Totemisatie

Bij schemering staat scouts in twee rijen, gezicht naar elkaar met fakkel in de hand. tussen de twee rijen loopt een gevederde indiaan.

Totemisatie is één van de belangrijkste rituelen binnen scouting. Een totem is de naam van een dier met dezelfde eigenschappen als jij. En je krijgt je totem van de leiding (en de leden) van je tak, vaak nadat je een aantal proeven hebt afgelegd. Op je totem mag je echt fier zijn.

Yes, een totem!

Totems krijgen en uitdelen werkt groepsbevorderend. Je werkt samen om iedereen apart in de bloemetjes te zetten. Dat schept een band. Je draagt die totem je hele scoutscarrière mee. Zo voel je je altijd een echte scout.

Een totemisatie is een moment van engagement, erkenning en waardering. Je talenten worden in de kijker gezet. 

Tijdens totemisaties is er ruimte voor bezinning. Scouts krijgen tijd om over zichzelf en hun engagement in de groep na te denken. Een totemisatie-opdracht is een kans om je eigen sterktes en zwaktes te ontdekken. Inspraak is belangrijk bij een totemisatie: de hele groep helpt vaak bij de voorbereiding en de ceremonie. 

Leeftijd

Totemisatie gebeurt het best bij de oudere scoutstakken. De totem is definitief en op jonge leeftijd kan je karakter nog veranderen. We raden aan om pas te totemiseren vanaf laatstejaars jonggivers, dus ten vroegste vanaf veertien jaar. Ideale leeftijdsgroepen zijn gidsen en verkenners, jins en leiding.

Voortotems

Een adjectief of voortotem is een aanvulling op de totemnaam. De voortotem vertelt iets meer over de totem of de drager ervan. 

  • Het zet een bepaalde eigenschap of karaktertrek extra in de verf.
  • Het verzacht een bepaalde eigenschap van de eigenlijke totemnaam.
  • Het vult de totem aan, eventueel om de groei in persoonlijkheid van de scout sinds de eerste totemisatie te benadrukken.
  • Het is een versiering die de totem vervolledigt.

Kleurentotems

Kleurentotems worden meestal gegeven tijdens het jinjaar. Elke kleur staat voor een eigenschap. De jingroep beslist samen welke kleur verbonden is aan welke eigenschap. Daarna geven ze elkaar een kleurentotem. De kleuren gaan van oranje, geel en paars tot vuurrood, kastanjebruin, frisgroen of ivoorblauw.

Benieuwd naar totems?

Benieuwd naar totems?

In de totemzoeker vind je de betekenis van alle totems. Wat betekent jouw totem? Of van je favoriete leiding?

Duik in de totemzoeker

Ben je geholpen met deze info?