Privacyverklaring Speel op Veilig-app

Vier jonge mensen in scoutsuniform die op een omgevallen boomstam in een bos zitten. De ruggen naar de camera gekeerd.

Scouts en Gidsen Vlaanderen hecht een groot belang aan een goede en transparante relatie met leden, leiding, ouders en klanten. Net daarom is ook jouw privacy belangrijk voor ons.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. We doen dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Over ons

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw is een jeugdbeweging actief in Vlaanderen en Brussel. Het nationaal secretariaat is gevestigd in Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen. Verder maken acht Hopper Jeugdverblijven en zes Hopper Winkels deel uit van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Meer informatie over de activiteiten kan je vinden op www.scoutsengidsenvlaanderen.be en www.hopper.be.

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je hebt heel wat rechten. Hieronder kan je een duidelijk overzicht vinden van die rechten en hoe je ze kan uitoefenen. Als we je om een toestemming tot gegevensverwerking hebben gevraagd, dan kan je die op elk moment opnieuw intrekken.

Gegevens inkijken

Je kan je gegevens op verschillende manieren raadplegen. Heb je een account op de Groepsadministratie, dan kan je daar verschillende persoonsgegevens bekijken en/of bewerken. Je kan ook contact opnemen met de plaatselijke groep, het nationaal secretariaat of een van onze winkels of jeugdverblijven. Wil je een volledig recht van inzage uitoefenen? Neem dan contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming.

Gegevens verbeteren of aanvullen

Zijn bepaalde gegevens die we bijhouden niet meer correct? Dan kan je die altijd laten aanpassen of aanvullen.

Gegevens verwijderen

Je kan vragen om je persoonsgegevens te verwijderen in onder andere volgende gevallen:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
  • De verwerking werd uitgevoerd met jouw expliciete toestemming en je wil die intrekken.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Gebruik van gegevens beperken

Een aantal gegevens verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Ben je het hiermee oneens, dan kan je je daartegen verzetten. In de meeste gevallen zullen we aan deze vraag kunnen voldoen; tenzij er een ernstige reden is om dat niet te doen.

Rechten uitoefenen

We helpen je graag bij het uitoefenen van je rechten. Probeer altijd gedetailleerd weer te geven welk(e) recht(en) je wenst uit te oefenen; we proberen je dan zo goed mogelijk te helpen. Om aan je vraag te voldoen, zullen we in de meeste gevallen je identiteit controleren. In dat geval zullen we een kopie van je identiteitskaart vragen. Zo voorkomen we dat iemand anders jouw gegevens gebruikt of misbruikt.

Voor alle vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming via privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be of door een brief te sturen naar Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, t.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen. 

Ben je niet tevreden met ons antwoord of zoek je meer informatie? Dan kan je steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Welke gegevens verzamelen we?

Hieronder kan je een overzicht vinden van alle gegevens die we verzamelen.
 
Als bezoeker van onze websites of gebruiker van onze apps:
Identificatiegegevens zoals gebruikersnaam, IP-adres, cookies en verbindingsgegevens.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Gegevens over bestellingen, reservaties, verblijven en facturen worden verwerkt in het kader van de contractuele relatie met de Hopper-winkels en -jeugdverblijven.

Verkrijgen van gegevens

Gegevens worden op twee manieren verzameld:

  • Rechtstreeks van de betrokkene;
  • Via de plaatselijke scouts- en gidsengroep. De Verantwoordelijke Groepsadministratie bezorgt gegevens van leden en leiding via de Groepsadministratie aan het nationaal secretariaat.

Toegang tot en doorgeven van gegevens

Personeelsleden op het nationaal secretariaat en in de winkels en jeugdverblijven hebben toegang tot de basisgegevens van alle leden en leiding in het kader van hun werkzaamheden.

Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt samen met verschillende verwerkers, die (beperkte) gegevens ontvangen om hun diensten te kunnen leveren. Plaatselijke groepen verzamelen in opdracht van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw de gegevens over hun leden en leiding.

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden waarmee Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw geen verwerkingsovereenkomst heeft gesloten.

Versie privacyverklaring

De recentste versie van onze privacyverklaring is altijd te vinden via www.scoutingengidsenvlaanderen.be/privacy/speel-op-veilig-app.

De volledige versie van onze privacyverklaring is te raadplegen via www.scoutsengidsenvlaanderen.be/privacy.

Deze versie werd het laatst gewijzigd op 16 april 2019.

Ben je geholpen met deze info?