Beter delen dan verbouwen?

Een met vlaggetjes versierde zaal waar half afgeruimde tafels in staan.

Sharing is caring. Gedeeld gebruik is de toekomst. Scouts en Gidsen Vlaanderen vindt dat scoutsgroepen dat moeten overwegen voor hun lokaal. En al helemaal als je aan nieuwbouw denkt.

Waarom zou je delen?

Het gedeelde gebruik van scoutslokalen heeft heel wat voordelen:

  • Het stimuleert ontmoeting.
  • Het is vaak goedkoper. Het is financieel onmogelijk voor overheden om voor elke vereniging een aparte ruimte te voorzien. Maar ook voor je groep zelf kan het een pak goedkoper zijn.
  • Het zorgt ervoor dat de infrastructuur optimaal gebruikt wordt.
  • Dienst is één van de basispijlers van scouting. Scoutslokalen delen is ook een vorm van dienst aan de samenleving.

Hoe doe je dat? 

Goede afspraken maken goede vrienden.

  • Deel je het lokaal met gelijkaardige partners (bijvoorbeeld jeugdverenigingen)? Ook dan is het belangrijk om goede afspraken te maken over wat voor jullie essentieel is: dat jullie bijvoorbeeld tenten en sjorconstructies mogen opstellen op het terrein ter voorbereiding van het kamp.
  • Deel je het lokaal met aanvullende partners? Handig is dat jullie niet allemaal op hetzelfde moment de lokalen nodig hebben.
  • Een scoutsgroep moet altijd beschikken over drie lokalen die niet gedeeld worden: één leidingslokaal (belangrijk voor de goede sfeer onder de leidingsploeg en om kostbaar materiaal te bewaren), één materiaallokaal (om waardevol materiaal te bewaren) en één taklokaal.
  • Gedeeld gebruik moet goed omkaderd worden, zowel op juridisch vlak (rechtszekerheid, verzekeringen, aansprakelijkheid...) als op praktisch vlak (goede afspraken, overlegmomenten...). Stel een duidelijk contract op. Hulp nodig?

Nood aan meer info?

Op de website van de Ambrassade vind je de handleiding Ruimte delen, hoe doe je dat?. Vol tips voor het delen van jeugdwerkinfrastructuur.

Ben je geholpen met deze info?