Avondlied

tenten aan de bosrand onder een ondergaande zon

’s Avonds je activiteit afsluiten met een rustig momentje? Niets zo gezellig als het avondlied zingen.

Beluister het avondlied. En zing gerust uit volle borst mee. Download het avondlied.

Speel je het avondlied liever zelf? Download de akkoorden.

Het avondlied

O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, Heer, verlaat ons niet!
Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.

Verschillende versies

Verschillende groepen zingen verschillende versies van het avondlied. Zo zingen enkele groepen bijvoorbeeld “en sterren staan al teder” in plaats van “en sterren staren teder” of “Scouts en Gidsen knielen wij neder” in plaats van het bovenvermelde “knielen, knielen, knielen wij neder”. Hoewel de tekst op deze pagina wel als referentie wordt beschouwd, is het dus in geen geval een verplichting om deze tekst letterlijk te volgen. 

Naast tekstuele verschillen bestaat er ook heel wat variatie in het begeleidende ritueel: knielen, niet knielen, handen vasthouden, handen kruisen, geen handen vasthouden… Ook hier geldt dat er niet een enkele aanpak de voorkeur geniet.

Kort samengevat is het dus zeker geoorloofd om een eigen versie van het avondliedritueel te hanteren: zing, fluister en kniel er dus gerust op los en geniet van dit groepsbindend moment!

Wist je dat?

Het avondlied wordt door veel scoutsgroepen gezongen. Wist je dat het een echt scoutslied is, maar ook gezongen wordt door Chiro en KSJ, KSA en VKSJ? De originele versie van het avondlied heet Cantique des Patrouilles en werd in 1919 voor het eerst gezongen door de scoutsgroep in Moeskroen.

Ben je geholpen met deze info?