Leider draagt welp op de rug
Divider Divider Divider

Het merk Scouts en Gidsen Vlaanderen

Met meer dan tachtigduizend zijn we ondertussen. Eén grote familie van scouts en gidsen, verenigd in zowat vijfhonderd groepen. Elke groep met een eigen stijl en tradities. Allemaal verbonden in die ene grote jeugdbeweging: Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Niet vanzelfsprekend om de neuzen in dezelfde richting te krijgen, wel nodig. Maar wat is Scouts en Gidsen Vlaanderen nu juist?

Scouts en Gidsen Vlaanderen ® 

Scouts en Gidsen Vlaanderen is een juridisch beschermd merk. Dat wil zeggen dat je met onze naam, onze logo’s en ons uniform niet om het even wat mag doen. Op het beeldmerk van Scouts en Gidsen Vlaanderen rust een wettelijk depot, beschermd via het merkenbureau Gevers.

De nationale leiding houdt zo het engagement en speelplezier van jonge mensen, alsook het pedagogisch project scouting, uit de wind voor onfatsoenlijke en goedkope recuperatie of marketing ervan. De dienst Communicatieproducten volgt de inzet van het merk en de beeldvorming van Scouts en Gidsen Vlaanderen daarom nauw op.

Merk-waardig: onze legende is niet te koop!

Bedrijven, politici, overheden, verenigingen, productiehuizen, die zonder toestemming van onze organisatie de naam, het logo of imago van Scouts en Gidsen Vlaanderen gebruiken bij campagnes of televisieprogramma’s contacteren we. Waar nodig ondernemen we juridische stappen.

Regelmatig verstuurt de communicatiedienst een brief en e-mail naar politieke partijen en naar reclamebedrijven en productiehuizen Met deze campagne willen we verduidelijken dat Scouts en Gidsen Vlaanderen een beschermd merk is. Ook willen we tonen dat samenwerken enkel kan mits goede afspraken vooraf.

In jouw groep?

  • Word jij of jouw groep gevraagd om mee te werken aan een commerciële actie voor een (inter)nationaal product?
  • Wil een televisiemaker jullie graag in beeld brengen?
  • Verwijst een politicus naar jullie, of wil hij dat graag doen? 

Neem dan contact op met Scouts en Gidsen Vlaanderen. Samen waken we over ons sterk en mooi, maar kwetsbaar merk. 

Ben je geholpen met deze info?