Scouting zeer verontrust over toestand in Oekraïne en impact op jonge mensen

25 februari 2022|
jan Van Reusel - communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
Oekraïne

Scouts en Gidsen Vlaanderen maakt zich samen met alle Gidsen- en Scoutsbewegingen in België (GSB) ernstig zorgen over wat in Oekraïne gebeurt. Onze nationale leiding sluit aan bij het standpunt van de Wereldorganisatie van scouting, dat elke daad van agressie krachtig veroordeelt. Vrede en solidariteit zijn voor scouts en gidsen essentieel in het samenleven. We roepen daarom mee op tot dialoog, onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden en bescherming van alle burgers, in het bijzonder van kinderen en jongeren!

Onze steun gaat naar de bevolking met scoutsvrienden in Oekraïne, met ook grote bekommernis naar kinderen en jongeren hier bij ons. Het nieuws over oorlog verontrust jonge mensen bovenop een tijd die al heel zwaar op hen weegt. Het spel van scouting kan een dankbare omgeving zijn om met leden en leiding hun bezorgdheid over wat roert in de wereld samen te delen en mekaar gerust te stellen. Er circuleren vele tips om gepast met kinderen en jongeren over deze omstandigheden te praten. Samen op verkenning blijven we elkaar hoopvol uitzicht geven; dáárom nemen we een kapoen op onze schouders of jins onder de arm. 

"Lees kinderen vandaag gedichten voor en fluister zachtjes verzen in hun oor. De tijd is rijp, dus bloemlees en begin. Niet alles wat geen nut heeft, heeft geen zin." (Stijn De Paepe)

Recent nieuws