Ani

Melkobo, Koeroeba

Deze koekoek behoort tot de meest ongewone vogels ter wereld. De Ani is buitengewoon sociaal. Hij leeft in groepen die zich gedragen als een hechte familie. De Ani blijft steeds dicht in de buurt van de groep. Hij werkt samen om het gemeenschappelijk territorium te verdedigen. Als één van de vogels gewond is, beschermen de andere vogels hem vol medelijden.