Vraag altijd toestemming aan de plaatselijke autoriteiten (boswachter is de aangewezen persoon) als je een kampvuur wil maken.

Aandachtspunten vooraf:

  1. Hou rekening met de afstand tot de bosrand (minimum 100 meter, tenzij anders afgesproken).
  2. Wees bij droogte extra voorzichtig. Bij extreme droogte is het verboden om vuur te maken!
  3. Overdrijf niet met de grootte van het kampvuur. Hou het geheel overzichtelijk en veilig.
  4. Let op de ondergrond: heide of bosgrond (pas gerooid bijvoorbeeld) kunnen ondergronds doorbranden.
  5. Baken altijd je kampvuur af. Stenen (niet uit de rivier of het meer (explosiegevaar!)) of dikke houten balken zijn voldoende. Het belet dat het vuur uitbreidt en er is een duidelijk grens voor de omstanders.
  6. Zorg dat er altijd blusmateriaal in de directe omgeving is. Zorg dat iedereen weet waar exact en hoe ze het moeten gebruiken.

Ben je geholpen met deze info?