Cobra

Brilslang, Koningscobra

Deze slang is bekend om zijn typische dreighouding, waarbij hij zich tot een meter opricht. De Cobra went snel aan een nieuwe omgeving. Op zich is hij niet agressief, maar als het moet verdedigt hij zich heftig. De Cobra doet niet aan broedverzorging maar hij blijft wel in de buurt om over het nest te waken.