De mastworp is zowat de bekendste knoop. Toch bestaan er veel misverstanden over. Tijd dus voor juiste informatie.

Gebruik

De mastworp wordt het best belast langs beide zijden (zoals bij een afspanning) maar je kan hem ook gebruiken om een sjorring mee te eindigen.

mastworp op een hek, tekening

magnussteek - mastworp - mastworp - magnussteek

mastworp met twee lussen

Werkwijze

Mastworp in de bocht ( met twee ‘lussen’)

  • Deze methode kan je gebruiken om in het midden van een lang touw een mastworp te leggen als de kop van de sjorbalk vrij is.
  • Vorm twee lussen (snijtornen) en schuif deze over elkaar. Op deze manier moet je het touw niet volledig doorhalen.
mastworp

Mastworp met het einde van het touw (=tamp)

  • Deze methode kan je gebruiken als de kop van de sjorbalk niet vrij of onbereikbaar is.
  • Sla het touw eenmaal om de paal heen en kruis over het staande deel van het touw
  • Sla het touw nog eens, in dezelfde richting, om de sjorpaal heen en zorg er voor dat je langs de andere zijde van het staande deel achter de paal uit komt. Het staande deel zit nu 'ingesloten,' tussen twee touwen.
  • Steek het touweinde onder het enkele touw door en trek de mastworp aan.
  • Als je de mastworp nu van dichtbij bekijkt, zie je dat hij gevormd wordt door twee evenwijdige rechte touwen en één touw dat schuin over de anderen loopt. De losse einden zitten tussen de twee, die rond de sjorpaal heen lopen.

Rechtzetting

Er bestaan nogal wat misverstanden. Dit is juist:

  • Er bestaat maar een mastworp.
  • Een mastworp maak je niet door ‘onder het kruis door te steken’.
  • Je draait nooit terug.

Mastworp

Ben je geholpen met deze info?