Hoe is Scouts en Gidsen Vlaanderen georganiseerd?

Gidsen werken samen

Hoe past een scoutsgroep in het grotere geheel van Scouts en Gidsen Vlaanderen?  En wat is een gouw of district? Ontdek de structuur van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Schema structuren

De groepen

De 500 plaatselijke scouts- en gidsengroepen vormen de basis van de beweging. Elke groep organiseert scouting volkomen zelfstandig. De planning van activiteiten en de inhoud ervan, het beheer van financiën, lokalen en materiaal... De groep doet het helemaal zelf.

De districten

De eerste schakel na de groep is het district. Een district is een verzameling van een tiental groepen uit eenzelfde buurt. De groepsleiding uit een district zit samen in de districtsraad en kiest één of twee districtscommissarissen als eindverantwoordelijke.

Scouts en Gidsen Vlaanderen telt 55 districten. De districtscommissarissen ondersteunen de groepsleiding en zijn de eerstelijnshulp bij problemen.

Wat doet het district nog? De kampvoorbereidingen opvolgen via het Kampvisum. Maar ook de groepsleidingsverkiezingen organiseren. Groepen stimuleren om aan hun lokalenbeleid te werken. Groepen laten uitwisselen. Vorming promoten en organiseren voor leiding. Informatie vanuit het verbond doorspelen aan de leiding. En als laatste, de leiding vertegenwoordigen op de algemene vergadering (verbondsraad).

De gouwen

Een viertal districten vormt een gouw. Ook hier kiezen de verschillende districtscommissarissen een eindverantwoordelijke. De gouw ondersteunt de districten en organiseert daarnaast nog andere activiteiten voor leiding, leden en/of districten.

De gouw wordt geleid en vertegenwoordigd door een gouwbureau dat bestaat uit een voorzitter, een commissaris en een beheerder. Die functies worden bijgestaan door adjuncten per thema (diversiteit, vorming, ecologie…).

De ploegen

De ploegen zijn vrijwilligersploegen die, op nationaal niveau, tak- en themawerking uitwerken. Ze ondersteunen en inspireren leiding door artikels te schrijven, vorming te geven en publicaties en producten uit te werken. Door de adjunct-gouwcommissarissen is er ook met de gouwen een inhoudelijke link.

Het verbond - Scouts en Gidsen Vlaanderen

De 12 gouwen en 16 ploegen vormen het verbond van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Scouts en Gidsen Vlaanderen is de dienstverlenende koepel voor al onze scoutsgroepen.
De meeste taken van het verbond worden uitgevoerd door vrijwilligers: groepen, districten, gouwen en ploegen bestaan uit vrijwilligers. Een beperkt aantal betaalde medewerkers, het nationaal secretariaat, volgt de dagelijkse werking op.

Het verbond komt vier keer per jaar bij elkaar voor de algemene vergadering, de verbondsraad. Daar worden de grote beslissingen gemaakt of goedgekeurd, zoals het jaarthema. Daarnaast heeft elk niveau zijn eigen vergaderingen.

Ben je geholpen met deze info?