Klokkenluiders

Jongverkenner met scoutsuniform aan

Scouts en gidsen Vlaanderen hecht veel belang aan integriteit en transparantie. Door middel van een klokkenluiderssysteem, kunnen interne en externe partijen bepaalde wantoestanden en/of inbreuken op het intern beleid en procedures, wetgeving en reglementering op een vertrouwelijke manier melden.

Wat is onze klokkenluiderspolicy?

Door het opstellen van een klokkenluiderpolicy wenst Scouts en Gidsen Vlaanderen een duidelijk kader te scheppen over de wijze waarop potentiƫle inbreuken binnen de organisatie kunnen worden geuit, zodat deze verder kunnen worden onderzocht en desgevallend de nodige maatregelen kunnen worden genomen. Deze policy heeft eveneens als doel om de personen, die een bezorgdheid willen melden, te informeren omtrent de bescherming die men als melder kan genieten.

Huidige policy wordt gesloten in uitvoering van de Wet van 28/11/2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of het nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de publieke sector. Deze wet heeft tot doel gemeenschappelijke minimumnormen vast te stellen voor de bescherming van melders van inbreuken op het Unierecht.


Hoe kan je klokken luiden?

Scouts en Gidsen Vlaanderen stelt verschillende meldingskanalen ter beschikking, toegankelijk voor interne en externe melders. Klokkenluiders kunnen (potentiƫle) inbreuken binnen de organisatie op een vertrouwelijke manier melden via een van onderstaande kanalen:

 • De klokkenluider kan zijn melding online doorgegeven via de klokkenluiderstool: Dit is een externe tool waarmee anonimiteit kan gegarandeerd worden als je ervoor kiest. In de handleiding lees je hoe je deze gebruikt.
 • De klokkenluider kan een schriftelijke melding doen op papier, geadresseerd aan:
  Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw
  tav de klokkenluidersverantwoordelijke, vertrouwelijk
  Wilrijkstraat 45
  2140 Borgerhout
 • De klokkenluider kan een afspraak maken via de klokkenluiderstool.

Wij moedigen eventuele klokkenluiders sterk aan om in eerste instantie bezorgdheden te melden via de interne kanalen, Zo kunnen wij mogelijk een interne oplossing aan de gemelde inbreuk geven.

Naast de mogelijkheid om intern meldingen te doen, kan de klokkenluider eveneens een melding verrichten via de Federale Ombudsman.

Meer weten?

Meer informatie over hoe je meldingen kan doen of over de procedure voor het opvolgen van meldingen lees je in de klokkenluiderspolicy van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Ben je geholpen met deze info?