfde tak zitten en alle ervaren leid(st)ers in een andere.

Probeer ook te streven naar een goede balans tussen werkende en studerende leiding, zo kan je de scoutswerking tijdens examenperiodes waarborgen.

Hou ook rekening met de leeftijd van de leiding zelf: een eerste- of tweedejaars leiding bij gidsen en verkenners is niet altijd een goed idee.

Zoek een goede aanpak

Vertrekken jullie bij de leidingsverdeling van een voorstel van de groepsleiding en bouwen jullie daarop verder? Of gaan jullie aan de slag met voorstellen van de leiding zelf? Zorg ervoor dat iedereen inspraak krijgt. Het is belangrijk voor de motivatie van de leiding dat ze weten waarom bepaalde keuzes gemaakt worden.

Je kan op voorhand met je leidingsploeg criteria vastleggen die jullie belangrijk vinden. Zet ze in volgorde van meest belangrijk naar minst belangrijk. Achteraf helpt dat om voor een bepaalde leidingsverdeling te kiezen.

Mogelijke criteria:

 • Evenwicht ervaren en nieuwe leiding
 • Evenwicht interesses
 • Evenwicht karakters
 • Eerstejaars leiding niet bij de oudste takken
 • Hoeveel leiding per takploeg?
 • Geen koppels samen in leiding
 • Evenwicht jongens en meisjes
 • Continuïteit: iemand met ervaring in die tak blijft daar nog een jaar om ervaring door te geven.
 • Vrienden
 • Geen leiding als er familie in dezelfde tak zit
 • Geen broers of zussen samen in leiding
 • Geen kliekjes
 • Groepsleiding staat niet samen in dezelfde tak
 • Leiding die meegroeit met leden
 • De leiding heeft talenten die aansluiten bij de leefwereld van de leden. Bijvoorbeeld creativiteit bij de kapoenen of avontuurlijke ingesteldheid bij gidsen en verkenners.

Wil je de leidingsverdeling eens anders aanpakken? Probeer dan deze methodiek.

Ben je geholpen met deze info?