Bunzing

Zorilla, Grison

De Bunzing is behendig, vlug en listig. Hij is behoedzaam, scherpzinnig en moedig. De Bunzing is onverschillig voor pijn of ongemak. Hij kan zich goed aanpassen aan zijn omgeving. Hij is vooral ‘s nachts actief. De Bunzing is vooruitziend: hij legt voedselvoorraden aan.