Graag een greppel of goot in de grond. Let er op dat de windrichting in de lengterichting ligt. Deze greppel kan recht of in kruisvorm. Dit vuur is geschikt om op te koken. Als de greppel in een T-vorm wordt gegraven spreken van een T-vuur.

Ben je geholpen met deze info?