Zoek

Gazelle

Synoniemen: 
Boloko, Lamagazelle, Dibatag

De Gazelle is intelligent, erg vlug, levendig, behendig en gracieus. Hij is schrander, sluw en zeer voorzichtig. De Gazelle is lieftallig en leeft in vrede met andere verwante dieren. Hij kan hoge snelheden ontwikkelen, maar doet dit slechts zelden, om aan een belager te ontkomen.