Paralleltak of tussentak?

4 tevreden scouts

Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft standaard vijf takken: kapoenen, kabouters en welpen, jonggidsen en -verkenners, gidsen en verkenners, en jins. Soms zijn er groepen die kiezen voor een extra tak. Of die ervoor kiezen om takken op te splitsen. Wat zijn zulke tussentakken en paralleltakken? En waarom kiest Scouts en Gidsen Vlaanderen voor paralleltakken?

Paralleltakken

Paralleltakken zijn twee of meerdere takken van dezelfde leeftijdsgroep met een eigen aantal leden en leiding. De takken werken naast elkaar.

Voordelen

De takken zijn kleiner. Iedereen leert elkaar beter kennen en vormt sneller een hechte groep. Leiding kan makkelijker het overzicht bewaren.

De driejarenwerking blijft behouden. De jongere leden leren van de oudere leden en de oudere leden leren verantwoordelijkheid opnemen. Benieuwd naar de voordelen van driejarenwerking? 

Leiding kan spelen, informatie en tips uitwisselen met de andere paralleltak. Ze kunnen elkaar inspireren en versterken.

Zit de sfeer scheef? Zijn er pestproblemen? De leiding kan het groepje pesters uiteenhalen. Of de pesters en de slachtoffers van elkaar scheiden.

De paralleltak moet niet vast zijn. De groepen kunnen soms door elkaar geschud worden. Zo leert iedereen elkaar kennen.

Paralleltakken kunnen jaar per jaar bekeken worden. Zijn er minder leden? Dan kunnen de groepen samengevoegd worden zonder de structuur te veranderen.

Tussentakken

Een tussentak is een extra tak. De takken worden door elkaar gegooid en de driejarenwerking verdwijnt. In plaats van twee takken van telkens drie jaar, kies je voor drie takken van telkens twee jaar. Zo ontstaat een extra tak, bijvoorbeeld tussen de kabouters en welpen en de jonggivers.

Voordelen

De takken zijn kleiner. Iedereen leert elkaar beter kennen en vormt sneller een hechte groep. Leiding kan makkelijker het overzicht bewaren.

Er is een kleiner leeftijdsverschil tussen de leden. De leefwereld van de leden sluit nauwer aan op elkaar. Leiding kan makkelijker activiteiten bedenken die voor iedereen leuk zijn.

Daarom kiest Scouts en Gidsen Vlaanderen voor paralleltakken!

Scouts en Gidsen Vlaanderen gelooft in de sterkte van driejarenwerking. Eerstejaars leren van derdejaars, derdejaars leren verantwoordelijkheid opnemen en tweedejaars kunnen rustig groeien in hun vaardigheden.

Elke groep kiest ervoor scouting zelf in te vullen. Wil je weten hoe een groep een tussentak of paralleltak invult? Vraag het aan de groep zelf.

Ben je geholpen met deze info?