De opstelling van de driepikkel

Leg voor je gaat beginnen de drie sjorpalen naast elkaar. Of je de onderkant van de palen gelijk legt, hangt af van het soort driepikkel dat je wilt maken:

  • Bij de normale opstelling van een driepikkel liggen de palen met de onderkant gelijk. Bij het rechtzetten worden de buitenste palen naar binnen toe gekruist en de middelste paal komt zo in de gevormde vork te liggen.

tekening driepikkel gelijke onderkant
  • De opstelling met twee palen loodrecht op de constructie is ideaal voor een constructie van bijvoorbeeld een eetshelter. Dit omdat de nokpaal hier even lang is als de palen van het tafelblad en de banken. Ook hier worden de buitenste palen naar binnen toe gekruist en komt de middelste paal zo op de gevormde vork te liggen.
tekening driepikkel twee loodrechte palen
  • Bij de opstelling met één paal loodrecht, worden de buitenste palen naar achter getrokken en open gezet. Dit zonder de palen onder de sjorring te kruisen.
tekening driepikkel één loodrechte paal

Driepikkel met achtsjorring

Ben je geholpen met deze info?