Grijs bokje

Caprinae

Het charmante Grijs bokje heeft fijn ontwikkelde zintuigen. Het zoekt niet vaak gezelschap op, maar is niet vijandig tegenover anderen. Het is voorzichtig, schrander en leergierig. Bij gevaar maakt het Grijs bokje zich bijna onzichtbaar voor belagers. Het is lenig en behendig. Het Grijs bokje is zorgzaam en beschermt jongere en zwakkere dieren. Het is opofferingsgezind en volhardend.