Dat de naald van een kompas het noorden aanwijst, hebben we al eerder verteld. Maar je kan  er ook de hoek mee meten tussen de noordrichting en het doel. Wat je meteen ook een leuke opdracht oplevert voor een tocht, dropping, spel of quiz.

Het doel kan een gewenste richting of een te peilen object zijn. straat, kerktoren, boom of een geplaatste persoon. Het bepalen van een hoek noemen wij azimut schieten of vizieren. Verder op deze steekkaart gebruiken we alleen de term azimut.

Twee soorten kompassen

Er zijn twee mogelijke werkwijzen, afhankelijk van het soort kompas.

 • Azimut uitzetten met een kompas met “manueel verdraaibare windroos verdeling”,  het meest gebruikte kompas .Bv. het gewone Silva spiegelkompas. Hierbij is de windroos de gradenverdeling van het kompas.
spiegelkompas
militair kompas
 • Azimut uitzetten met een minder gebruikt militair kompas. Hierbij vormt de windroos  één geheel met de roterend opgestelde kompasnaald.

Omdat het spiegelkompas het meest voorkomende is, bespreken we enkel dit in dit artikel.

Twee werkwijzen

Een spiegelkompas kan je op twee manieren gebruiken

Een bepaald azimut uitzetten

 • Stel het aantal graden in op de vizierkorrel.
 • Til het spiegelkompas op en hou het horizontaal in je hand, zodat  de naald vrij kan roteren.
 • Draai je lichaam ter plaatse zodat het noorden van de kompasnaald overeen komt met het noordteken op de windroos.
 • Hou het kompas zo ver mogelijk van je oog, zodat je het doelobject zo klein mogelijk ziet in de vizierkeep.
 • Zet de spiegel zo dat je het hele kompashuis met de naald kan zien. De middenstreep op de spiegel moet daarbij verticaal staan en precies over de as van de naald lopen.

Het azimut van een object bepalen,  gemeten van één bepaalde plaats

In feite ga je hier omgekeerd te werk.

 • Til het spiegelkompas op en hou het horizontaal in je hand, zodat de naald vrij kan roteren.
 • Draai je lichaam ter plaatse zodat het object te zien is in de vizierkeep.
 • Hou het kompas zo ver mogelijk van je oog  zodat je het doelobject zo klein mogelijk ziet in de vizierkeep. Draai ondertussen de windroos zo dat het noorden ervan overeenkomt met het noorden van de naald. Gebruik hiervoor  de spiegel.
 • Lees het aantal graden op de vizierkorrel en je hebt de gewenste hoek.

Ben je geholpen met deze info?