De achtsjorring wordt gebruikt om drie sjorbalken zo aan elkaar vast te maken dat ze later een driepikkel kunnen vormen. De sjorring dankt zijn naam aan zijn uiterlijk, je vormt “achten” bij het leggen van de sjorring. Het voordeel van een driepikkel is dat je geen sjorbalken in de grond hoeft te slaan. Je kan je constructie dus gewoon op de grond zetten en eventueel verplaatsen.

Het leggen van de achtsjorring

Leg de palen naast elkaar, met de onderkanten zoals beschreven bij het opzetten van de driepikkel. LINK
Als je een hulppaaltje onder de palen legt, krijg je meer ruimte om de sjorring te maken. Begin met een timmermanssteek om een van de buitenste palen te leggen. Let er hierbij op dat je touw recht uit het oog vertrekt. Sla vervolgens het touw afwisselend over en onder de palen heen en werk ‘naar boven toe’. Dat is het gemakkelijkst, omdat je het touw dan tussen de palen kunt leggen. Als je naar onder toe werkt, moet je telkens het hele touw tussen de palen doortrekken. Leg om iedere paal drie slagen, de timmermanssteek niet meegeteld.

tekening achtsjorring

 

Begin daarna te woelen en leg de slagen mooi naast elkaar tot ertussen de palen geen plaats meer is om nog een woeling bij te leggen. Er is dus geen vast aantal woelingen bij deze sjorring. Eindig de sjorring met een mastworp op de buitenste paal waarmee je niet begonnen bent. Eindig met de mastworp boven de achtsjorring, zodat deze bij het rechtzetten van de driepikkel op de sjorring komt te rusten.

tekening achtsjorring

Bij het rechtzetten van de driepikkel merk je soms dat de woelingen los zijn. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat de sjorring slecht is. Het kraken van de sjorring is wel een slecht teken. Dat wijst erop dat er bij het begin van de sjorring te weinig plaats was tussen de palen onderling.

Sjor ter versteviging drie horizontale paaltjes tussen de poten van de driepikkel. Zo krijg je vier driehoeken, drie rechtopstaande en 1 op de grond, wat de driepikkel heel stevig maakt.

Driepikkel met achtsjorring

Ben je geholpen met deze info?