Het pagodevuur is een vuur dat uitermate geschikt is voor een kampvuur. Het heeft de vorm van de oosterse pagodetempels en geeft door de spitse vlam uitzonderlijk veel licht. Die vlam ontstaat door de bouwvorm van het pagodevuur die dezelfde eigenschap heeft als een schoorsteen. Als je het vuur aansteekt, ontstaat er een warme luchtkolom die opstijgt waardoor er vanonder af verse zuurstof wordt aangezogen. Dit natuurkundig verschijnsel zorgt voor snelle verbranding. Je hoeft dus niet te wapperen of te blazen.


Een vuur waarvan de pagode een hoogte heeft van ongeveer 1,5 meter brandt, zonder bijvullen, ongeveer een uur, afhankelijk van de houtsoort die je gebruikt en de vochtigheid van het hout.

Ben je geholpen met deze info?